Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Антибактеріальні препарати

Антибiотики

Згiдно із сучасними поглядами, антибiотики для місцевого лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота слiд призначати при тяжких формах перебiгу, за наявностi загальної реакцiї органiзму, зважаючи на переносимiсть антибiотикiв органiзмом хворого та чутливiсть до них мiкроорганiзмiв, якi спричиняють чи супроводжують даний патологiчний процес. Вiдповiдно до правил рацiонального призначення антибiотикiв, слід враховувати фармакокiнетику антибiотика в тканинах i середовищах органiзму, рН тканин, секретiв i ексудатiв, якi значно впливають на активнiсть i спектр протимiкробної дiї антибiотика. Тому доцiльнiше використовувати тi антибiотики, на активнiсть яких не впливає реакцiя середовищ та секретiв: левомiцетин, полiмiксину М сульфат та iн. Потрібно, однак, враховувати, що з-помiж представникiв групи пенiцилiну бiльшiсть препаратiв посилює свою дiю в кислому середовищi. Лужне середовище є сприятливiшим для дiї гентамiцину сульфату, неомiцину, мономiцину, еритромiцину, лiнкомiцину тощо.

Якщо ураження слизової оболонки порожнини рота зумовлене або ускладнене мiкрофлорою i набуває септичного характеру, що здебiльшого спостерiгається при тяжкому перебiгу виразково-некротичного, гострого афтозного, гострого герпетичного та гангренозного стоматиту, багатоформної ексудативної еритеми, а також iнших уражень, що супроводжуються значним порушенням загального стану хворого, показане парентеральне введення антибіотиків. Вибір антибіотиків зумовлюється характером патологiчного процесу, ступенем його тяжкостi, iмунологiчним станом макроорганiзму, бiологiчними властивостями мiкроорганiзмiв, що спричиняють чи ускладнюють перебiг захворювання, та переносимістю антибiотикiв органiзмом хворого. Для запобiгання розвитковi дисбактерiозу разом з антибiотиками призначають протектори протигрибкової дiї.

Труднощі антибіотикотерапії та раціонального вибору антибіотиків зумовлені характером мікрофлори, яка переважає у вогнищах ураження слизової оболонки. Загалом мікрофлору поділяють на дві великі групи: аеробну та анаеробну. Для впливу на грампозитивну аеробну мікрофлору ефективними є антибіотики групи бета-лактамів: пеніциліни, цефалоспорини. Проте одне лише пригнічення аеробної мікрофлори може призвести до селективного прогресуючого зростання кількості анаеробів. Найефективнішими щодо анаеробної мікрофлори є антибіотики групи лінкозамідів (лінкоміцин, кліндаміцин), макролідів (еритроміцин, азитроміцин, рокситроміцин), тетрациклінів (доксициклін), феніколи (левоміцетин). Перспективним є застосування макролідних антибіотиків із метронідазолом, унаслідок чого ефективніше пригнічується анаеробна мікрофлора.

Антибiотики групи тетрациклiну мають широкий спектр дiї i активнi щодо грампозитивних та грамнегативних бактерiй, спiрохет, лептоспiр, рикетсiй, великих вiрусiв i деяких найпростiших. Застосовують під час лiкування фузоспiрохетозної iнфекцiї, трихомонозу та iнших виразково-некротичних, виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота у виглядi емульсiй, паст та присипок. Етонiй пiдвищує чутливiсть грампозитивних мiкроорганiзмiв родини кишкових бактерiй до антибiотикiв цiєї групи в 16-50 разiв.
Для лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота найчастіше застосовують такі групи антибіотиків:

Бета-лактами

Пеніціліни: ампіцилін, амоксицилін, оксацилін, аугментин тощо.
Цефалоспорини: цефалотин, цефазолін, цефалексин, цефаклор, цефокситин, цефотаксим, цефтріаксон, цефпіром, цефепім тощо.
Макроліди: азитроміцин, кларитроміцин, рокситроміцин, еритроміцин, спіраміцин тощо.
Лінкозаміди: лінкоміцин, кліндаміцин тощо.
Фузидини: фузидова кислота (фузидин).
Тетрацикліни: тетрацикліну гідрохлорид, окситетрацикліну гідрохлорид, доксициклін, рондоміцин, міноциклін тощо.
Аміноглікозіди: гентаміцин тощо.
Феніколи: хлорамфенікол.
Фторхінолони: левофлоксацин, норфлоксацин, ципрофлоксацин тощо.
Пеніциліни. Ампiцилiну натрiєва сiль (флакони по 0,25 г (250000 ОД) та 0,5 г (500000 ОД). Має широкий спектр антимiкробної дiї. Ефективний щодо грампозитивних i грамнегативних мiкроорганiзмiв. Бактерицидна дiя пов’язана з порушенням процесу бiосинтезу клiтинної стiнки бактерiї. Максимально активний у кислому середовищi. Призначають по 250-500 мг кожнi 4-6 год внутрiшньом’язово або внутрiшньовенно. Для внутрiшньом’язового введення дозу препарату розчиняють в 1,5-2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду, вводять одразу пiсля розчинення. Для внутрiшньовенного введення вмiст флакона розчиняють у 10-20 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду. Вводять краплинно або струминно. Курс лiкування – 5-7 дiб.
Ампiцилiну тригiдрат (таблетки по 0,25 г). За фармакологiчними властивостями подiбний до ампiцилiну натрiєвої солi. Не руйнується в кислому середовищi шлунка, добре всмоктується при введеннi всередину. Призначають усередину по 0,5 г (2 таблетки) 4-6 разiв на добу протягом 6-10 дiб.
Ампiокс (капсули по 0,25 г i флакони по 0,1, 0,2, 0,5 г) – комбiнований препарат, що мiстить ампiцилiн i оксацилiн. Призначають по 0,5-1 г 3-4 рази на добу. Для внутрiшньом’язового введення вмiст флакона (100, 200, 500 мг) розчиняють у 1,25 мл води для iн’єкцiй i вводять одразу пiсля розчинення. Добова доза становить 2-4 г. Вводять за 3-4 прийоми.
Бензилпенiцилiну калiєва сiль (флакони по 250000, 500000 i 1000000 ОД). Призначають по 500000 ОД внутрiшньом’язово через кожнi 4 год протягом 5-6 дiб при гострих запальних процесах щелепно-лицевої дiлянки i порожнини рота, якi спричиненi коковими мiкроорганiзмами, а також при спiрохетозi та хворобi Фiлатова.
Для аплiкацiй та iнгаляцiй 10000-50000 ОД препарату розчиняють у 3-5 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду або 25-100 мл теплої дистильованої води. При мiсцевому лiкуваннi запальних процесiв (для аплiкацiй) бензилпенiцилiну калiєву сiль у поєднаннi з димексидом застосовують у виглядi такої комбiнацiї: ДМСО 100 мл 50% розчину, бензилпенiцилiну калiєвої солi 1000000 ОД, гiдрокортизону 0,125 г, димедролу 0,1 г, 10% розчину кальцiю глюконату 10 мл, 0,5% розчину новокаїну 30 мл, гепарину 5000 ОД.
Щоб запобiгти анафiлактичному шоку, зумовленому застосуванням препаратiв пенiцилiну, треба з’ясувати, як пацiєнт переносить лiкарськi засоби цiєї групи, а перед початком лiкування зробити внутрiшньошкiрну пробу.
Бензилпенiцилiну натрiєва сiль (флакони по 250000, 500000 i 1000000 ОД). Показання тi самi, що й для бензилпенiцилiну калiєвої солi. Вводять ex tempore внутрiшньом’язово або пiдшкiрно через кожнi 4 год по 500000 ОД препарату, розчиненого в 1-2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду або 0,25% розчину новокаїну. Курс лiкування – 5-6 дiб.
