Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Дезiнтоксикацiйнi засоби

При захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, перебiг яких супроводжується значною iнтоксикацiєю органiзму (багатоформна ексудативна еритема, виразково-некротичний, герпетичний та гангренозний стоматит, синдром Стiвенса-Джонсона, пухирчатка тощо), показана дезiнтоксикацiйна терапiя.
Найефективнiшими дезiнтоксикацiйними засобами, розробленими останнiми роками, є препарати на основi низькомолекулярного полiвiнiлпiролідону (глюконеодез, гемодез, неогемодез, неокомпенсан). Вони мають властивiсть утворювати комплекси з речовинами рiзної природи, у тому числi й з токсичними для органiзму. На цiй властивостi ґрунтується їх дезiнтоксикацiйний ефект: у процесi утворення комплексу деякi токсичнi речовини втрачають токсичну дiю, токсичнiсть плазми кровi зменшується; зв’язаний з токсинами полiмер виводиться з органiзму. Швидкiсть виведення препаратiв полiвiнiлпiролiдону залежить вiд їх молекулярної маси: чим вона нижча, тим швидше цi препарати виводяться нирками, тим швидше проявляється дезiнтоксикацiйний ефект.
Гемодез (флакони по 100, 250 i 500 мл) – водно-сольовий розчин, що мiстить 6% низькомолекулярного полiвiнiлпiролiдону, iони натрiю, калiю, кальцiю, магнiю, хлору. Має дезiнтоксикацiйнi та плазмозамiннi властивостi. Дезiнтоксикацiйна дiя зумовлена властивiстю зв’язувати у кров’яному руслi та посилювати виведення з органiзму рiзних токсинiв, а також лiквiдувати явища стазу еритроцитiв у капiлярах, унаслiдок чого зменшуються прояви кисневого голодування рiзних органiв i тканин при рiзноманiтних iнтоксикацiях, гострiй крововтратi та травматичному шоку. Гемодез вводять пiдiгрiтим до 35-36 ?С по 50-60 крапель на 1 хв у першi 5 дiб захворювання. Середня разова доза – 300 мл. У разі потреби повторну трансфузiю проводять не ранiше нiж через 12 год.
Реополiглюкiн (флакони по 400 мл) – 10% розчин полiмеру глюкози декстрану в iзотонiчному розчинi натрiю хлориду. Пiсля внутрiшньовенного введення циркулює в кров’яному руслi протягом кiлькох дiб. При цьому швидко зростає об’єм внутрiшньосудинної рiдини. За механiзмом дезiнтоксикацiйної дiї близький до гемодезу, хоча спроможнiсть реополiглюкiну зв’язувати й нейтралiзувати токсини дещо менша.
Глюкоза (флакони по 400 мл 5% розчину та ампули 40% розчину по 10, 20 мл). Iзотонiчний (5%) розчин глюкози вводять повiльно внутрiшньовенно, пiдшкiрно, ректально для збiльшення об’єму рiдини в органiзмi при дегiдратацiї (вiд 300 до 2000 мл на добу).
Полiамiн (флакони по 100, 200 i 400 мл) – водний розчин, що мiстить 13 амiнокислот (з них 8 – незамiнних) i D-сорбiт. Полiамiн позитивно впливає на бiлковий обмiн, забезпечуючи синтез бiлкiв iз введених амiнокислот, позитивний азотистий баланс, стабiлiзацiю маси тiла. Вiн має дезiнтоксикацiйну дію, зумовлює нормалiзацiю амiнокислотного складу й альбумiно-глобулiнового коефiцiєнта сироватки кровi, зменшує водно-електролiтнi порушення, стимулює репаративнi процеси. Застосовується при захворюваннях, що супроводжуються бiлково-амiнокислотною недостатнiстю, особливо в разi неможливостi ентерального харчування, при iнтоксикацiях. Уводять щодня або кiлька разiв на тиждень внутрiшньовенно краплинно (20-30 крапель за 1 хв), разова доза – до 900 мл.
Iншi амiнокислотнi сумiшi – «Морнамiн-С-2», «Вамiн», «Альвезин» – мають подiбну дiю.
Розчин гiдролiзину (флакони по 450 мл) є продуктом солянокислого гiдролiзу бiлкiв кровi великої рогатої худоби. Має набiр амiнокислот (у тому числi й незамiнних) та iони кальцiю, калiю, натрiю, хлору, завдяки чому гiдролiзин та його аналоги полiпшують обмiн бiлкiв та амiнокислот, сприяючи нормалiзацiї протеїнемiї та амiноацидемiї. Гiдролiзати дають дезiнтоксикацiйний ефект, полiпшують нейрогуморальну регуляцiю обмiну речовин, органо-тканинний метаболiзм (нуклеїновий, електролiтний, вуглеводно-фосфорний). Вводять гiдролiзин внутрiшньовенно (40 крапель на 1 хв) або пiдшкiрно (20-40 крапель на 1 хв), добова доза – 1-2 л.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання