Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Iнгiбiтори ферментiв протеолiзу

Цi препарати здатнi гальмувати активнiсть рiзних протеолiтичних ферментiв: калiкреїну, трипсину, плазмiну, тромбiну, деяких бактерiальних та лейкоцитарних протеїназ. Зв’язуючись з кислими глікозамiноглiканами стiнок судин, вони зменшують їх проникнiсть, стабiлiзують клiтиннi мембрани; знижується утворення кiнiнiв, полiпшуються окисно-вiдновнi процеси, нормалiзується мiкроциркуляцiя, зменшується iнтенсивнiсть запального процесу. Крiм того, iнгiбiтори сприяють пiдсиленню iмунних реакцiй органiзму, запобiгаючи розщепленню бактерiальними ферментами секреторного iмуноглобулiну А; вони також пригнiчують активнiсть кiнiноутворювальних ферментiв базофiльних лейкоцитiв, що вивiльнюються пiд впливом IgE. Природним iнгiбiторам притаманна властивiсть знижувати патогеннiсть мiкрофлори та пiдвищувати її чутливiсть до антибiотикiв.

Контрикал – ампули по 10000 i 50000 АТрО (антитрипсинових одиниць, 1 АТрО=3 КIО – антикалiкреїнових одиниць) лiофiлiзованого препарату, до яких додаються ампули з розчинником – 2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду. Робочий розчин iнгiбiтора готують ex tempore, для чого вмiст флакона 10000 АТрО розчиняють у 10 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду. Застосовують у виглядi аплiкацiй при виразково-некротичних, алергiйних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, трофiчних виразках, що тривалий час не загоюються, артриті, сiаладенiті. Контрикал у комбiнацiї з лiзоцимом для подовження контакту з ураженими тканинами слизової оболонки порожнини рота та губ застосовують у формi мазi або пасти.
Для приготування мазi (емульсiї) 10000 АТрО розчиняють у 2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду, додають 50 мг кристалiчного лiзоциму, потiм 10 мл абрикосової, персикової або оливкової олiї та 400 мг емульгатора – метилаеросилу.
Пасту готують так: 10000 АТрО контрикалу розчиняють у 2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду i додають 60 мг лiзоциму, розчиненого в 10 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду. Перед використанням додають бiлу глину в кiлькостi, необхiднiй для отримання консистенцiї пасти.

Трасилол (ампули по 5 мл, що мiстять 25 000 КIО – антикалiкреїнових одиниць) є полiвалентним iнгiбiтором протеїназ. Гальмує активнiсть калiкреїну, трипсину, хiмотрипсину, плазмiну, тканинних та мiкроцитарних протеїназ.

Перед застосуванням 25000 КIО препарату ex tempore розчиняють у 10 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду чи 1% розчину новокаїну. Для приготування мазi до 25000 КIО трасилолу додають лiзоцим (0,05 г), метилаеросил (0,4 г), абрикосову олiю (10 г). Показання аналогiчнi таким контрикалу.
Пантрипiн (флакони по 6, 12, 15, 20 i 30 ОД) має полiвалентну антипротеазну активнiсть, iнгiбує трипсин, хiмотрипсин, калiкреїн, iнсулiн та iншi протеази. Застосовують в аплiкацiях та аерозолях. Вмiст флакона розчиняють в iзотонiчному розчині натрiю хлориду з розрахунку 1 ОД на 1 мл.

Гордокс – ампули по 10 мл, що мiстять 100000 КIО натурального iнгiбiтора в iзотонiчному розчинi натрiю хлориду. Застосовують для аплiкацiй.
Амiнокапронова кислота – синтетичний інгiбiтор протеолiзу (порошок та флакони по 100 мл стерильного 5% розчину в iзотонiчному розчині натрiю хлориду). Пригнiчує фiбринолiз, блокує активатори плазмiногену, частково пригнiчує дiю плазмiну. Має кровоспинну дію при кровотечах, спричинених пiдвищенням фiбринолiзу. Iнгiбує активнiсть кiнiнової системи, що зменшує проникнiсть судинних стiнок. Має протиалергiйну дiю, пiдвищує антитоксичну функцiю печiнки, пригнiчує утворення антитiл. Застосовують у виглядi аплiкацiй, аерозолю, електрофорезу. При гострих та загостреннi хронiчних запальних процесiв слизової оболонки порожнини рота для зниження судинної проникностi та пов’язаних з нею iнших симптомiв доцiльне комбiноване використання природних i синтетичних iнгiбiторiв, що мають кровоспинну дiю. У таких випадках до 3 мл розчину контрикалу додають 10 мл 5% розчину амiнокапронової кислоти або 1% розчину амбену. Застосовують у виглядi аплiкацiй для патогенетичної терапiї алергійних хвороб слизової оболонки порожнини рота, при кровотечах, хворобi Верльгофа, ретикульозах, В12-фолiєво-дефiцитнiй анемiї тощо.

Амбен – параамiнометилбензойна кислота (ампули по 5 мл 1% розчину i таблетки по 0,25 г). Антифiбринолiтичний засiб. Дiє шляхом блокади активаторiв плазмiногену та часткової iнактивацiї плазмiну (фiбринолiзину). Має кровоспинну дiю, зумовлену збільшенням вмiсту фiбринолiзину та посиленням фiбринолiзу.
Застосовують у виглядi аплiкацiй, аерозолю або електрофорезу. При гострих та загостреннi хронiчних запальних процесiв слизової оболонки порожнини рота для зниження судинної проникностi та пов’язаних з нею iнших симптомiв доцiльне комбiноване застосування природних i синтетичних iнгiбiторiв, що мають кровоспинну дiю. У цьому разi до 3 мл розчину контрикалу додають 10 мл 5% розчину амiнокапронової кислоти або 1% розчину амбену.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання