Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Психіатр

Сучасна діагностика і лікування в психіатрії

Специфічний розлад розвитку рухових функцій

МКХ-10: F82

Це розлад, при якому основною ознакою є серйозне порушення в розвитку рухової координації, що не можна пояснити загальною інтелектуальною відсталістю або якимось специфічним уродженим або придбаним неврологічним розладом. Типовим для моторної незграбності є її сполучення з деяким ступенем порушення продуктивності у виконанні зорово-просторових когнітивних завдань. Характерним є:
а) рухова координація дитини при тонких або значних рухових спробах значно нижча за рівень, який відповідає її віку та загальній інтелектуальності;
б) труднощі в координації відзначаються з ранніх етапів розвитку (тобто вони не входять до складу набутої недостатності) та не є обумовлені будь-якими дефектами зору або чуття, або будь-яким неврологічним розладом, що діагностується;
в) ступінь порушення тонкої або грубої рухової координації значно варіює, і конкретні типи рухової неспроможності варіюють із віком;
г) у деяких дітей можуть відзначатися шкільні труднощі, іноді – досить серйозні.

Діагностика
Клінічні діагностичні критерії, згідно з МКХ-10
A. Показник, отриманий із застосуванням стандартизованого тесту рухової координації, не менш ніж на два стандартних відхилення нижчий за рівень, який можна було б очікувати на основі хронологічного віку дитини.

Б. Описане в критерії А порушення суттєво заважає навчанню або викликає утруднення в повсякденному житті.

B. Відсутній будь-який, досить чітко окреслений, неврологічний розлад, який можна було б діагностувати.

Г. Значення IQ – вище 70.

Психологічні діагностичні критерії:
а) тестові показники тонкої та загальної моторної координації, які, щонайменше на два стандартні відхилення, нижчі за вікову норму, досліджуються за допомогою:
1) малювальних тестів (Гудинаф, Фей та інші);
2) шкали психомоторного розвитку Озерецького;
3) візуально-моторних тестів;
б) дослідження інтелекту проводиться за допомогою:
1) прогресивних матриць Равена;
2) тесту психічного кругозору Й.Їрасека;
3) тесту Векслера (невербальний IQ – вищий за 70).

Інші параклінічні діагностичні критерії
ЕЕГ – варіює від норми до різного ступеня вираженості порушень функціонування головного мозку.

Лікування

Загальні принципи лікування:
а) основні корекційні заходи спрямовані на формування та розвиток загальних рухових навичок, специфічної організації рухів кисті руки, виконання комплексів рухових вправ, які допомагають розвитку координації, формуванню ліво-правих уявлень, орієнтації у власному тілі. Застосовують спеціальні вправи, спрямовані на корекцію графічної діяльності дитини;
б) медикаментозна терапія (усі ліки застосовуються у вікових дозах, з урахуванням маси тіла хворих):
1) транквілізатори (див. табл. 4);
2) ноотропи та гамкергічні засоби (див. табл. 5);
3) вазоактивні препарати (див. табл. 9);
4) вітамінотерапія (див. табл. 11);
в) немедикаментозні методи лікування:
1) ЛФК;
2) фізіотерапія (масаж; голкорефлексотерапія та інші).

Ускладнення
Алергійні реакції на прийом ліків.

Лікування ускладнень
Відміна препаратів та призначення протиалергійних засобів (див. табл. 13).

Умови лікування
Амбулаторне, при значних клінічних проявах – стаціонарне.

Термін лікування
У стаціонарі – в середньому, 30 днів. Амбулаторно – 2-3 місяці, періодично, протягом кількох років.

Очікувані результати лікування
Покращання рухових функцій, координації, розвиток графомоторної функції, що веде до покращання шкільної успішності.

Профілактика

- Первинна – раннє лікування резидуально-органічного ураження головного мозку.
- Вторинна – своєчасне лікування порушень звукосприйняття та звуковимови, нормалізація і розвиток, відповідно до віку, оптико-просторових уявлень, пам’яті, уваги.
- Третинна – попередження вторинної затримки психічного і мовного розвитку.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання