Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Психіатр

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії

Розлади рецептивної мови

МКХ-10: F80.2

Розлади рецептивної мови – це різного ступеня порушення здатності розуміння мови, яке не можна пояснити розумовою відсталістю або неадекватним навчанням та яке не пов'язане з грубими неврологічними розладами або порушеннями слуху. Можуть бути порушеними й інші складові компоненти мовлення, наслідком чого є затримка психічного розвитку, невротичні порушення.

До цієї групи включають:
1) афазію або дисфазію розвитку, рецептивний тип;
2) словесну глухоту,
3) уроджену слухову несприйнятливість; афазію Верніке, пов'язану з розвитком.

У дітей з розладами рецептивної мови можуть спостерігатися: слабкість інтеграції слухових і зорових стимулів; нормальна реакція на невербальні звуки навколишнього середовища; супутні розлади – порушення розвитку артикуляції, енурез, розлад розвитку координації і т.д.

Діагностика

Клінічні діагностичні критерії, згідно з МКХ-10

А. Рівень розуміння мови, згідно з результатами оцінки за стандартизованими тестами, більш ніж на 2 стандартних відхилення нижчий показника, що очікується у дитини цього віку.

Б. Рівень володіння навичками рецептивної мови не менше ніж на 1 стандартне відхилення нижчий невербального IQ при його визначенні за стандартизованими тестами.

В. Неврологічні, сенсорні порушення або фізичні дефекти, які безпосередньо впливали на рецептивну мову, відсутні; немає також ознак загального розладу розвитку (F84.-).

Г. Невербальний IQ за стандартизованим тестом вище 70.

Параклінічні діагностичні критерії:

а) аудіограма – частковий дефект чуття правильних тонів, нездатність локалізувати джерела звуків, підвищення порогу слухової активації;
б) ЕЕГ – характерна дифузна патологія головного мозку, з акцентом у скронево-лобових відділах, судомна готовність;
в) ЕХО-ЕС – можливі різноманітні ступені зовнішньої та внутрішньої гідроцефалії;
г) консультація ЛОР-лікаря, сурдолога, аудіограма – для виключення порушень органів слуху.

Лікування

Загальні принципи лікування
Такі ж, як і при F80.0.

Ускладнення та його лікування
Такі ж, як і при F80.0.

Умови лікування
Медико-педагогічна та логопедична корекція проводиться у амбулаторно-поліклінічних умовах або в умовах спеціалізованого дитячого закладу.

Термін лікування
Амбулаторно – один або кілька років, до досягнення бажаного результату.

Очікувані результати лікування

Максимально можлива корекція вимовляння звуків, автоматизація звуків та їх застосування у спонтанній мові, розширення словникового запасу. Компенсація психічних порушень.

Профілактика

- Первинна – раннє лікування ознак резидуально-органічного ураження головного мозку.
- Вторинна – рання діагностика і терапія розладів розвитку артикуляції.
- Третинна – попередження вторинної затримки психічного і невротичних розладів мови.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання