Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Захворювання пародонта

Захворювання пародонта за своїм виникненням, механізмом розвитку, перебігом та клінічними проявами досить різноманітні, що зумовило появу різних їх класифікацій. Першу спробу створити єдину класифікацію зробила Міжнародна організація з вивчення хвороб пародонта (ARPA) у 30-х роках ХХ ст. Класифікація пародонтопатій ARPA була розроблена за принципом виділення основних характерних патологічних процесів – запальних, дистрофічних та пухлинних:
І. Запальні пародонтопатії:
а) поверхнева запальна пародонтопатія (гінгівіт);
б) глибока запальна пародонтопатія (пародонтит).
ІІ. Дистрофічна пародонтопатія (пародонтоз).
ІІІ. Змішана пародонтопатія (дистрофічний пародонтит, запальний пародонтоз).
ІV. Ідіопатичний внутрішній пародонтоз (десмодонтоз, юнацький пародонтоз).
V. Неопластична пародонтопатія (пародонтома).

Дана класифікація об’єднувала основні ураження тканин пародонта, проте сам термін «пародонтопатія» є збірним і не завжди відображає патогенетичну суть захворювання. Близькою до класифікації ARPA була систематика захворювань пародонта Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ, 1973). Нині запропонована Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10), яка більше призначена для статистичного оброблення даних, а не для клінічного використання.

К05.0 Гострий гінгівіт, за винятком гострого перикоронариту, гострого виразково-некротичного гінгівіту.
К05.0 Гострий стрептококовий гінгівіт.
К05.08 Інші специфічні гострі гінгівіти.
К05.09 Гострий неспецифічний гінгівіт.
К05.01 Хронічний гінгівіт.
К05.10 Простий маргінальний.
К05.11 Гіперпластичний.
К05.12 Виразковий.
К05.13 Десквамативний.
К05.18 Інші неспецифічні хронічні гінгівіти.
К05.19 Хронічний неспецифічний гінгівіт.
К05.2 Гострий пародонтит.
К05.20 Пародонтальний абсцесс.
К05.22 Гострий пародонтит.
К05.28 Інші гострі неспецифічні пародонтит.
К05.29 Гострий неспецифічний пародонтит.
К.05.3. Хронічний пародонтит.
К05.30 Простий.
К05.31 Складний.
К05.32 Хронічний перикоронарит.
К05.33 Гіпертрофія сосочка.
К05.38 Інші хронічні перикоронарити.
К05.39 Хронічний неспецифічний перикоронарит.
К05.4 Пародонтоз (періодонтоз).
К05.5 Інші хвороби пародонта.

Подану класифікацію досить важко використовувати в умовах клініки. Більш прийнятними для практичної діяльності лікаря-стоматолога є класифікації, що відображають клінічні аспекти перебігу захворювань пародонта. У 1999 році Міжнародна робоча група із захворювань пародонта (International Workshop for the classification of the periodontal diseases) затвердила останню редакцію класифікації захворювань пародонта (G.C. Armitage, 1999).

Захворювання ясен
Гінгівіт, індукований зубною бляшкою.
Гінгівіт, який виникає в разі відсутності зубної бляшки.
Хронічний пародонтит
Локалізований.
Генералізований.
Агресивний пародонтит
Локалізований.
Генералізований.
Пародонтит, асоційований із системними захворюваннями
Некротичні захворювання пародонта
Виразково-некротичний гінгівіт.
Виразково-некротичний пародонтит.
Абсцеси пародонта
Ясенний абсцес.
Пародонтальний абсцес.
Перикоронарний абсцес.
Пародонтит, пов’язаний із ендодонтичними ураженнями
Набуті та спадкові деформації і порушення

Слід відзначити позитивний факт, що остання редакція класифікації захворювань пародонта значною мірою обмежує коло різних видів пародонтиту і розглядає їх лише як варіанти клінічного перебігу хронічного пародонтиту (генералізованого пародонтиту, згідно з нашою термінологією).
У 40-50 роках ХХ ст. у республіках колишнього Радянського Союзу широко використовували класифікації, розроблені А.І. Євдокимовим, І.Г. Лукомським,
І.О. Новіком, Є.Є. Платоновим, Я.С. Пеккером, класифікацією ММСІ тощо. У 1977 р. було запропоновано класифікацію захворювань пародонта М.Ф. Данилевського та Г.М. Вишняк.
У 1983 році на Пленумі Всесоюзного наукового товариства стоматологів було затверджено класифікацію захворювань пародонта для використання в науковій, педагогічній та лікувальній роботі. В її основу також було покладено нозологічний принцип, який використовує ВООЗ.

