Медицинские справочники серии «Библиотека «Здоровье Украины» Медицинские справочники серии «Библиотека «Здоровье Украины» Контакт Карта сайта
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Детский эндокринолог

Рациональная диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков

Детский эндокринолог. Рациональная диагностика и лечение эндокринных заболеваний у детей и подростков

Патологія ендокринної системи займає одне з перших місць в структурі загальної захворюваності дитячого населення. Порушення будь-якої ланки гормональної регуляції призводить до серйозних розладів функціонування практично всіх систем та органів дитячого організму. В останні роки набувають все більшої актуальності проблеми патології ендокринної системи у дітей та підлітків. Дітей з ендокринною патологією в Україні дуже багато (більше 600000). Найбільш вагомими в практиці дитячого ендокринолога є цукровий діабет, патологія щитоподібної залози, порушення росту та статевого дозрівання. Такі хворі складають основний контингент серед пацієнтів дитячого ендокринолога. Однак не слід забувати й про такі захворювання, як нецукровий діабет, патологія наднирників та прищитоподібних залоз, вроджені ензимопатії. Ці захворювання зустрічаються рідше, проте мають тяжкий клінічний перебіг, потребують своєчасної діагностики та регулярного й довготривалого лікування.

В останні роки ендокринологічна наука набула значного розвитку. Розроблено нові методи діагностики та диференціальної діагностики, поширилися (а в деяких випадках – змінилися) погляди на етіологію та патогенез багатьох ендокринопатій, з’явилися нові сучасні фармакологічні препарати та нові схеми лікування ендокринних захворювань у дітей та підлітків.

Книга, що пропонується вашій увазі, містить детальні протоколи тактики ведення дітей та підлітків, хворих на ендокринну патологію, єдині схеми діагностики, диференціальної діагностики та лікування захворювань залоз внутрішньої секреції, що дозволить значно знизити кількість діагностичних помилок та обрати оптимальну схему лікування в амбулаторних умовах та в стаціонарі.

Раціональні схеми діагностики та лікування захворювань залоз внутрішньої секреції в дитячому та підлітковому віці розроблені з урахуванням новітніх досягнень світової медичної науки, рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ), Європейської Діабетичної Асоціації, Європейської Тиреоїдної Асоціації. Книга підготовлена провідними фахівцями з дитячої ендокринології України та розрахована, в першу чергу, на дитячих ендокринологів, ендокринологів, педіатрів, а також на лікарів інших спеціальностей, сімейних лікарів, інтернів та студентів вищих медичних навчальних закладів.

М.Д. Тронько
О.В. Большова

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы

Заболевания надпочечников

Заболевания паращитовидных желез

Заболевания щитовидной железы

Сахарный диабет

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Практикум врача

Клинический опыт

Справочники Полезное Информация

Гастроэнтеролог

Эндокринолог

Педиатр

Семейный врач

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизиатр

Гинеколог

Детский эндокринолог

Офтальмолог

Лабораторные тесты

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Участковый педиатр

Кардиолог

Травматолог

Аллерголог

Неотложные состояния

Детский гастроэнтеролог

Детский инфекционист

Иммунолог

Антимикробная терапия

Суточное мониторирование ЭКГ

Хирург

Психиатр

Детский пульмонолог

Инфекционист

Стоматолог

Уролог

Клинический опыт

Референтные нормы анализов

Лекарственные средства

Анкета читателя

О нас

Приобрести справочник

Реклама в справочниках

Новые проекты

Контакт

Сайт для врачей и медработников
Условия использования