Використовують при iнфекцiйних гнiйних ураженнях шкiри i слизової оболонки порожнини рота, виразково-некротичних i сифiлiтичних ураженнях слизової у виглядi розчинiв (для аплiкацiй, iнгаляцiй, електрофорезу), аерозольних сумiшей, паст та присипок. Для iнгаляцiй чи аплiкацiй 500000 ОД препарату розбавляють 20 мл дистильованої води. Для присипки на виразки слизової оболонки порожнини рота та шкiру обличчя беруть 10000 ОД бензилпенiцилiну натрiєвої солi разом з норсульфазолом та стрептоцидом бiлим (по 4 г).
Бензилпенiцилiну новокаїнова сiль (флакони по 600000 ОД). Має пролонговану дiю. Вводять внутрiшньом’язово по 300000 ОД 2 рази на добу. Вмiст флакона розчиняють у 2-4 мл стерильної дистильованої води.
Карбенiцилiну динатрiєва сiль (флакони по 1 г) – напiвсинтетичний антибiотик широкого спектра дiї, ефективний щодо грампозитивних i грамнегативних бактерiй. Не впливає на стафiлококи, що утворюють пенiцилiназу. Швидко всмоктується, ефективна концентрацiя в кровi зберiгається протягом 6-8 год. Стiйкiсть мiкрофлори розвивається повiльно. Призначають для внутрiшньом’язового введення при тяжких виразково-некротичних ураженнях, зумовлених протеєм та iншими грамнегативними мiкроорганiзмами, iнфiкованих опiках щелепно-лицевої дiлянки: 1 г препарату розчиняють у 2 мл води для iн’єкцiй i вводять через 4-6 год. У тяжких випадках препарат вводять внутрiшньовенно краплинно (1 г препарату розчиняють у 20 мл 5% розчину глюкози). Вводять по 4-5 г препарату 5-6 разів на добу. Курс лiкування – 4-5 дiб.
АугментинТМ – (таблетки по 625 мг і 1000 мг, суспензія 228,5мг і 642,5 мг, флакони для ін’єкцій 600мг і 1200мг) – комбінований антимікробний препарат, що містить амоксицилін і клавуланову кислоту. Амоксицилін – напівсинтетичний пеніциліновий антибіотик з широким спектром антибактеріальної активності щодо багатьох грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів та анаеробів, діє бактерицидно. Клавуланова кислота захищає амоксицилін від розпаду під дією ферментов бета-лактамаз і розширює спектр антибактеріальної активності амоксициліну. Призначається для лікування інфекцій дихальних шляхів, шкіри та м’яких тканин, кісток та суглобів, зубних інфекцій (в т.ч. дентоальвеолярних абсцесів).
Мiкроцид (флакони по 100 мл). Пригнiчує життєдiяльнiсть грампозитивних i грамнегативних мiкроорганiзмiв, стимулює епiтелiзацiю. Застосовують при запальних, ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота у виглядi аплiкацiй, зрошень, ротових ванночок, аерозолю. Для зрошень та полоскань беруть 1 столову ложку препарату на 1 склянку води. Для аплiкацiй використовують нативний препарат або з 2% розчином новокаїну (1:1).
Цефалоспорини. Цефалоридин – напiвсинтетичний антибiотик широкого спектру дiї. Активний вiдносно грампозитивних i грамнегативних кокiв, клостридiй, коринебактерiй, деяких грамнегативних бактерiй, спiрохет, лептоспiр. Неактивний щодо мiкобактерiй туберкульозу, рикетсiй, вiрусiв, найпростiших. Призначають з розрахунку 0,03-0,06 г на 1 кг маси тiла внутрiшньовенно чи внутрiшньом’язово 2-3 рази на добу.
Цефазолін (флакони по 0,5 г). Цефалоспориновий антибіотик І покоління широкого спектра дії. Активний щодо бiльшостi грампозитивних i грамнегативних бактерiй, у тому числі і тих, що продукують пеніциліназу. Дiє на мiкроорганiзми, якi резистентнi до препаратiв групи пеницилiну, стрептомiцину, тетрациклiну, левомiцетину, еритромiцину. У кровi зберiгається в необхiднiй концентрацiї протягом 8-12 год. Призначають при виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота внутрiшньом’язово по 0,5 г через 12 год протягом 7-10 дiб.
Цефалексин (таблетки по 0,25 і 0,5 г). Напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик І покоління широкого спектру дії призначений для перорального приймання. Активний щодо бiльшостi грампозитивних i грамнегативних бактерiй, у тому числі і тих, що продукують пеніціліназу. Дiє на мiкроорганiзми, якi резистентнi до препаратiв групи пенiцилiну, стрептомiцину, тетрациклiну, левомiцетину, еритромiцину. Максимальна концентрація досягається через 1,5-2 год після приймання препарату і триває 4-6 год. Призначають при виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота по 0,25 г 4 рази або по 0,5 г 2 рази на добу протягом 7-14 дiб.
Цефотаксим (флакони по 0,5 г). Напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик ІІІ покоління широкого спектру дії призначений для перорального приймання. Активний щодо бiльшостi грампозитивних i, особливо, грамнегативних бактерiй, стійких до інших цефалоспоринів. У кровi зберiгається в необхiднiй концентрацiї протягом 12 год. Призначають при тяжких виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота внутрiшньом’язово по 1,0 г через 12 год протягом 7-14 дiб.
Цефепім (флакони по 1,0 г). Напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик
ІІІ покоління широкого спектру дії. Активний щодо бiльшостi грампозитивних i, особливо, грамнегативних бактерiй, стійких до інших цефалоспоринів. В кровi зберiгається в необхiднiй концентрацiї протягом 12 год. Призначають при тяжких виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота внутрiшньом’язово по 1,0 г через 12 год протягом 7-14 дiб.
Цефтріаксон (цефорт, флакони по 1,0 г). Напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик ІІІ покоління широкого спектру дії. Активний щодо бiльшостi грампозитивних i, особливо, грамнегативних бактерiй, стійких до інших цефалоспоринів. У кровi зберiгається в необхiднiй концентрацiї протягом 12 год. Призначають при тяжких виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота внутрiшньом’язово по 1,0 г через 12 год протягом 7-14 дiб.
ЗіннатТМ (таблетки по 125 мг і 250 мг, суспензія 125 мг) – цефуроксим аксетил, пероральна форма цефалоспоринового антибіотика ІІ покоління цефуроксиму. Діє бактерицидно, стійкий до дії більшості b-лактамаз, активний щодо широкого спектру грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, чим відрізняється від цефалоспоринів ІІІ покоління, переважно активних відносно грамнегативної флори. Також діє на анаероби. Має незначну кількість побічних ефектів. Призначається по 125-500 мг двічі на день від 5 до 10 днів.
Ципрофлоксацин (іфіципро) – таблетки по 0,25 г і 0,5 г. Напівсинтетичний цефалоспориновий антибіотик ІІІ покоління широкого спектру дії. Високоактивний відносно всіх аеробних грамнегативних бактерій, цілого ряду аеробних грампозитивних бактерій, деяких внутрішньоклітинних бактерій. У крові зберігається в необхідній концентрації протягом 12 год. Призначають при тяжких виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота по 0,25-0,5 г через 12 год протягом 7-14 діб.
Макроліди. Азитроміцин (сумамед) капсули по 0,125 і 0,25 г. Має широкий спектр антибікробної дії на грампозитивну і грамнегативну мікрофлору, бактероїди та мікоплазми. Призначають курсом: у перший день по 0,5 г, потім – 0,25 г протягом 5 днів.
Еритромiцин (таблетки по 0,1 i 0,25 г – 200000 i 250000 ОД; 1% мазь у тубах по 15 г). Активний щодо грампозитивних i грамнегативних кокiв, збудникiв коклюшу, трахоми, сифiлiсу, а також бруцел, рикетсiй, актиномiцетiв, мiкоплазм, деяких найпростiших, великих вiрусiв. Неактивний щодо грамнегативних мiкроорганiзмiв родини кишкових бактерiй, мiкобактерiй туберкульозу, грибiв i дрiбних вiрусiв. Синергiчно дiє з антибiотиками тетрациклiнової групи, левомiцетином, препаратами нiтрофуранового ряду. Застосовують при виразково-некротичних та сифiлiтичних ураженнях, iнфiкованих ранах, опiках, бешиховому запаленнi шкiри обличчя та слизової оболонки порожнини рота. Призначають по 0,25-0,5 г 4-6 разiв на добу протягом 5-6 дiб за 1 год до споживання їжi. Мазь застосовують для змащування слизової оболонки порожнини рота, червоної облямівки губ та шкiри обличчя при iнфiкованих ранах, трофiчних виразках, бешисi, виразково-некротичних та сифiлiтичних ураженнях 3-4 рази на добу пiсля попереднього оброблення порожнини рота антисептичними засобами.
Олеандомiцину фосфат (таблетки по 0,125 г, флакони по 0,1, 0,25, 0,5 г). Належить до групи макролiдних антибiотикiв. За спектром i механiзмом протимiкробної дiї близький до еритромiцину. Активний щодо стафiло-, стрепто- i пневмококiв, при рiзних вогнищевих та гнiйно-септичних iнфекцiях, особливо тих, якi спричинені пенiцилiностiйкими штамами стафiлокока. Має переважно бактеріостатичну дію, максимально проявляючи активнiсть у лужному середовищi. Курс лiкування – 5-7 дiб. Призначають усередину при виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота по 0,25-0,5 г 4-6 разiв на добу пiсля їди.
Рокситроміцин (таблетки по 0,15 г). Має широкий спектр антибікробної дії на грампозитивну і грамнегативну мікрофлору. Призначають по 0,15 г 2 рази на день протягом 10 днів.
Ерициклiн (капсули по 0,25 г). Впливає на грампозитивнi i грамнегативнi мiкроорганiзми. Ефективний щодо мiкрофлори, чутливої до препаратiв групи пенiцилiну, стрептомiцину. Призначають при гнiйно-запальних процесах обличчя (пiодермiя, iнфiкованi рани) по 1 капсулi через 30 хв пiсля їди 4-6 разiв на добу.
Лінкозаміди. Лiнкомiцину гiдрохлорид (30% розчин в ампулах по 1 та 2 мл; желатиновi капсули по 0,25 г). Активний щодо грамнегативних мiкроорганiзмiв (стафiло-, стрепто- i пневмококiв) i деяких анаеробiв (збудникiв газової гангрени, правця). Впливає на мiкроорганiзми, стiйкi до препаратiв групи пенiцилiну, стрептомiцину, тетрациклiну. Ефективна концентрацiя досягається через 2-4 год пiсля введення i пiдтримується 6-8 год. Добре проникає в рiзнi органи та тканини. Призначають при виразково-некротичних ураженнях, бешисi,iнфiкованих ранах обличчя i слизової оболонки порожнини рота внутрiшньом’язово по 0,3-0,6 г 2-3 рази на добу через 2-3 год або по 2 капсули 3-4 рази на добу пiсля їди. Усередину призначають по 0,2-0,25 г 4 рази на добу протягом 5-6 дiб.
Далацин Ц (клiндамiцин) – капсули по 0,15 г (16 капсул в упаковцi) i ампули по 2 мл 15% розчину, для лiкування змiшаних iнфекцiйних уражень, спричинених анаеробними i грампозитивними аеробними мiкроорганiзмами.
Фузидини. Фузидин-натрiй (таблетки по 0,125 i 0,25 г). Має вiдносно вузький спектр антимiкробної дiї. Активний щодо стафiлокока, коринебактерiй дифтерiї, менiнгокока, клостридiй, лiстерiй. Дiє на мiкроорганiзми, якi стiйкi до препаратiв групи пенiцилiну, стрептомiцину, еритромiцину, левомiцетину. Менш активний щодо стрепто- й пневмокока. Неактивний до бiльшостi грамнегативних мiкроорганiзмiв, грибiв, найпростiших. Призначають при тяжких одонтогенних септичних станах, виразково-некротичному ураженнi, iнфiкованих ранах, опiках слизової оболонки порожнини рота i шкiри обличчя, гонорейному стоматитi по 0,5 г 3 рази на добу з рiзними стравами чи молоком. Курс лiкування – 7-14 дiб.
Тетрацикліни. Антибiотики групи тетрациклiну мають широкий спектр дiї i активнi щодо грампозитивних та грамнегативних бактерiй, спiрохет, лептоспiр, рикетсiй, деяких вiрусiв i найпростiших. Застосовують при лiкуваннi фузоспiрохетозної iнфекцiї, трихомонозу та iнших виразково-некротичних, виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота у виглядi емульсiй, паст та присипок. Етонiй пiдвищує чутливiсть грампозитивних мiкроорганiзмiв родини кишкових бактерiй до антибiотикiв цiєї групи в 16-50 разiв.
Тетрациклiну гiдрохлорид (таблетки по 100000 ОД, 0,05, 0,1, 0,25 г, таблетки з нiстатином по 100000 ОД, мазь 1% в упаковцi по 3 та 10 г i мазь 3% в упаковцi по 15 г). Антибiотик широкого спектру дiї. Активний щодо грампозитивних i грамнегативних бактерiй, спiрохет, лептоспiр, рикетсiй, мiкоплазм, деяких вiрусiв i найпростiших. Бактерiостатична дiя пов’язана з порушенням бiосинтезу бiлка мiкроорганiзмами. Сумiсний у розчинах з канамiцином, лiнкомiцином, iзотонiчним розчином натрiю хлориду та 5% розчином глюкози.
Мазь «Гiоксизон» (у тубах по 10 г). Поєднує дiю окситетрациклiну та гiдрокортизону ацетату. Застосовують для змащування слизової оболонки порожнини рота
3-4 рази на добу при ерозивних, виразкових та виразково-некротичних ураженнях пiсля попереднього оброблення ураження антисептичними засобами.
Синтомiцину лiнiмент (5% та 10% емульсiя в скляних банках по 25 г). Застосовують для лiкування опiкiв, гнiйно-запальних уражень слизової оболонки порожнини рота, губ та шкiри обличчя. Препарат пiсля антисептичного оброблення вогнища ураження наносять на 10-15 хв 2-3 рази на добу.
Оксициклозоль (аерозольнi балони по 70 г). Препарат являє собою суспензiю жовтого кольору. При розчиненнi утворює в’язку олiйну масу. Поєднує протимiкробну дiю окситетрациклiну та протизапальну, протиалергiйну дію преднiзолону. Застосовують при виразково-некротичних ураженнях та iнфiкованих ранах слизової оболонки порожнини рота i шкiри обличчя, опiках, багатоформній ексудативній еритемі, хронічному рецидивному афтозному стоматиті. Оксициклозоль наносять на уражену дiлянку протягом 1-3 с 2-5 разiв на добу.
Неомiцину сульфат (флакони по 0,5 г та 2% мазь у тубах по 15 г) – антибiотик широкого спектру дiї. Бiльш ефективний проти стафiлококової мікрофлори, порiвняно iз стрептококами. Впливає на деякi грамнегативнi i грампозитивнi мiкроорганiзми. Не дiє на патогеннi гриби, вiруси, анаеробну мiкрофлору. Ототоксичний. При виразково-некротичних ураженнях та iнфiкованих ранах слизової оболонки порожнини рота застосовують розчин (5000 ОД на 1 мл) для зрошень та аплiкацiй i 2% мазь – для змащування вогнищ ураження 2 рази на добу. Неомiцину сульфат входить до складу офiцинальних мазей «Синалар-Н» та «Локакортен-Н».
Мономiцин (флакони по 0,25 г у комплектi з розчинником) – антибiотик широкого спектру дiї. Ефективний проти грампозитивних i грамнегативних бактерiй. Слабко впливає на пневмо- й стрептококи. Не дiє на синьогнiйну паличку, гриби, анаероби. Пригнiчує розвиток найпростiших. Застосовують при виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота у поєднаннi з трипсином чи хiмотрипсином у формi емульсій або паст.
Олететрин (таблетки по 0,125 г i капсули по 0,25 г, мазь у тубах по 15 г) – антибiотик, комбiнований препарат, який складається з олеандомiцину фосфату i тетрациклiну у спiввiдношеннi 1:2. Застосовують при катаральному стоматитi, ерозивнiй формi червоного плоского лишаю, виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота, гонорейному стоматитi по 0,25 г 4-6 разiв на добу за 30 хв до їди. Курс – 5-14 дiб.
Аміноглікозиди. Гентамiцину сульфат (флакони по 0,08 г, 0,1% мазь у тубах по 30 г, аерозольнi балони по 60 г) – антибiотик широкого спектра дiї. Активний щодо грампозитивних i грамнегативних мiкроорганiзмiв та пенiцилiночутливих штамiв стафiлокока при гострих одонтогенних септичних станах, опiках та виразково-некротичних ураженнях. Високоактивний щодо синегнiйної палички. Призначають по 0,04-0,08 г внутрiшньом’язово через кожнi 8 год. Курс лiкування – 7-10 дiб. Застосовують при трофiчних виразках, опiках, виразково-некротичному стоматитi. 0,1% водний розчин призначають для аплiкацiй; 0,1% мазь – для змащування при запальних процесах губ i шкiри обличчя 3-4 рази на добу. Аерозоль гентамiцину сульфату розпилюють над ураженою дiлянкою 4 рази на добу, в пастах (разом з протеолiтичними ферментами та вiтамiнами) цей антибiотик використовують для пов’язок та аплiкацiй.
Канамiцину сульфат (флакони по 0,5 i 1 г – 500000 i 1000000 ОД у комплектi з розчинником, 5% розчин в ампулах по 10 мл). Антибiотик широкого спектру дiї, належить до аміноглікозидів. Активний щодо кислотостiйких бактерiй, бiльшостi грампозитивних i грамнегативних бактерiй. Дiє на мiкроорганiзми, резистентнi до препаратiв групи пенiцилiну, стрептомiцину, тетрациклiну, левомiцетину, еритромiцину. У кровi зберiгається в необхiднiй концентрацiї протягом 8 год. Призначають при туберкульозному та виразково-некротичному ураженнi слизової оболонки порожнини рота внутрiшньом’язово по 0,5 г через 12 год протягом 5-6 дiб. Аплiкацiї або аерозольнi iнгаляцiї проводять 2 рази на добу. При туберкульозних ураженнях слизової оболонки порожнини рота курс лiкування становить 1 мiс. i бiльше.
Феніколи. Левомiцетин (хлорамфенікол) – синтетичний аналог антибiотика хлорамфенiколу. Антибiотик широкого спектру дії (порошок, таблетки по 0,5 г, капсули по 0,25 г, таблетки пролонгованої дiї, покритi оболонкою, по 0,25 г). Активний щодо грампозитивних i грамнегативних мiкроорганiзмiв, рикетсiй, спiрохет, деяких вiрусiв. Впливає на штами бактерiй, якi стiйкi до препаратiв групи пенiцилiну, стрептомiцину сульфату, сульфанiламiдних засобiв. При виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота, ерозивнiй i виразковiй формi червоного плоского лишаю, гонорейному стоматитi, опiках застосовують 1-10% лiнiмент та пасту (складається з левомiцетину й тетрациклiну по 0,2 г, метацилу 2 г, бiлої глини 7,6 г, замiшаних на 0,5% розчинi новокаїну або 30% олiйному розчинi токоферолу ацетату) по 0,25-0,5 г 3-4 рази на добу за 30 хв до їди. Курс лiкування – 8-10 дiб.
Можливi алергiйний висип, подразнення слизової оболонки порожнини рота, лейкопенiя, агранулоцитоз, анемiя, кандидамiкоз.
Легразоль. Мiстить левомiцетин, грамiцидин, совкаїн, ялицевий бальзам, 96% розчин етилового спирту, сумiш хладонiв. Застосовують для оброблення вогнищ ураження при гострому афтозному й герпетичному стоматиті. Препарат розпилюють з вiдстанi 25-30 см протягом 2-10 с.
Левовiнiзоль (балони по 60 мл). Препарат мiстить левомiцетин, вiнiлiн, лiнетол, 96% розчин етилового спирту, цитраль, пропелент. Має протизапальну та протимiкробну дію. Застосовують при поверхневих вогнищах ураження слизової оболонки порожнини рота для оброблення трофiчних та декубiтальних виразок, ерозiй. Препаратом обробляють уражену поверхню з вiдстанi 20-30 см протягом 1-3 с 1-2 рази на добу.

Інші антибіотики. Грамiцидин (ампули по 2 мл 2% спиртового розчину та грамiцидинова паста в тубах по 30 г) Має бактерiостатичну та бактерицидну дію щодо стрептококiв, стафiлококiв, збудникiв анаеробної iнфекцiї. Застосовують при лiкуваннi опiкiв, iнфiкованих ран, декубiтальних виразок, виразково-некротичного стоматиту та афтозних уражень слизової оболонки порожнини рота. Перед вживанням вмiст ампули (2 мл) розчиняють у 500 мл дистильованої води. Для зрошень та аплiкацiй.
Мазь гелiомiцинова (в тубах по 10 г). Активна щодо грампозитивних та деяких iнших мiкроорганiзмiв i вiрусiв. Застосовують при виразковому гiнгiвостоматитi, багатоформній ексудативній еритемі, ерозивно-виразкових формах червоного плоского лишаю та лейкоплакiї, опiках, трофiчних та променевих виразках слизової оболонки порожнини рота. Пiсля попереднього зрошення порожнини рота розчинами антибiотикiв мазь тонким шаром наносять на ураженi дiлянки 1-2 рази на добу.
Ектерицид (флакони по 250 мл) має широкий спектр антибактерiальної дiї та кератопластичнi властивостi. Застосовують при запальних та виразково-ерозивних ураженнях слизової оболонки порожнини рота у виглядi зрошень, аплiкацiй та аерозолю.
Полiмiксину сульфат (флакони по 500000, 1000000 ОД i 2% мазь полiмiксину сульфату в тубах по 10 i 30 г (в 1 г 20000 ОД)). При нанесеннi на слизову оболонку порожнини рота та шкiру не всмоктується i у великiй концентрацiї міститься у вогнищах ураження. Активний щодо грамнегативних i менш активний щодо грампозитивних мiкроорганiзмiв. Застосовують полiмiксин у виглядi мазi та розчину, який готують ex tempore. Для аплiкацiй та аерозолю його призначають з розрахунку 20000 ОД на 1 мл розчинника (iзотонiчний розчин натрiю хлориду або 0,5% розчин новокаїну). Показаний при рановiй iнфекцiї та рiзних гнiйно-запальних процесах, спричинених кишковою паличкою, синьогнійною паличкою, клебсiєлами, багатьма патогенними коками. Може бути сумiсним з гiдрокортизоном. Добова доза препарату не повинна перевищувати 20000 ОД на 1 кг маси тiла.
Полiмiксину М сульфат (таблетки по 500000 ОД, флакони по 500000 i 1000000 ОД). Активний щодо грамнегативних мiкроорганiзмiв. Дiє на синегнiйну паличку, яка резистентна майже до всiх антибiотикiв. Призначають при виразково-некротичних ураженнях, опiках слизової оболонки порожнини рота i шкiри обличчя по 500000 ОД у таблетках 4-6 разiв на добу. Курс лiкування – 5-10 дiб.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання