Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Психіатр

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії

Біполярні афективні розлади

Характеризуються двома або більше епізодами, при яких настрій і рівень активності хворого значною мірою порушуються. Причому, в одних випадках вони підвищуються (гіпоманія чи манія), в інших – знижуються (депресія). Повторні епізоди лише манії або гіпоманії також класифікуються як біполярний афективний розлад (F31.8). Залежно від знаку афекту (манія або депресія) і тяжкості перебігу триваючого афективного розладу, розрізняють такі його клінічні форми:
*Біполярний афективний розлад, триваючий гіпоманіакальний епізод (F31.0); Біполярний афективний розлад, триваючий епізод манії без психотичних симптомів (F31.1); Біполярний афективний розлад, триваючий гіпоманіакальний епізод із психотичними симптомами (F31.2); Біполярний афективний розлад, триваючий епізод легкої або помірної депресії (F31.3); Біполярний афективний розлад, триваючий епізод важкої депресії без психотичних симптомів (F31.4); Біполярний афективний розлад, триваючий епізод важкої депресії з психотичними розладами (F31.5); Біполярний афективний розлад, триваючий епізод змішаний (F31.6); Біполярний афективний розлад, стан ремісії (F31.7).

Діагностика

Загальні клінічні діагностичні критерії, згідно з МКХ-10
У випадках триваючого гіпо- або маніакального епізоду, який триває в межах біполярного афективного розладу, вони є такими ж, як і відповідні критерії окремого гіпо- або маніакального розладу (F30.0, F30.1, F30.2).
У випадках триваючого депресивного епізоду, що триває в межах біполярного афективного розладу, вони є такими ж, як і відповідні критерії окремого депресивного розладу (F32.0, F32.1, F32.2, F32.3).
У випадках, коли в клінічній картині триваючого епізоду біполярного афективного розладу спостерігаються або сукупність маніакальних і депресивних проявів, або їх швидке чергування, використовують такі критерії МКХ-10:
A. Триваючий епізод характеризується або поєднанням, або швидкою (протягом декількох годин) зміною гіпоманіакальних, маніакальних та депресивних проявів.
Б. І маніакальні, і депресивні прояви виразно виявлені протягом більшої частини перебігу біполярного афективного розладу не менш як два тижні.
B. В анамнезі у хворого спостерігався не менш як один достовірний гіпо- або маніакальний (F30.0-F30.2), депресивний (F32.0-F32.2) чи змішаний афективний (F38.00) епізод.
У випадках, коли хворий, що раніше переніс хоча б один достовірний афективний епізод (F30.-; F32.-; F38.-), але тепер і протягом кількох останніх місяців не має будь-яких із цих проявів, використовують такі критерії МКХ-10:
А. Теперішній стан не відповідає критеріям маніакального або депресивного епізоду будь-якої тяжкості, або яких-небудь інших афективних розладів, що класифікуються в F30-F39 (це може бути пов’язано із терапією, яка направлена на зниження ризику розвитку наступних приступів).
Б. В анамнезі у хворого спостерігався не менш як один достовірний гіпо- або маніакальний (F30.0-F30.2) епізод, а також (на додаток до цього) ще хоча б один афективний епізод (F30.-; F32.-; F38.00).

Лікування

Принципи лікування
У випадках, коли клінічна картина біполярного афективного розладу характеризується гіпо- або маніакальними проявами, лікування його поточного епізоду співпадає з принципами лікування відповідних окремих гіпо- або маніакальних розладів (F30.0-F30.2).
У випадках, коли в клінічній картині біполярного афективного розладу домінує депресивна симптоматика, лікування поточного його епізоду співпадає з принципами лікування відповідних окремих депресивних розладів (F32.0-F32.3).
У випадках, коли в клінічній картині біполярного афективного розладу одночасно спостерігаються окремі прояви як гіпо- або маніакального, так і депресивного розладів, лікування здійснюється наступним чином. Перш за все, призначаються препарати нормотимної дії (карбонат літію, оксибутират літію, карбамазепін – фінлепсин, тімонил, або вальпроати – депакін, конвульсофін, вальпроком, орфірил, депакін або ламотриджин (ламіктал, епілептал, ламотрин, ламотриджин Пліва)) – див. табл. 7. За відсутності ефекту, можливе одночасне застосування кількох із них разом. З метою купірування маніакальної або депресивної симптоматики, в схему лікування додатково включаються антипсихотики або антидепресанти (див. табл. 1, 2, 3), дози яких повинні бути поступово знижені до повної відміни після зняття у хворого основної афективної симптоматики. У випадках фармакорезистентності афективного розладу застосовують ЕСТ. В середньому, етап активної терапії складає 3-4 місяці.
На етапі стабілізуючої терапії застосовується той препарат нормотимної дії, який був ефективним у хворого і на попередньому етапі лікування. Цей етап повинен бути не менш як у два рази довшим, ніж тривалість самого афективного епізоду. Якщо настрій хворого стабілізувався, дози препарату поступово знижують до повної його відміни. З метою запобігання повторних епізодів біполярного розладу, рекомендується проведення етапу профілактичної (підтримуючої) терапії. Протягом 2-3 років призначають стабілізатори настрою: солі літію, вальпроати, ламотриджин, антипсихотики другого покоління – сероквель XR і інш. (див. табл. 2, 7). Недостатня ремісія є підставою для призначення комбінованої профілактичної терапії (антипсихотики + літій, або літій чи вальпроати + антидепресанти і т. ін., залежно від клінічних проявів афективного розладу).
Поряд з психофармакотерапією, у таких хворих широко застосовують наступні форми психотерапії:
- когнітивно-біхевіоральна;
- інтерперсональна;
- сімейна;
- підтримуюча;
- групова, в т.ч. психодрама, гештальт-терапія та ін.
Необхідно проводити також психоосвітню роботу як з пацієнтами, так і з їхніми близькими.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання