Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Противiруснi препарати

Ремантадин (таблетки по 0,05 г) має противiрусну активнiсть, ефективний щодо вiрусiв групи А, має антитоксичну дію при грипi, спричиненому вiрусом В. Застосовують при герпетичному та гострому афтозному стоматитi, простому пухирцевому та оперiзуючому лишаю, рецидивному герпесi. У 1-у добу захворювання призначають по 0,1 г 3 рази на добу, у 2-у й 3-ю – по 0,1 г 2 рази на добу, на 4-у – 0,1 г 1 раз на добу. Для профiлактики грипу приймають по 0,05 г (1 таблетцi) 1 раз на добу протягом 10-15 дiб. Протипоказаний при вагiтностi, тиреотоксикозi, гострих захворюваннях печiнки та нирок.
Бонафтон (таблетки по 0,1 г, вкритi оболонкою). Нейтралiзує вiруси герпесу й аденовiруси. Застосовують при гострому герпетичному та грипозному стоматитi, простому й оперiзуючому лишаю, кору, коклюшi, ящурi, iнфекцiйному мононуклеозi. Призначають по 0,1 г 3-4 рази на добу протягом 3-20 дiб (можливi головний біль, пронос).
Арбiдол (таблетки по 10 шт. в упаковцi) – препарат з широким спектром противiрусної активностi. Включений у реєстр життєво необхiдних противiрусних препаратiв. Арбiдол активно впливає на вiруси рiзних гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу А i В. Його молекула проникає в клiтину i руйнує вiрус у раннiй стадiї його репродукцiї: далi вiн уже не поширюється. Арбiдол активує захиснi сили органiзму, стимулює вироблення ним власного iнтерферону, «запускає» механiзми iмунiтету, пiдвищує стiйкiсть не тiльки до вiрусу грипу, а й до збудникiв iнших гострих респіраторних вірусних інфекцій, володiє iмунокоригувальними властивостями, запобiгає розвитковi постгрипозних ускладнень та загострень рiзних хронiчних захворювань. Показаний для екстреної профiлактики (особам, що перебували у контактi з хворими) й лiкування грипу А i В та iнших гострих респіраторних вірусних інфекцій у дорослих; як iмунокоректор застосовують у комплексному лiкуваннi хронiчного рецидивного герпесу i низки бактерiальних iнфекцiй у пацiєнтiв зi зниженим iмунним статусом. Профiлактичний курс – 10-20 таблеток, лiкувальний – до 30 таблеток.
Інтерферон – ампули по 2 мл (250-1000 Од/мл). Лейкоцитарний iнтерферон утворюється лейкоцитами донорської кровi у вiдповiдь на дiю вiрусу; має противiрусну активнiсть, в основi якої лежить iмуномодулюючий ефект. Показаний для профiлактики грипу, лiкування грипозного та герпетичного стоматиту, простого пухирцевого та оперiзуючого лишаю. Призначають у раннiй стадiї вiрусних уражень слизової оболонки порожнини рота: вмiст ампули розчиняють у 2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду й використовують у виглядi аерозолю та аплiкацiй з перших днiв захворювання 2 рази на добу протягом не менше нiж 2-3 дiб.
Iнтерферон (300 ОД) у комбiнацiї з продигiозаном (400 мкг) застосовують для аплiкацiй 5-7 разiв на день протягом 3-5 дiб.
Iнтерферон з метацилом (до 300 ОД iнтерферону, розчиненого в 1 мл дистильованої води, додають 100 мг метацилу) використовують для аплiкацiй 4-5 разiв на день протягом 3-5 дiб.
Рiодоксол (таблетки по 0,2, 0,5 г та 1% мазь). Має противiрусну, протигрибкову та бактеріостатичну дію. Показаний при гострому афтозному, герпетичному, хронiчному рецидивному стоматиті, оперiзуючому лишаю, багатоформній ексудативній еритемі, ерозивно-виразковiй формi червоного плоского лишаю, виразково-некротичному гiнгiвостоматитi та грибкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота. Мазь тонким шаром наносять на ураженi дiлянки слизової оболонки 3-4 рази на день протягом 4-7 дiб.
Алпiзаринова мазь (1% та 5% мазь у тубах по 10 г). Має противiрусну та бактерiостатичну дію. Наносять на ураженi дiлянки слизової оболонки порожнини рота 3 рази на добу протягом 3 дiб.
Бонафтон (0,25%, 0,5%, 1% мазь) нейтралiзує вiруси герпесу i аденовiруси. Мазь наносять тонким шаром на ураженi дiлянки слизової оболонки порожнини рота
4-6 разiв на добу протягом 4-7 дiб.
Мазь теброфенова (0,5% та 5% мазь у тубах по 10 г). При безпосередньому контактi з вiрусами проявляє вiрулiцидну дiю. Застосовують при гострому герпетичному стоматитi, рецидивному герпесi, оперiзуючому лишаю для змащування слизової оболонки 2 рази на добу.
Мазь флореналева (0,5% мазь у тубах по 10 г) нейтралiзує вiруси герпесу та аденовiруси. Застосовують при гострому герпетичному стоматитi, рецидивному герпесi, оперiзуючому лишаю, змiнах слизової оболонки порожнини рота при ящурi, вiрусних бородавках, iнфекцiйному мононуклеозi, коклюшi, кору для змащування уражених дiлянок слизової оболонки рота 2 рази на добу.
Госипол (3% лiнiмент) має виражену противiрусну активнiсть, слабко дiє на грампозитивнi мiкроорганiзми. Застосовують при гострому афтозному стоматитi, простому пухирцевому й оперiзуючому лишаю, симптоматичних змiнах слизової оболонки порожнини рота при кору, коклюшi, ящурi, iнфекцiйному мононуклеозi. Лiнiмент наносять на слизову оболонку 4-6 разiв на добу; 0,1% розчин використовують для аплiкацiй та аерозолю.
5-Бромуридин (1% розчин) має противiрусну активнiсть. Застосовують при герпесi, вiрусних ураженнях слизової оболонки порожнини рота у виглядi аплiкацiй.
Оксолiн (порошок, 0,25% мазь по 10 г, 3% мазь по 30 г в упаковцi). Має противiрусну дію. Застосовують для профiлактики вiрусних захворювань та лiкування вiрусних бородавок, гострого герпетичного стоматиту, рецидивного герпесу та оперiзувального лишаю, а також симптоматичних уражень слизової оболонки порожнини рота при грипi, ящурi, кору тощо. Свiжоприготовлений 0,25% розчин використовують для аплiкацiй, ротових ванночок 2-3 рази на добу по 15-20 хв; 0,25-0,5% маззю змащують слизову оболонку та червону облямівку губ 2 рази на добу.
Полудан (ампули по 0,002 г). Має противiрусну дію, стимулює продукцiю ендогенного iнтерферону. Застосовують у виглядi аплiкацiй при гострому афтозному стоматитi, оперiзуючому лишаю, вiрусних ураженнях слизової оболонки порожнини рота: вмiст ампули розчиняють у 2 мл дистильованої води, аплiкацiї роблять 4-5 разiв на добу.
Ацикловiр (5% мазь). Синтетичний аналог нуклеозиду тимiдину, який є складником клiтин живих органiзмiв. Має високу ефективнiсть при локальних i системних проявах герпетичної iнфекцiї. Ацикловiр проявляє вибiркову дiю на зараженi вiрусом клiтини, порушуючи, головним чином, iндукований вiрусом синтез ДНК у них. При рецидивному герпесi скорочує термiн зворотного розвитку елементiв ураження i збiльшує перiоди ремiсiї.
Зовiракс – натрiєва сiль ацикловiру. Застосовують 2% розчин на фосфатному буферi у виглядi аплiкацiй; 0,3% зовiракс на 40% розчинi диметилсульфоксиду вводять методом фонофорезу з катода.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання