Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Наша миссия

Придбати довідник

Підписка на новини

Підписатися

Шановні колеги!
Ви можете придбати довідник, який Вас зацікавив, зробивши замовлення на нашому сайті.
Для цього Вам необхідно вибрати назву довідника та кількість примірників, заповнити анкету з Вашими даними та надіслати нам.
Після того, як заявка буде оброблена, з Вами зв'яжеться наш співробітник для остаточного оформлення замовлення.

Придбати довідники можуть лише медичні працівники.

Синдромно орієнтована оториноларингологія у загальній лікарській практиці (2022)

Синдромно орієнтована оториноларингологія у загальній лікарській практиці (2022)

за редакцією д.м.н., професора Поповича В.І.
2-ге видання, доповнене
Рекомендовано до видання Вченою Радою ДВНЗ ≪Івано-Франківський національний медичний університет≫
У посібнику представлена клінічна характеристика синдромів, які найчастіше зустрічаються у клінічній практиці як оториноларинголога, так і інших фахівців, зокрема терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів – як лікарів першого контакту з хворим. Кожному з них присвячений окремий розділ, детально викладені питання диференційної діагностики, а також основні підходи до лікування, які базуються на сучасних чинних медико-технологічних документах. Чим досвідченіший лікар, тим із більшою кількістю захворювань доводиться проводити диференційну діагностику. Тому цей посібник буде цікавим як для досвідчених лікарів, так і, в першу чергу, для молодих.
Книга адресована оториноларингологам, терапевтам, педіатрам, сімейним лікарям, а також інтернам та клінічним ординаторам усіх напрямків післядипломної підготовки.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Внутрішні хвороби хвороби нирок та сечовивідних шляхів (2021)

Внутрішні хвороби хвороби нирок та сечовивідних шляхів (2021)

за ліцензією Практична Медицина, Краків, Польща, 2021
Підручник заснований на принципах доказової медицини.
Зміст:
 1. Гостре пошкодження нирок
 2. Хронічна хвороба нирок
 3. Хвороби ниркових клубочків
 4. Інтерстиціальний нефрит
 5. Тубулопатії
 6. Сечокам’яна хвороба
 7. Обструктивна нефропатія
 8. Інфекції сечовивідних шляхів
 9. Ниркові кісти
 10. Пухлини нирок та сечового міхура

Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Внутрішні хвороби хвороби шлунково-кишкового тракту (2021)

Внутрішні хвороби хвороби шлунково-кишкового тракту (2021)

за ліцензією Практична Медицина, Краків, Польща, 2021
Підручник заснований на принципах доказової медицини.
Зміст:
 1. Хвороби шлунково-кишкового тракту
 2. Хвороби підшлункової залози
 3. Хвороби жовчного міхура і жовчовивідних шляхів
 4. Хвороби печінки

Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Внутрішні хвороби хвороби ендокринних залоз (2021)

Внутрішні хвороби хвороби ендокринних залоз (2021)

за ліцензією Практична Медицина, Краків, Польща, 2021
Підручник заснований на принципах доказової медицини.
Зміст:
 1. Хвороби гіпоталамуса та гіпофіза
 2. Хвороби щитоподібної залози
 3. Хвороби прищитовидних залоз
 4. Хвороби надниркових залоз
 5. Нейроендокринні пухлини та поліендокринні синдроми
 6. Порушення вуглеводного обміну

Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Від EP3OS 2012 до EPOS 2020: що нового в менеджменті риносинуситу (2020)

Від EP3OS 2012 до EPOS 2020: що нового в менеджменті риносинуситу (2020)

за редакцією д.мед.н., профессора, експерта МОЗ України за напрямами «Отоларингологія, дитяча отоларингологія. Сурдологія» Поповича В.І.
Навчальний посібник. Рекомендовано до видання Вченою Радою Івано-Франківського національного медичного університету. Для студентів 6 курсу, лікарів-інтернів, лікарів-спеціалістів оториноларингологів та алергологів, лікарів первинної ланки надання медичної допомоги.
Цена: 70.00 грн.
Заказать:
 
Внутрішні хвороби. Хвороби дихальної системи (2020)

Внутрішні хвороби. Хвороби дихальної системи (2020)

за ліцензією Практична Медицина, Краків, Польща, 2020
Підручник заснований на принципах доказової медицини
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Курс лекцій з клінічної кардіології (2020)

Курс лекцій з клінічної кардіології (2020)

за редакцією професора Целуйко В.Й.
Цей Курс лекцій є другим перевиданням лекцій із найактуальніших питань з кардіології кафедри кардіології та функціональної діагностики ХМАПО. Не зважаючи на те, що після першого видання пройшло 15 років, лікарі й до сьогодні цікавляться, де можна придбати книгу. За час, який минув після першого видання, суттєво змінилися погляди на патогенез, клінічні прояви та, головне, на підходи до діагностики й лікування серцево­судинних захворювань, тому виникла потреба у поновленні лекцій з позицій сучасних рекомендацій. Книга доповнена розділами, яких не було в попередньому виданні: про тромбоемболію легеневої артерії, легеневу гіпертензію, серцево­судинні захворювання у вагітних та у хворих на злоякісні новоутворення. Значно розширено розділ з кардіоміопатій. Важливо, що лекції доповнені клінічними випадками.
Для кардіологів, терапевтів, лікарів загальної практики та сімейної медицини.
Цена: 300.00 грн.
Заказать:
 
Синдромная диагностика и лечение в педиатрической практике (2019)

Синдромная диагностика и лечение в педиатрической практике (2019)

под редакцией д.мед.н., профессора Цодиковой О.А.
В методическом издании «Синдромная диагностика и лечение в педиатрической практике» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» освещены наиболее важные разделы работы врача по оказанию медицинской помощи детям – профилактический (представлены принципы динамического наблюдения за здоровыми детьми по предупреждению нарушений питания и физического развития, а также иммунопрофилактике инфекционных заболеваний) и лечебный (перечислены наиболее часто встречающиеся синдромы и состояния, изложены алгоритмы оказания неотложной помощи). Для педиатров и врачей общей практики – семейной медицины.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Алгоритмы в акушерстве и гинекологии (2019)

Алгоритмы в акушерстве и гинекологии (2019)

под редакцией проф. Бенюка В.А.
5-е издание, дополненное.
Методическое издание «Алгоритмы в акушерстве и гинекологии» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» рассматривает с точки зрения доказательной медицины вопросы диагностики и лечения в акушерской и гинекологической практике. В издании представлены алгоритмы диагностики и лечения основных нозологических форм в акушерстве и гинекологии, а также справочная информация о лекарственных средствах.
Данное руководство предназначено для акушеров, гинекологов, терапевтов, врачей семейной практики и других специальностей, будет полезным для слушателей курсов последипломного образования.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Керівництво з оториноларингології для лікарів первинної ланки в рамках класифікації ICPC-2

Керівництво з оториноларингології для лікарів первинної ланки в рамках класифікації ICPC-2

за редакцією д.м.н., професора Попович В.І.
У довіднику представлена клінічна характеристика отоларингологічних захворювань, що найчастіше зустрічаються в клінічній практиці лікарів первинної ланки з позицій Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ICPC-2). Кожному з них присвячений окремий розділ, детально проаналізований шлях від симптому до постановки діагнозу, питання диференційної діагностики, а також основні підходи до лікування. Чим більше симптомів оцінює лікар, тим із більшою кількістю захворювань доводиться проводити диференційну діагностику. Тому цей довідник буде цікавим як для досвідчених лікарів, так і для молодих.
Книга адресована, в першу чергу, лікарям первинної ланки, оториноларингологам, а також інтернам та клінічним ординаторам вказаних напрямків післядипломної підготовки.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Невролог. Неврология в вопросах и ответах (2018)

Невролог. Неврология в вопросах и ответах (2018)

под редакцией д.м.н., профессора Мищенко Т. С., д.м.н. Мищенко В. Н.
В пятом издании справочника представлены данные в вопросах и ответах о заболеваемости в мире и в Украине, этиологии, патогенезе, диагностике, принципах лечения и профилактики основных наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний нервной системы. В справочник вошли материалы клинических рекомендаций, разработанных группами специалистов Европейской Академии неврологии, Европейского инсультного общества (ESO), Американской ассоциации инсульта (AHA/ASA). В разделы, посвященные диагностике, лечению и профилактике эпилепсии, рассеянного склероза, деменций, болезни Паркинсона внесены основные положения из Национальных Унифицированных клинических протоколов первичной, вторичной, третичной медицинской помощи больным, которые разрабатывались мультидисциплинарными группами ведущих специалистов Украины.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Хірург. Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (2018)

Хірург. Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (2018)

за редакцією академіка НАН та НАМН України, професора Фоміна П.Д., членакореспондента НАМН України, професора Усенко О.Ю., професора Березницького Я.С.
Посібник присвячений проблемам стандартизації та уніфікації медичної допомоги при невідкладних хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини. У книзі наведено обсяги медичної допомоги залежно від рівнів її надання, її послідовність на первинному та вторинному рівнях. Одночасно зі схемами та алгоритмами щодо діагностики та лікувальної тактики з питань гострого апендициту, холециститу, панкреатиту, ускладнених гриж, гострої непрохідності кишок, кровотеч та перитоніту в посібнику наведені дані про загальні питання уніфікації медичної допомоги, до яких належать антибіотикопрофілактика та терапія, тромбопрофілактика, корекція гіповолемії, гострої кровотечі, питання нутрітивної підтримки та знеболення. Посібник рекомендується для лікарів первинної ланки (лікарі загальної практики, медичний персонал екстреної допомоги), хірургів-інтернів, хірургів, анестезіологів та ін.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Боль в спине. Пособие для семейных врачей (2018)

Боль в спине. Пособие для семейных врачей (2018)

под редакцией проф. Коржа Н.А., проф. Радченко В.А.
В данной книге представлены механизмы, происходящие при возникновении боли в области позвоночника, диагностические алгоритмы, общепринятые принципы лечения, миотонические синдромы, травмы и их особенности у людей старшего возраста, опухоли и тд. Издание рекомендовано Ученым советом Государственного учреждения Института патологии позвоночника и суставов им. М. И. Ситенко НАМНУ (протокол №4 от 04.04.2018).
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень. В світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016)

Бронхіальна астма. Хронічне обструктивне захворювання легень. В світлі сучасних рекомендацій GINA (2017), SIGN 153 (2016)


Посібник присвячений питанням діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. ґрунтовно розглянуті питання терапії, наводяться дані з клінічного застосування лікарських засобів та немедикаментозних способів лікування. Посібник розрахований на лікарів-пульмонологів, лікарів загальної практики, терапевтів та лікарів інших спеціальностей, буде корисним для слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.
Цена: 150.00 грн.
Заказать:
 
Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов (2 тома)

Диагностика и лечение заболеваний внутренних органов (2 тома)

под редакцией Беловола А.Н., Фадеенко Г.Д.
Настоящее справочное издание предназначено для практических врачей, имеет своей целью в удобной и доступной форме предоставить информацию по различным разделам внутренней медицины. В данном руководстве на основе данных доказательной медицины собрана информация о современных взглядах на этиологию и патогенез, методах диагностики и лечения заболеваний внутренних органов – кардиоваскулярной патологии, органов дыхания, пищеварения, почек и др. Мы надеемся, что это справочное руководство, в котором представлена основная информация по разным направлениям под единым углом зрения внутренней медицины, станет полезным для практикующих врачей в их ежедневной работе. В пятом издании данного руководства были отображены новые данные патогенеза, диагностики и лечения большинства описанных нозологий, добавлены главы и разделы, освещены вопросы помощи на догоспитальном этапе при ряде неотложных состояний.
Цена: 300.00 грн.
Заказать:
 
Стоматолог. Нариси практичної пародогтології. 2-ге видання (2017).

Стоматолог. Нариси практичної пародогтології. 2-ге видання (2017).

за редакцією д.м.н., професора Антоненко М.Ю.
Науково-методичне видання «Нариси практичної пародонтології» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає відомості щодо сучасних поглядів на механізми розвитку, причини, клінічні особливості, діагностику і лікування найбільш поширених захворювань пародонту.
Дане видання буде корисне для стоматологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних вузів.
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Уролог. Сучасні проблеми урології (2017)

Уролог. Сучасні проблеми урології (2017)

за редакцією Пасєчніков С.П., Зайцев В.І.
У посібнику викладені сучасні дані з основних урологічних захворювань, з якими зустрічається в реальній практиці лікар сімейної медицини. Основна увага звертається на сучасні аспекти діагностики та лікування основних захворювань органів сечостатевої системи.
Дане видання буде корисне для сімейних лікарів, урологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарівінтернів, студентів медичних вузів.
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску берзрецептурних лікрських засобів (2016)

Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску берзрецептурних лікрських засобів (2016)


Науково- методичне видання «Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів» серії «Бібліотека «Здоров’я України» надає сучасні відомості щодо інформаційного забезпечення відпуску безрецептурних лікарських засобів при зверненнях пацієнтів за ліками з приводу найбільш поширених захворювань.
Дане видання призначене для провізорів (фармацевтів) при відпуску готових лікарських засобів,також буде корисне для студентів медичних вузів.
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки (2015)

Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки (2015)

під редакцією професора Щербиніної М.Б.
Останнє десятиріччя гепатологія активно функціонує на ниві української медицини. Тому важливим є концентрація інформації щодо сучасних досягнень та її розповсюдження з метою подальшого активного застосування в клінічній практиці. При підтримці Української асоціації з вивчення хвороб печінки 38 авторів долучилися до роботи: це й досвідчені практикуючі лікарі, й корифеї медицини, і молоді талановиті науковці, і викладачі вишів. Це видання є результатом їх колосальної роботи.
У довіднику приведено клінічну фармакологію лікарських засобів, які найбільш часто вживають при хронічних захворюваннях печінки. Вказано рівні доказовості ефективності застосування препаратів в лікуванні патології печінки або супутніх їй захворювань. Висвітлено терапевтичну тактику пацієнтів з основними ускладненнями цирозу печінки, а також при окремих синдромах (тромоцитопенія, шкірний свербіж). Розглянуто особливості ведення різних груп пацієнтів при хронічних захворюваннях печінки, а саме вагітних жінок, дітей, осіб похилого та старечого віку. Корисними для ознайомлення є розділи, присвячені таким напрямам як лікування первинних злоякісних пухлин печінки, медикаментозно-індуковані ураження печінки, нутрітивна підтримка пацієнтів із хронічними захворюваннями печінки. У додаткових матеріалах наведено дієту із зниженим вмістом натрію та правила виписки рецептів. додатках наведено дієту зі зниженим вмістом натрію та правила виписування рецептів.
Видання призначене для практикуючих лікарів, студентів медичних вищих навчальних закладів і слухачів курсів підвищення лікарської кваліфікації.
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям (2015)

Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям (2015)

под редакцией д.м.н., профессора Цодиковой О.А.
В методическом издании «Организация амбулаторно-поликлинической помощи детям» серии справочной литературы «Бібліотека «Здоров’я України» освещены наиболее важные разделы работы врача по оказанию медицинской помощи детям – профилактический (представлены принципы динамического наблюдения за здоровыми детьми по предупреждению нарушений питания и физического развития, а также иммунопрофилактике инфекционных заболеваний) и лечебный (перечислены наиболее часто встречающиеся синдромы и состояния, изложены алгоритмы оказания неотложной помощи). Для педиатров и врачей общей практикисемейной медицины.
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря (2015 рік)

Сучасні проблеми урології у практиці сімейного лікаря (2015 рік)

під редакцією Пасєчніков С.П., Зайцев В.І.
У навчальному посібнику викладені сучасні дані з основних урологічних захворювань, з якими зустрічається в реальній практиці лікар сімейної медицини. Основна увага звертається на сучасні аспекти діагностики та лікування основних захворювань органів сечостатевої системи.
Дане видання буде корисне для сімейних лікарів, урологів, лікарів інших спеціальностей, слухачів курсів післядипломної освіти, лікарів?інтернів, студентів медичних вузів.
Цена: 100.00 грн.
Заказать:
 
Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення

Організація офтальмологічної допомоги. Нормативно-правове забезпечення

під редакцією д.м.н, проф. Рикова С.О.
У виданні подано рекомендації та останні накази міністерства охорони здоров’я щодо післядипломної освіти лікарів, лікарів-інтернів та студентів, а також розпорядження стосовно організації надання спеціалізованої офтальмологічної допомоги пацієнтам з глаукомою, аномаліями рефракції, захворюваннями рогівки та іншою патологією.
Видання призначене для офтальмологів, лікарів загального профілю-сімейних лікарів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, наукових працівників, студентів медичних вузів та лікарів-інтернів.
Цена: 60.00 грн.
Заказать:
 
Сексопатолог. Клиническая андрология

Сексопатолог. Клиническая андрология

под редакцией проф. Бойко Н.И.
Основная цель издания – ознакомить специалистов в области андрологии, сексопатологии, урологии, а также практикующих врачей других специальностей с новейшими подходами в сфере диагностики и лечения самых актуальных нозологий, таких как проблема эректильной дисфункции, возрастного андрогенодефицита, простатита, мужского бесплодия. В книге также подробно освещаются вопросы нарушений эякуляции, полового развития и многие другие темы.
Цена: 60.00 грн.
Заказать:
 
Онколог-гематолог. Злокачественные новообразования гемопоэтической системы

Онколог-гематолог. Злокачественные новообразования гемопоэтической системы

под редакцией Чехуна В.Ф., Пономарева О.В.
Данное руководство предназначено для онкологов, гематологов, терапевтов, врачей семейной практики и врачей других специальностей.
Цена: 60.00 грн.
Заказать:
 


П.І.Б: 
Спеціальність: 
Поштовий індекс: 
Місто/населений пункт: 
Адреса: 
Мобільний телефон: 
Ваш email: 
код: 

Детальну інформацію з питань придбання довідників Ви можете отримати, зателефонувавши нам за телефонами в Києві: (044) 428-18-07, (066) 987-92-93.

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання