Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Психіатр

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії

Специфічний розлад спелінгування

МКХ-10: F81.1

Розлад проявляється труднощами вимовляння по буквах слів та їх правильного написання (дисграфія). Це призводить до порушення здатності до навчання, яке вперше виявляється в дитинстві й характеризується поганими успіхами в оволодінні письмом і композицією (правопис слів і вираження думок) з урахуванням інтелектуальних здібностей і освіти дитини.

Діагностика

Клінічні діагностичні критерії, згідно з МКХ-10

A. Показник, який був отриманий із застосуванням стандартизованого тесту з орфографії, не менш ніж на дві стандартні помилки нижчий за рівень, який можна було б очікувати з урахуванням віку і загального рівня інтелектуального розвитку дитини.

Б. Показники правильності читання і розуміння прочитаного, а також показники розвитку арифметичних навичок, знаходяться у межах норми.

B. Відсутні анамнестичні дані про суттєві утруднення у минулому в житті.

Г. Знання за шкільною програмою – в межах середнього рівня.

Ґ. Утруднення з орфографії спостерігалися вже на дуже ранніх етапах навчання цієї навички.

Д. Порушення, які відповідають критерію А, значною мірою заважають навчанню або утруднюють ті види діяльності в повсякденному житті, які потребують вміння грамотно писати.

Е. Значення IQ – вище 70.

Психологічні діагностичні критерії:
а) показник за стандартизованим тестом спелінгування, як мінімум, на 2 стандартні помилки нижчий за рівень, передбачуваний для хронологічного віку і загальної інтелектуальності дитини;
б) дослідження тонкої моторики:
1) малювальні тести (Гудинаф, Фей та ін.);
2) шкали психомоторного розвитку Озерецького;
3) візуально-моторні тести;
в) дослідження інтелекту:
1) прогресивні матриці Равена;
2) тест психічного кругозору Й.Їрасека;
3) тест Векслера.

Інші параклінічні діагностичні критерії
Специфічних порушень ЕЕГ, РЕГ, Ехо-ЕГ не досліджено.

Лікування

Загальні принципи лікування
Принципи терапії такі ж, як і при розладах читання. Основним методом є встановлення зворотнього зв’язку при постійному порівнянні вправи, що виконується, зі зразками правильного написання. Важливими є індивідуальний підбір для дитини психолого-педагогічної програми і формування у неї мотивації до участі в ній.

Ускладнення захворювання
Вторинна затримка психічного розвитку.

Лікування ускладнень
Комплексне медико-педагогічне (логопедичне) лікування затримки психічного розвитку за принципами F70.

Умови лікування
Комплексні корекційні медико-педагогічні заходи проводяться в амбулаторних умовах.

Термін лікування
Тривалість курсу корекційних заходів залежить від ступеня тяжкості дисграфії, швидкості покращення функції письма у процесі лікування, аж до досягнення максимально можливого результату.

Очікувані результати лікування
Активізація вищих психічних функцій, розвиток мовної пам’яті, усунення граматичних, семантичних та практичних труднощів, покращання навичок письма.

Профілактика

-Первинна – раннє лікування ознак резидуально-органічного ураження головного мозку.
- Вторинна – своєчасний розвиток фонетико-фонематичних, лексико-граматичних процесів, нормалізація і розвиток, відповідно до віку, оптико-просторових уявлень, пам’яті, уваги.
- Третинна – попередження вторинної затримки психічного і мовного розвитку.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання