Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Засоби сорбцiйно-аплiкацiйної терапiї

Сутнiстю сорбцiйно-аплiкацiйної терапiї є сорбцiя iз бiологiчних середовищ органiзму i патологiчних вогнищ патогенних мiкроорганiзмiв, токсинiв, ранової рiдини й iнших шкiдливих речовин. Поряд з цим вона забезпечує безперервне i пролонговане введення лiкарських засобiв у визначене мiсце. Завдяки сорбцiї досягають ефективної детоксикацiї i неспецифiчної гiпосенсибiлiзацiї у вогнищі ураження, нормалiзацiї мiсцевого iмунiтету. Для цього для місцевого лікування застосовують бiлу глину, вуглесорбцiйнi пов’язки, до складу яких входять зернистi сорбенти, тканини, волокна, нитки, вуглецева повсть та деякi синтетичнi сполуки з високими сорбцiйними властивостями.

Глина бiла. Має адсорбуючі та обволiкаючі властивостi. Зменшує ексудацiю, полiпшує загоєння ранової поверхнi. Застосовують при рiзних ураженнях слизової оболонки порожнини рота у виглядi присипки та у складi лiкувальних паст.

Аплiкацiйна пов’язка «Волна». Випускається розмiрами 5 x 10, 10 x 10 та 20 x 25 см, завтовшки 0,5 см, стерильна.
Аплiкацiйна пов’язка «Волна» на основi вуглецевого нетканого матерiалу є ефективним засобом лiкування гнiйних ран, що погано загоюються, трофiчних виразок, опiкiв хiмiчного та термiчного походження. Пов’язки «Волна» застосовують окремо або в поєднаннi з антисептичними препаратами чи протеолiтичними ферментами. Ефективнiсть пов’язки особливо помiтна при лiкуваннi ран з iнтенсивною ексудацiєю.
Пов’язка «Волна» має дезодоруючі властивостi, сприяє iнтенсивному очищенню ран вiд гнiйно-некротичних тканин i ексудату, стимулює грануляцiю й епiтелiзацiю ран. Протипоказань до її застосування немає.

Сорбенти СКН, СКН-2М (випускаються в гранулах). Застосовують для аплiкацiйної сорбцiї при гнiйних iнфiкованих ранах, виразках слизової оболонки порожнини рота у чистому виглядi або в поєднаннi з антибiотиками, антисептичними засобами, ферментними препаратами як присипку на рани пiсля їх оброблення.
ВВГС (волокнистий вуглецевий сорбент) випускається в стерильних пакетах. Застосовують для сорбцiйних пов’язок протягом усього перiоду очищення рани до появи грануляцiй. У першi дні лiкування необхiдна 2-3-разова замiна пов’язки. Накладання ВВГС на виразкову поверхню зменшує кiлькiсть ранового ексудату, кiлькiсть i агресивнiсть мiкрофлори, сприяє репаративному процесу.

АВВМ «Днiпро» МН (активований вуглеволокнистий матерiал) – карбоадсорбент для мiсцевої аплiкацiйно-сорбцiйної терапiї. Випускають у виглядi серветок розмiром 3 x 4 см, бинтiв 10 x 100 см, рулонiв тканини у стерильнiй упаковцi.
Має виражену сорбцiйну властивiсть щодо музейних культур i клiнiчних штамiв мiкроорганiзмiв, забезпечує детоксикацiю i зниження мiкробного обсiменiння у вогнищі ураження слизової оболонки порожнини рота, прискорює очищення ранової поверхнi вiд некротичного нальоту.
Застосовують для пов’язок на ранову поверхню з iммобiлiзованими протеолiтичними ферментами або iнгiбiторами протеолiзу чи антибiотиками. Пов’язку накладають на 3-4 год 3-4 рази на добу – до завершення епiтелiзацiї вогнищ ураження слизової оболонки порожнини рота.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання