Медицинские справочники серии «Библиотека «Здоровье Украины» Медицинские справочники серии «Библиотека «Здоровье Украины» Контакт Карта сайта
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Антипротозойнi засоби

У випадках, коли патологiчний процес слизової оболонки порожнини рота спричинений або пiдтримується найпростiшими чи анаеробною мiкрофлорою, доцiльно використовувати препарати з групи для лiкування протозойних iнфекцiй.
Лютенурин (0,5% лiнiмент в упаковцi по 50 г) – сумiш дегiдрохлоридiв пуфлеїну та тiобiнуфаридину, що мiстяться в коренях та кореневищах глечикiв жовтих. Застосовують при гострому та хронiчному трихомонозi як неускладненому, так i ускладненому бактерiальною та грибковою флорою (0,5% лiнiмент або 0,1-0,5% свiжоприготований водний розчин), а також для лiкування уражень слизової оболонки порожнини рота, спричинених грампозитивними мiкроорганiзмами та дрiжджоподiбними грибами, виразково-некротичного стоматиту, гiнгiвiту, пухирчастої хвороби i екземи, ускладнених кандидозом.
Метронiдазол (трихопол) – 1% розчин, трихомонацид – 1% розчин, нiтазол – 2,5% суспензiя. Цi препарати пригнiчують розвиток трихомонад та iнших найпростiших, токсично дiють на анаеробнi (клостридiальнi й неклостридiальнi) мiкроорганiзми, а тому їх застосовують у виглядi зрошень, аплiкацiй, аерозольних iнгаляцiй для лiкування трихомонадних уражень, виразково-некротичного та гангренозного стоматиту. Для того ж, нiтазолу властива помiрна, але подовжена (до 24 год) осмотична дiя, що за силою i термiном вияву перевершує гiпертонiчний 10% розчин натрiю хлориду.
Метрогіл Дента – гель для ясен, комбінований протимікробний препарат для лікування і профілактики захворювань слизової оболонки порожнини рота і пародонта. Містить два активні інгредієнти: метронідазол та хлоргексидин. Препарат активний щодо найпростіших та анаеробних бактерій, які спричиняють виникнення захворювань пародонта та виразково-некротичних уражень слизової оболонки порожнини рота. За рахунок додаткового вмісту хлоргексидину активний щодо широкого спектру вегетативних форм грамнегативних та грампозитивних мікроорганізмів, дріжджоподібних грибів.
Ваготил – 36% водний розчин полiметилен-мета-крезолсульфонової кислоти. Має бактерицидну та протитрихомонадну дію. Застосовують для зрошень та аплiкацiй.
Юглон – 4% витяжка iз зеленої шкiрки недостиглих волоських горiхiв. Має полiвалентний механiзм протимiкробної дiї, пригнiчує життєдiяльнiсть кокової, грибкової мiкрофлори та найпростiших, сприяє очищенню та загоєнню ран. Застосовують для лiкування пролiферативних (папiломатозних), виразково-некротичних уражень слизової оболонки та деяких форм кандидозу.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Практикум врача
Справочники Полезное Информация

Гастроэнтеролог

Эндокринолог

Педиатр

Семейный врач

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизиатр

Гинеколог

Детский эндокринолог

Офтальмолог

Лабораторные тесты

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Участковый педиатр

Кардиолог

Травматолог

Аллерголог

Неотложные состояния

Детский гастроэнтеролог

Детский инфекционист

Иммунолог

Антимикробная терапия

Суточное мониторирование ЭКГ

Хирург

Психиатр

Детский пульмонолог

Инфекционист

Стоматолог

Уролог

Клинический опыт

Референтные нормы анализов

Лекарственные средства

Анкета читателя

О нас

Приобрести справочник

Реклама в справочниках

Новые проекты

Контакт

Сайт для врачей и медработников
Условия использования