І. Гінгівіт – запалення ясен, зумовлене несприятливим впливом місцевих та загальних чинників, має клінічний перебіг без порушення цілісності зубоясенного з’єднання.
Форма: катаральний, виразковий, гіпертрофічний.
Тяжкість процесу: легка, середня, тяжка.
Перебіг: гострий, хронічний, загострений, ремісія.
Поширеність процесу: локалізований, генералізований.

ІІ. Пародонтит – запалення тканин пародонта, яке характеризується прогресивною деструкцією тканин пародонта і кістки коміркового відростка щелеп.
Тяжкість процесу: легка, середня, тяжка.
Перебіг: гострий, хронічний, загострений (у тому числі й абсцедуючий), ремісія.
Поширеність процесу: локалізований, генералізований.

ІІІ. Пародонтоз – дистрофічне ураження пародонта.
Тяжкість процесу: легка, середня, тяжка.
Перебіг: хронічний, ремісія.
Поширеність процесу: генералізований.

IV. Ідіопатичні захворювання з прогресивним лізисом тканин пародонта (синдром Папіллона-Лефевра, гістіоцитоз Х, гаммаглобулінемія, цукровий діабет (некомпенсований) тощо).

V. Пародонтоми – пухлини та пухлиноподібні процеси в пародонті.
У 2001 році на засіданні президії секції пародонтології Російської Академії стоматології до класифікації були внесені певні зміни. Нині цю класифікацію в модифікації 2001 р. широко застосовують у Росії та країнах СНД (зміни виділені курсивом).

І. Гінгівіт – запалення ясен, зумовлене несприятливим впливом місцевих та загальних чинників, має клінічний перебіг без порушення цілісності зубоясенного з’єднання і проявів деструктивних процесів у інших частинах пародонта.
Форма: катаральний, виразковий, гіпертрофічний.
Перебіг: гострий, хронічний.
Фази процесу: загострення, ремісія.
Поширеність процесу: локалізований (вогнищевий), генералізований.
Тяжкість процесу (легка, середня, тяжка) вирішено не виділяти. Відносно гіпертрофічного гінгівіту виділяють рівень розростання м’яких тканин: до 1/3, до 1/2 і більше 1/2 висоти коронки зуба. Також додатково вказують форму гіпертрофії: набрякова або фіброзна.

ІІ. Пародонтит – запалення тканин пародонта, яке характеризується прогресивною деструкцією зв’язкового апарату періодонта і коміркової кістки.
Перебіг: хронічний, агресивний.
Фази процесу: загострений (абсцедування), ремісія.
Тяжкість процесу (легка, середня, тяжка) визначають за клініко-рентгенологічною картиною. Її основним критерієм є рівень деструкції кісткової тканини коміркового відростка (на практиці її визначають за глибиною пародонтальних кишень (ПК) у мм).
Ступінь тяжкості: легкий (ПК не більше 4 мм), середній (ПК 4-6 мм), тяжкий (ПК понад 6 мм).
Поширеність процесу: локалізований (вогнищевий), генералізований.
Виділена самостійна підгрупа захворювань пародонта – агресивні форми пародонтиту (препубертатний, юнацький, швидкопрогресивний. Останній розвивається в осіб віком від 17 до 35 років).

ІІІ. Пародонтоз – дистрофічний процес, який поширюється на всі структури пародонта. Його відмінною рисою є відсутність запальних явищ у ясенному краї і відсутність пародонтальних кишень.
Перебіг: хронічний.
Тяжкість процесу: легка, середня, тяжка (залежно від ступеня оголення коренів зубів: до 4 мм, 4-6 мм, більше 6 мм).
Поширеність: процес тільки генералізований.

IV. Синдроми, які проявляються у тканинах пародонта. Цю класифікаційну групу позначали раніше як ідіопатичні захворювання пародонта з прогресивним лізисом кістки. До цієї групи включено ураження пародонта при синдромах Папіллона-Лефевра, Іценка-Кушинга, Елерса-Данлоса, Чедіака-Гігаші, хворобі Дауна, хворобах крові тощо.

V. Пародонтоми – пухлиноподібні утворення в пародонті: фіброматоз ясен, пародонтальна кіста, еозинофільна гранульома, епулід тощо.
Перебіг: хронічний.
Поширеність процесу: локалізований (вогнищевий), генералізований.
Форми: виділяють тільки для епуліду за гістологічною картиною.

Позитивним у цій класифікації є диференційний підхід до різних захворювань пародонта відповідно до клініко-морфологічних особливостей патологічного процесу. Відповідно до міжнародних класифікацій, уведено поняття агресивного пародонтиту з одночасним виключенням з класифікації препубертатного, юнацького (ювенільного), швидкопрогресивного та рефрактерного пародонтиту, які розглядають як варіанти перебігу генералізованого пародонтиту. Водночас у даній класифікації допущено ряд неточностей. Так, при визначенні перебігу генералізованого пародонтиту важко погодитися з поділом тяжкості процесу на легку, середню та тяжку. Подібний поділ з патофізіологічної точки зору правомірний лише за умови, що під час розвитку хвороби можлива різна динаміка її перебігу та зворотний розвиток до повного одужання. Насправді ж при генералізованому пародонтиті відбувається незворотна резорбція коміркової кістки і домогтися її відновлення практично неможливо. Тому таке визначення ступеня тяжкості не відображає патогенетичної суті захворювання і більш прийнятним є термін, що відображує стадію або рівень прогресивної втрати кістки коміркового відростка. Подібний підхід і було застосовано в запропонованій (М.Ф. Данилевський, 1994) класифікації захворювань пародонта, яка рекомендована республіканською конференцією (Одеса, 1998) для використання в навчальних та лікувальних закладах України. Ураховуючи виділення в міжнародних класифікаціях окремої форми агресивного перебігу генералізованого пародонтиту, вважаємо за доцільне також виділити цю форму в розділі ідіопатичних захворювань пародонта.

І. Запальні захворювання

1. Папіліт, гінгівіт (мал. 92).

Форма: катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний.
Перебіг: гострий, хронічний.
Глибина ураження: м’які тканини, остеопороз міжкоміркових перегородок.
Поширеність процесу: обмежений, дифузний.
2. Локалізований пародонтит.
Форма: катаральний, гіпертрофічний, виразковий, атрофічний.
Перебіг: гострий, хронічний.
Глибина ураження: м’які тканини, коміркова кістка.
Поширеність процесу: обмежений.

ІІ. Дистрофічно-запальні захворювання
1. Генералізований пародонтит (мал. 93).
Перебіг: хронічний, загострений, ремісія.
Ступінь розвитку: початковий, І, ІІ, ІІІ.
Поширеність процесу: дифузне ураження пародонта.
2. Пародонтоз (мал. 94).
Перебіг: хронічний.
Ступінь розвитку: початковий, І, ІІ, ІІІ.
Поширеність процесу: дифузне ураження пародонта.

ІІІ. Прогресивні ідіопатичні захворювання

1. Захворювання, що супроводжують захворювання крові: лейкоцитоз циклічна нейтропенія, агранулоцитоз.
2. Гістіоцитоз Х: хвороба Леттерера-Зіве, хвороба Генда-Шіллєра-Кріщена, еозинофільна гранульома (хвороба Таратинова).
3. Захворювання, що супроводжують порушення обміну речовин: хвороба Німанна-Піка, хвороба Гоше, синдром Папіллона-Лефевра.
4. Ураження пародонта в разі імунодефіцитних станів: синдром набутого імунодефіциту (СНІД), агресивний пародонтит (локалізований, генералізований).
5. Ураження пародонта, що трапляються у разі вроджених захворювань: хвороба Дауна, акаталазія, десмодонтоз.

IV. Продуктивні процеси (пародонтоми)
Доброякісні, злоякісні.
До програми з терапевтичної стоматології уведено класифікацію захворювань пародонта І.С. Мащенка (1999), тому вважаємо за необхідне подати дану класифікацію.
І. Запальні захворювання пародонта
ІІ. Дистрофічні захворювання пародонта
ІІІ. Ідіопатичні (синдромні) захворювання пародонта
Хвороба Леттерера-Зіве, хвороба Генда-Шіллєра-Кріщена, еозинофільна гранульома (хвороба Таратинова), хвороба Дауна, десмодонтоз, акаталазія, хвороба Гоше, синдром Папіллона-Лефевра.
IV. Пухлиноподібні захворювання пародонта
Доброякісні, злоякісні.

При подальшому викладі матеріалу було використано класифікацію М.Ф. Данилевського (1994).

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання