Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Эндокринолог

Стандарты диагностики и лечения

Эндокринолог. Стандарты диагностики и лечения

Патологія ендокринної системи займає одне з провідних місць у структурі загальної захворюваності населення. Разом з нервовою системою залози внутрішньої секреції на всіх рівнях беруть участь у регулюванні головних метаболічних процесів в організмі. Гормональні порушення мають значний вплив на нормальне функціонування практично всіх систем та органів людини. Тому важливо, щоб з ендокринними розладами були ознайомлені лікарі багатьох спеціальностей. Особливого значення це набуває в умовах розвитку сімейної медицини, коли один фахівець має бути обізнаний з багатьма розділами сучасної практичної медицини.

В останні десятиріччя відбувається значне зростання кількості хворих на ендокринну патологію, насамперед на цукровий діабет 1 та 2 типів. Цукровий діабет стає дійсно глобальною проблемою для всього світу перш за все своїми ускладненнями. Це потребує від практичних лікарів більш уважного ставлення до профілактики, ранньої діагностики та вибору сучасних ефективних методів лікування. В умовах екологічних негараздів (чорнобильська аварія, промислове забруднення середовища) набула нового значення проблема патології щитоподібної залози – спостерігається значне зростання кількості пухлин щитоподібної залози, зокрема злоякісних, а також так званих йододефіцитних захворювань (гіпотиреоз, ендемічний зоб, мікседематозний кретинізм тощо).

Ендокринологічна наука не стоїть на місці. Розробляються нові методи діагностики й диференціальної діагностики, поширюються, а в деяких випадках суттєво змінюються, погляди на етіологію та патогенез багатьох ендокринопатій, з’являються сучасні фармакологічні препарати та нові схеми лікування ендокринних захворювань.

Метою другого, переробленого та доповненого, видання довідника «Ендокринолог», що пропонується вашій увазі, є подальше поширення та уточнення сучасних практичних рекомендацій щодо діагностики та лікування найпоширеніших ендокринних захворювань. Під час підготовки цього методичного видання використовувалися принципи доказової медицини, а також офіційні рекомендації міжнародних організацій, зокрема Міжнародної діабетичної федерації, ВООЗ, Європейської тиреоїдної асоціації.

В книзі викладені основні принципи ведення хворих з ендокринною патологією з чітким описом діагностичних, профілактичних та лікувальних заходів, а також принципи організації допомоги й упровадження практичних рекомендацій. Особливу увагу приділено застосуванню нових методів діагностики, лікуванню із запровадженням нових технологій і фармакологічних препаратів.

До підготовки посібника були залучені провідні ендокринологи України, які мають великий клінічний досвід ведення хворих з едокринною патологією. Висловлюю щиру подяку за їх внесок у створення цього видання. Сподіваюся, що впровадження в практику охорони здоров’я сучасних стандартів діагностики та лікування сприятиме підвищенню ефективності медичної допомоги хворим із цукровим діабетом, патологією щитоподібної залози та іншими ендокринними порушеннями.

Директор Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України, голова Асоціації ендокринологів України, член-кореспондент НАН та АМН України, професор М.Д. Тронько

Заболевания гипофиза

Заболевания надпочечников

Заболевания паращитовидных желез

Заболевания щитовидной железы

Сахарный диабет

Клинический опыт

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання