Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Гiпосенсибiлiзуючi препарати

Для пригнiчення патогенетичних механiзмiв розвитку алергiйних реакцiй як гiпосенсибiлiзуючi та протиалергiйнi засоби застосовують антигістамінні препарати, глюкокортикоїди, деякi вiтамiннi препарати (аскорбiнову й нiкотинову кислоти, рутин), ферменти (лiзоцим), дезiнтоксикацiйнi засоби, сорбенти, засоби народної медицини та гомеопатiї. Найширше з цiєю метою традицiйно застосовують антигiстамiннi засоби, препарати кальцiю, деякi iмуннi препарати, лiкарськi рослини.
Антигiстамiннi засоби показанi хворим з гiперергiчним перебiгом гострої запальної реакцiї при гострому катаральному, виразково-некротичному стоматиті, алергiйних ураженнях слизової оболонки порожнини рота i губ при променевiй хворобi, кандидозi. Призначають їх протягом 1 мiс.: кожний препарат короткими курсами по 5-7 дiб.
Для антигістамінних засобів І покоління (димедрол, супрастин, діазолін, перитол, піпольфен, тавегіл, фенкарол) характерний короткочасний термін дії, седативний ефект, до них швидко (7-12 діб) виникає звикання організму пацієнта, вони можуть посилювати вплив алкоголю та депресантів. Антигістамінні засоби ІІ (кларитин, зиртек, гісманал, лоратадин, астемізол, цетиризин, ебастин, акривастин, терфенадин) та ІІІ поколінь (фексофенадин (телфаст, алтива, алегра), дезлоратадин (еріус) не мають вираженої седативної дії, мають тривалий термін дії, не викликають звикання організму (табл. 16-19).

Препарати І покоління

Димедрол (таблетки по 0,02, 0,05 г, ампули по 1 мл 1% розчину) є активним антигiстамiнним засобом, блокує Н1-гiстамiновi рецептори, знижує токсичнiсть гiстамiну, зменшує проникнiсть капiлярiв i набряк тканин. Гальмує гiпотензивний ефект гiстамiну, запобiгає появi алергiйних реакцiй та пом’якшує їх перебiг. Дає знеболюючий, подразнюючий, слабко виявлений нейролептичний, заспокiйливий, протиблювотний, холiноблокуючий, адреномiметичний ефект. Дiє протягом 4-6 год. Призначають по 0,05 г 3 рази на добу. Для аплiкацiй, ротових ванночок, аерозолю застосовують 0,1% розчин.
Дiазолiн (порошок, драже по 0,05 i 0,1 г) – антигiстамiнний препарат, не має седативної та снодiйної дії. Призначають по 0,05 г 2-6 разiв на добу. Вiн особливо показаний хворим, якi продовжують працювати пiд час захворювання.
Супрастин (таблетки по 0,025 г i ампули по 1 мл 1% та 2% розчину, 1% мазь у тубах по 20 i 150 г). Призначають по 0,025 г 3-6 разiв на добу, в тяжких випадках – внутрiшньовенно та внутрiшньом’язово 1-2 мл 2% розчину на добу.
Тавегiл (таблетки по 0,001 г, ампули по 2 мл 0,1% розчину). За будовою i фармакологiчними властивостями подiбний до димедролу, проте дiє швидше й довше (8-12 год). Призначають усередину перед їдою по 1 таблетцi 2 рази на добу; за потреби – 3-4 таблетки або 2 мл 1% розчину внутрiшньовенно 2 рази на день. Курс лiкування – 10 дiб.
Димебон (таблетки по 0,01 г). За фармакологiчними властивостями та показаннями подiбний до тавегiлу. Призначають по 0,01-0,02 г 2-3 рази на добу протягом 5-12 дiб.
Бiкарфен (таблетки по 0,05 г) – протиалергiйний препарат, який поєднує антигiстамiнну i антисеротонiнову дiї. Призначають усередину по 1-2 таблетки 2-3 рази на добу пiсля їди. Курс лiкування – 5-12 дiб.
Фенкарол (таблетки по 0,05, 0,025, 0,1 г). Блокує Н1-рецептори. Знiмає спазм непосмугованих м’язiв, знижує проникнiсть капiлярiв, гiпотензивну дiю гiстамiну, запобiгає розвитковi зумовленого гiстамiном набряку, полегшує перебiг алергiйних реакцiй. Має помiрну антисеротонiнову активнiсть, не має вираженої снодiйної та седативної дії. Призначають по 0,05-0,025 г 2-3 рази на добу пiсля їди. Курс лiкування – 10-20 дiб.
Дипразин (пiпольфен) – таблетки, капсули, драже по 0,01, 0,025 г; ампули по 2 мл 2,5% розчину; мазь у тубах по 20, 25, 30 г. Препарат повiльнопроникний, проте вiн є сильним антигiстамiнним, десенсибiлiзуючим, а також антиалергiйним, антисеротонiновим, заспокiйливим, мiсцевоанестезуючим, гiпотермiчним, протиблювотним та протикашльовим засобом подовженої дiї. Призначають усередину по 0,025 г 3 рази на день пiсля їди; внутрiшньовенно та внутрiшньом’язово – по 2 мл 2,5% розчину, однак треба враховувати, що препарат подразнює шкiру та слизову оболонку порожнини рота.

Препарати ІІ покоління

Лоратадин (кларитин) – таблетки по 0,01 г; сироп по 100 мл (1 мг/мл) у флаконах. Після приймання легко всмоктується, блокує Н1-гістамінові рецептори і запобігає дії гістаміну на непосмуговані м’язи та судини. Зменшує проникність капілярів, гальмує ексудацію, зменшує свербіж та еритему. Призначають усередину до їди по 0,01 г
1 раз на добу. Дітям до 12 років призначають сироп по 1 чайній ложці 1 раз на добу.
Астемізол – таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,01 г. Після приймання легко всмоктується, блокує Н1-гістамінові рецептори і запобігає дії гістаміну на непосмуговані м’язи та судини. Має слабку антисеротонінову активність, практично не має седативної дії і не посилює ефект етилового спирту на організм. Призначають усередину до споживання їжі по 0,01 г 1 раз на добу.
Цетиризин (цетрин), син. Аллертек – таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 0,01 г. Селективно блокує периферійні Н1-гістамінові рецептори, послаблює дію гістаміну на судини, зменшує гіперемію та набряк. Ефективно блокує розвиток реакцій на введення гістаміну та специфічних алергенів. Практично не впливає на швидкість реакції і здатність до концентрації уваги. У терапевтичних дозах не дає седативного ефекту. Призначають усередину до споживання їжі по 0,01 г 1 раз на добу.
Кестин (ебастин) – таблетки по 0,01 г. Селективно блокує периферійні
Н1-гістамінові рецептори, послаблює дію гістаміну на судини, зменшує гіперемію та набряк. Не дає вираженого антихолінергійного і седативного ефекту, не порушує серцевої діяльності. Призначають усередину по 0,01 г 1 раз на добу.
Кетотифен – таблетки по 0,001 г. Блокатор Н1-гістамінових рецепторів, стабілізує мембрани тканинних базофілів, зменшує виділення з них гістаміну, лейкотрієнів тощо. Запобігає проявам алергійних реакцій негайної дії. Призначають усередину по 0,001 г 2 рази на добу.
Акривастин (семпрекс) – капсули по 0,008 г. Селективно блокує периферійні
Н1-гістамінові рецептори, послаблює дію гістаміну на судини, зменшує гіперемію та набряк. Не дає вираженого антихолінергійного і седативного ефекту, не порушує серцевої діяльності. Призначають усередину по 0,008 г 3 рази на добу.

Препарати ІІІ покоління

Фексофенадин (телфаст), син. Алтива – таблетки, вкриті оболонкою, містять по 0,12 г фексофенадину. Селективно блокує периферійні Н1-гістамінові рецептори, стабілізує мембрани тканинних базофілів, перешкоджає вивільненню гістаміну, зменшує гіперемію та набряк. Призначають усередину по 0,12 г 1 раз на добу.
Дезлоратадин (еріус) – таблетки, вкриті оболонкою, 1 таблетка містить 0,005 г дезлоратадину; сироп – 10 мл сиропу містять 0,005 г дезлоратадину. Селективний блокатор периферійних Н1-гістамінових рецепторів зі значною тривалістю дії, не дає седативного ефекту і не спричиняє сонливості. Призначають усередину, незалежно від споживання їжі, по 0,005 г 1 раз на добу.

Імуноглобуліни
Гiстаглобулiн (ампули по 1 мл) – комплексна сполука гiстамiну з гамма-глобулiном. Стимулює вироблення протигiстамiнних антитiл, пiдвищує здатнiсть сироватки кровi iнактивувати вiльний гiстамiн та значно знижує чутливiсть органiзму до нього. Вводять пiдшкiрно: спочатку 1 мл, потiм по 2 мл з iнтервалом 2-4 доби (на курс – 4-10 iн’єкцiй). Пiсля перерви 1 мiс. за потреби курс лiкування повторюють, а при сезонних алергiйних захворюваннях проводять курс за 2-3 мiс. до очiкуваного загострення. Гiстаглобулiн доцiльно поєднувати з антигiстамiнними препаратами.

Препарати кальцiю
Препарати кальцiю нормалiзують функцiї клiтинних мембран, проникнiсть судин, дiють кровоспинно при кровотечах та геморагiчних дiатезах, зумовлених тромбоцитопенiєю та тромбоцитопатiєю, активують систему макрофагiв (ретикулоендотелiальну), фагоцитарну функцiю лейкоцитiв, стимулюють симпатичний відділ вегетативної нервової системи, виділення наднирковими залозами адреналіну, пiдвищують опiрнiсть органiзму. Добова потреба людини в кальцiї становить 10-20 мг/кг.
Кальцiю хлорид (ампули по 5 i 10 мл 10% розчину). Призначають для внутрiшньовенного введення (повiльно, обережно, 1-3 рази на день) або приймання усередину (по 1 столовiй ложцi 3 рази на день пiсля їди). Препарат несумiсний з карбонатами, сульфатами, салiцилатами та солями важких металiв.
Кальцiю глюконат (порошок, таблетки по 0,5 г, ампули по 10 мл 10% розчину). Призначають усередину вiд 2 до 10 таблеток 2-3 рази на день, внутрiшньовенно та внутрiшньом’язово (дорослим) по 5-10 мл 10% розчину щодня або через день (розчин пiдiгрiвають до температури тiла).
Кальцiю лактат (порошок, таблетки по 0,5 г). Ефективнiший, нiж кальцiю глюконат. Не утворює хлоридiв важких металiв. Приймають усередину по 1-2 таблетки 2-3 рази на день або у виглядi 5-10% розчину по 1 столовiй ложцi 2-3 рази на день.

Лiкарськi рослини
Череда трироздiльна (вiдвар 6 г трави у 200 мл окропу). Призначають по 1 столовiй ложцi 3-4 рази на день.
Суниця лiсова (вiдвар 20 г сировини у 200 мл окропу). Призначають по 1 столовiй ложцi 3-4 рази на день.
Фiалка триколiрна (настiй). 1 чайну ложку трави настояти на 1 склянцi окропу до охолодження. Випити протягом дня.
Також для місцевого лікування алергійних уражень слизової оболонки порожнини рота можуть бути використані:
- Гексаметилентетрамiн (див. Антисептики).
- Амiнокапронова кислота (див. Iнгiбiтори ферментiв протеолiзу).
- Лiзоцим (див. Ферментнi препарати).
- Метилметiонiнсульфонiю хлорид – вiтамiн U, ромашка, календула (див. Препарати кератопластичної дiї).

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання