Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Зміст

довідника

Клінічний досвід

Харчування хірургічних хворих

Харчування хірургічних хворих

1. Визначення.
Нутритивна підтримка
– процес забезпечення повноцінного харчування за допомогою ряду методів, відмінних від звичайного прийому їжі. Нутритивна підтримка включає: додаткове оральне харчування, ентеральне харчування через зонд, часткове або повне парентеральне харчування.

2. Актуальність проблеми:
А) Серед госпіталізованих хворих 50% складають пацієнти з ознаками білково-калорійної недостатності.
Б) Кортизол та катехоламіни відіграють головну роль у розвитку гіперметаболічної відповіді при стресі.
В) Синдром гіперметаболізму-гіперкатаболізму при критичних станах в хірургії характеризується дисрегуляторними змінами з різким збільшенням потреб в енергії та пластичному матеріалі з одного боку і, з іншого боку, паралельним розвитком патологічної толерантності тканин організму до «звичайних» нутрієнтів.
Г) Гіперкатаболізм призводить до затримки натрію, гіперглікемії, негатиновному балансу азоту, втраті калію, периферичному лейкоцитозу.
Д) Надходження в організм постраждалого достатньої кількості енергетичного матеріалу сприяє зниженню катаболізму, надає імуномодулюючий ефект.

3. Медичні наслідки нутритивної недостатності:
• Розвиток ранніх та пізніх післяопераційних ускладнень.
• Інфекційні нозокоміальні ускладнення (пневмонія, уроінфекція, синусити).
• Формування синдрому вторинної поліорганної дисфункції.
• Збільшення тривалості ШВЛ.
• Зростання медикаментозного навантаження на пацієнта (антибіотики, препарати крові, анальгетики, витратні та перев’язочні матеріали).
• Збільшення тривалості перебування хворих у відділеннях ІТ та в стаціонарі.
• Значне збільшення затрат на лікування хворого.

4. Загальні положення проведення нутритивної підтримки у хірургічних хворих.
А) Основна мета нутритивної підтримки:
• Забезпечення організму субстратами – донаторами енергії (вуглеводи та ліпіди) та пластичного матеріалу (амінокислоти).
• Підтримка активної білкової маси.
• Відновлення витрат, які є.
• Корекція гіперметаболічних (катаболічних) розладів.

Б) Завдання активної нутритивної підтримки:
• Адекватне поповнення поживними речовинами.
• Відновлення та підтримка порушених структурно-функціональних та метаболічних взаємовідносин у організмі.
• Максимально раннє купірування системної постагресивної реакції гіперметаболізму-гіперкатаболізму.
• Забезпечення належного гомеостазу за всіма напрямками.
• Збереження соматичного та вісцерального пулів білка.
• Профілактика та лікування імуносупресії.
• Зниження ризику розвитку інфекційних ускладнень.
• Активація репаративних процесів.
• Підвищення якості життя хворих.

В) Основні принципи проведення нутритивної підтримки:
а) Своєчасний початок (в перші 12-24 годин після стабілізації стану пацієнта).
• У хворих з середнім та тяжким ступенем порушення харчування (табл. 1), перед великим оперативним втручанням слід використовувати штучне харчування протягом 10-14 діб, а за необхідності, у зв’язку з цим, – відкласти операцію.
• У післяопераційному періоді, за наявності показань, нутритивну підтримку слід починати в перші 12-24 години після стабілізації стану хворого.
б) Оптимальність строку проведення (критерії – стабілізація основних показників трофологічного статусу та відновлення можливості оптимального звичайного харчування).
в) Адекватність (збалансованість) за складом поживних речовин.

5. Методи нутрієнтного забезпечення:
Сіпінг – пероральна сучасна штучно створена ентеральна дієта (ЕД), харчування у рідкому вигляді (частково, як доповнення до основного раціону, або повністю – споживання тільки ЕД).
• Збагачення натуральних продуктів харчування і різних страв порошкоподібними ЕД.
• Зондове (ентеральне) харчування, яке проводиться через назогастральний або назоінтестинальний зонд, а при необхідності тривалого штучного харчування хворих (більше 4-6 тижнів) – через гастро- або ентеростому.
• Парентеральне харчування (може проводитися через периферичну або центральну вени).

6. Компоненти повної оцінки стану харчування.
А) Історія хвороби та фізичне обстеження:
• Медичний анамнез.
• Хірургічний анамнез.
• Діагноз.
• Ліки, які приймає хворий.
• Об’єм споживаної їжі.
• Фізичний огляд (волосся, очі, ясна, язик, смак, запах, зуби, шия, обличчя, нігті, шкіра).

Б) Антропометричні показники:
а) Вимірювання зросту.
б) Вимірювання маси тіла (МТ).
в) Розрахунок індексу маси тіла (ІМТ): індекс маси тіла (ІМТ) = МТ в кг/зріст (в м2)
г) Провести оцінку зниження маси тіла – доцільно порівняти вагу тіла хворого в даний момент часу зі звичайною масою тіла (табл. 2).
д) Вимірювання шкірних складок (над трицепсом) з метою оцінки запасів жиру.
е) Вимірювання біоелектричного опору шкіри.

В) Функціональні проби:
а) М’язова сила – визначають за допомогою динамометрії.
б) Сила стискання долоні, яка вимірюється за допомогою динамометру.

Г) Біохімічні показники:
а) альбумін сироватки (N=35-50 г/л);
б) трансферин (N=2,0-2,5 г/л);
в) преальбумін (N=0,18-0,24 г/л);
г) ретинол-зв’язуючий білок;
д) інсуліноподібний фактор росту;
е) фібронектин;
ж) креатинін сечі.

Д) Імунна функція: загальна кількість лімфоцитів (N=1600-4000 в мм3).

Е) Проводиться оцінка:
Соматичного пулу білку
– білкова маса скелетних м’язів, що базується на вимірюваннях зросту і маси тіла пацієнта, антропометричних даних (окружність м’язів руки і товщина шкірної складки над трицепсом).
Вісцерального білкового статусу – оцінюють за рівнем сироваткового альбуміну, трансферину, загальної кількості лімфоцитів.

Клінічний досвід

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання