Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Психіатр

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії

Специфічний розлад читання

МКХ-10: F81.0

Такі розлади (дислексія) характеризуються вираженим порушенням розвитку навичок читання, розпізнавання слів, розуміння прочитаного і пов'язаних з цим завдань, що не можна пояснити розумовою відсталістю або неадекватним навчанням. Вони не є також результатом дефектів слуху, зору або грубого неврологічного розладу.

Діагностика

Клінічні діагностичні критерії, згідно з МКХ-10
А. Спостерігається будь-яка з перелічених ознак:
1) показник правильності читання і (або) розуміння прочитаного на дві стандартні помилки нижчий за рівень, який можна очікувати у дитини, в зв'язку з її хронологічним віком і загальним інтелектуальним розвитком;
2) є анамнестичні дані про значні утруднення в читанні, що були у дитини в минулому, або дані про те, що вона вже отримувала в більш ранньому віці тестові показники, які відповідають п. 1 цього критерію, плюс показник граматичного тесту, який не менш ніж на дві стандартні помилки нижчий за рівень, який можна було б очікувати на основі хронологічного віку дитини і зниження її IQ.

Б. Порушення, описані в п. А, значною мірою заважають навчанню або утруднюють ті види діяльності в повсякденному житті дитини, які потребують оволодіння навичками читання.

В. Цей розлад не є прямим наслідком дефекту зору чи слуху або неврологічного розладу.

Г. Знання за шкільною програмою – в межах очікуваного середнього рівня.

Ґ. Значення IQ – вище 70.

Психологічні діагностичні критерії:
а) наявність оптико-просторових порушень і аналітико-синтетичної діяльності за стандартизованими тестами читання;
б) дослідження тонкої моторики:
1) малювальні тести (Гудинаф, Фей та ін.);
2) шкали психомоторного розвитку Озерецького;
3) візуально-моторні тести;
в) дослідження інтелекту:
1) прогресивні матриці Равена;
2) тест психічного світогляду Й.Ірасека;
3) тест Векслера.

Інші параклінічні діагностичні критерії
Специфічних порушень ЕЕГ, РЕГ, ЕХО-ЕС немає.

Лікування

Загальні принципи лікування

Терапевтична результативність ліків, вітамінів чи дієти не є очевидною. Зниження гіперактивності й підвищення концентрації уваги психофармакологічними засобами не обов'язково супроводжується специфічним позитивним ефектом щодо всіх шкільних навичок. Лише 25% дітей із легким ступенем розладу і 5% – із важким досягають середнього рівня успішності до кінця навчання в школі. Більш показними є:
а) логокорекція – акцент повинен робитися на використанні більш збережених індивідуально навичок, наприклад, слухового або зорового розрізнення.

Лікування повинно бути комплексним і спрямованим до всієї супутньої патології. Важливим у психопедагогічній роботі з дитиною є початкове тренування у засвоєнні читання графем – простих фонетичних одиниць, що утворюють склади. Лише коли дитина починає вільно орієнтуватися в графемах, вона може сприймати їх об'єднання в слова, а потім – у фрази. Необхідні сімейні консультації за стилем поводження з дитиною і вирішення її супутніх емоційних і поведінкових проблем. Залучення батьків до терапії припускає денне прослуховування ними того, що читає дитина;
б) немедикаментозні методи лікування:
1) масаж і мануальна стимулотерапія;
2) рефлексотерапія;
3) лазеротерапія.

Ускладнення захворювання

Вторинна затримка психічного розвитку.

Лікування ускладнень

Комплекс медико-педагогічних (логопедичних) заходів із стимулювання психічного розвитку дитини за принципами F70.

Умови лікування

Комплексні медико-педагогічні заходи, як правило, проводяться в амбулаторних умовах.

Термін лікування

Тривалість курсу лікування залежить від ступеня тяжкості диспексії, швидкості покращення функції читання та письма у процесі лікування, аж до досягнення максимально можливого результату.

Очікувані результати лікування
Активізація вищих психічних функцій, розвиток мовної пам'яті, усунення фонематичних труднощів, покращання навичок читання та письма.

Профілактика

- Первинна – раннє лікування ознак резидуально-органічного ураження головного мозку.
- Вторинна – своєчасне лікування порушень звукосприйняття і звуковимови, нормалізація та розвиток, відповідно до віку, оптико-просторових уявлень, пам'яті, уваги.
- Третинна – попередження вторинної затримки психічного і мовного розвитку.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання