Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Психіатр

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії

Специфічний розлад арифметичних навичок

МКХ-10: F81.2

Цей розлад (дискалькулія, акалькулія) характеризується порушенням спроможності до арифметичного рахування при первинно збереженому інтелекті.

Діагностика
Клінічні діагностичні критерії, згідно з МКХ-10
A. Показник, який був отриманий із застосуванням стандартизованого арифметичного тесту, не менш ніж на дві стандартні помилки нижчий за рівень, який можна було б очікувати, виходячи з хронологічного віку і загального рівня інтелектуального розвитку дитини.

Б. Показники правильності читання і розуміння прочитаного, а також правопису, знаходяться в межах норми.

B. Відсутні анамнестичні дані про суттєві утруднення у минулому в читанні або в правописі.

Г. Знання за шкільною програмою – в межах середнього рівня.

Ґ. Утруднення в засвоюванні арифметичних навичок спостерігаються з самого початку навчання.

Д. Порушення, описані в критерії А, значною мірою перешкоджають навчанню або утруднюють ті види повсякденної діяльності, які потребують володіння навичками лічби.

Е. Значення IQ – вище 70.

Психологічні діагностичні критерії:
а) показник за стандартизованим арифметичним тестом, як мінімум, на 2 стандартні помилки нижчий за рівень очікуваного для хронологічного віку та інтелектуальності дитини;
б) дослідження тонкої моторики:
1) малювальні тести (Гудинаф, Фей та ін.);
2) шкали психомоторного розвитку Озерецького;
3) візуально-моторні тести;
в) дослідження інтелекту:
1) прогресивні матриці Равена;
2) тест психічного кругозору Й.Їрасека;
3) тест Векслера.

Інші параклінічні діагностичні критерії
Специфічних порушень ЕЕГ, РЕГ, ЕХО-ЕС немає.

Лікування

Загальні принципи лікування
Принципи терапії подібні до інших порушень шкільних навичок, з підкресленням індивідуалізації психолого-педагогічної програми до профілю порушення математичних навичок у кожному окремому випадку.

Ускладнення захворювання
Розвиток вторинної затримки психічного розвитку.

Лікування ускладнень
Комплексний медико-педагогічний лікувально-реабілітаційний підхід за принципами F70.

Умови лікування
Комплексні корекційні медико-педагогічні заходи, як правило, проводяться в амбулаторних умовах.

Термін лікування
Тривалість курсу корекційних заходів залежить від ступеня тяжкості дискалькулії, швидкості покращання функції лічби у процесі лікування, але до досягнення максимально можливого результату.

Очікувані результати лікування
Активізація вищих психічних функцій, розвиток мовної пам’яті, усунення фонематичних труднощів, покращання навичок лічби.

Профілактика

- Первинна – раннє лікування ознак резидуально-органічного ураження головного мозку.
- Вторинна – своєчасний розвиток дрібної моторики, оптико-просторових уявлень відповідно до віку.
- Третинна – попередження вторинної затримки психічного і мовного розвитку.

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання