Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Специфiчнi засоби мiсцевої терапiї туберкульозних уражень

Iзонiазид (порошок i таблетки по 0,1 або 0,3 г) є найефективнiшим i найменш токсичним туберкулостатичним препаратом з досить вузьким спектром бактерiостатичної дiї. Пригнiчує рiст i розмноження мiкобактерiй i не впливає на iншi мiкроорганiзми. Для мiкобактерiй туберкульозу мiнiмальна iнгiбуюча концентрацiя препарату становить 0,01-0,1 мг/л. Мiкобактерiї активно поглинають iзонiазид, причому цей процес в аеробних умовах вiдбувається iнтенсивнiше. При цьому мiкобактерiї швидко втрачають кислотостiйкiсть, каталазну i пероксидазну активнiсть. Зниження синтезу ендогенної каталази мiкобактерiй призводить до припинення їх росту i розмноження, до того ж мiкобактерiї стають авiрулентними, втрачають тинкторiальнi властивостi: iзонiазид посилює фагоцитоз у вогнищі туберкульозного запалення, що сприяє його розсмоктуванню. Застосовують 5-10% розчин iзонiазиду для аплiкацiй на вогнище ураження.
Салюзид розчинний (порошок, ампули по 1, 2 i 10 мл 5% розчину). Застосовують 5% розчин салюзиду для аплiкацiй та у вигляді аерозолю (2-3 мл на сеанс).
Натрiю параамiносалiцилат (ПАСК) – порошок i таблетки по 0,5 г; 3% розчин у флаконах по 250 або 500 мл. Механiзм дiї ПАСК на мiкобактерiї туберкульозу зумовлений конкурентними взаємовiдносинами препарату з параамiнобензойною кислотою. Йому притаманнi значно виявленi жарознижуючi та десенсибiлiзуючi властивостi. Пiд впливом препарату полiпшується лiмфатичний дренаж у вогнищі туберкульозного запалення, що сприяє розсмоктуванню його. Застосовують у поєднаннi з розчином iзонiазиду чи салюзиду.
Солютизон (ампули по 2 мл 2% розчину). Застосовують у виглядi аплiкацiй та аерозолю: 2-5 мл 1-2 рази на день протягом 1-2 мiс. Протипоказаний при кандидозi слизової оболонки порожнини рота.
Стрептомiцину сульфат (флакони по 0,25, 0,5, 1 г). Препарат адсорбується оболонкою мiкобактерiй, а потiм проникає всередину, порушуючи структуру цитоплазми i синтез бiлка. Вiдбувається блокування дикарбонових кислот i ферментних систем, що призводить до пригнiчення дихання i нормального метаболiзму туберкульозних мiкобактерiй: клiтини мiкроорганiзму втрачають властивiсть розмножуватися. Застосовують у виглядi iн’єкцiй у периферійнi лiмфовузли та у вогнище ураження за типом iнфiльтрацiйної анестезiї по 0,2-0,5 г або в аерозольних iнгаляцiях.
Стрептосалюзид (флакони по 0,5 i 1 г). 0,5-2 г стрептосалюзиду розчиняють у 3-5 мл 0,5-1% розчину новокаїну або iзотонiчного розчину натрiю хлориду. Застосовують у виглядi аплiкацiй чи аерозолю для оброблення вогнища ураження.
Канамiцину сульфат (флакони по 0,5 i 1 г) – антибiотик широкого спектру дiї. Високоактивний щодо кислотостiйких бактерiй (мiкобактерiй туберкульозу), бiльшостi грампозитивних i грамнегативних бактерiй (стафiлококiв, кишкової і дизентерiйної паличок, сальмонел, палички Фрiдлендера, мiкобактерiй, шигел, протея). Дiє на мiкроорганiзми, резистентнi до препаратiв групи пенiцилiну, а також стрептомiцину сульфату, тетрациклiну гiдрохлориду, левомiцетину, еритромiцину. Препарат пригнiчує синтез бiлка i порушує обмiн РНК у мiкробнiй клiтинi. Для аплiкацiй на елемент ураження слизової оболонки порожнини рота застосовують 10% розчин канамiцину сульфату 2 рази на добу.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання