Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Стимуляція процесів репаративної регенерації

Засоби стимулюючої терапiї

Аутогемотерапiя (використання власної кровi пацiєнта) є одним iз активних методiв протеїнотерапiї. У хворого iз вени беруть кров i потiм уводять її тому самому хворому внутрiшньом’язово. У перший сеанс уводять 2 мл, у подальшому, з промiжками 1-2 доби, – 4, 6, 8, 10 мл, а потiм 10, 8, 6, 4, 2 мл. Продукти розпаду кров’яного бiлка, що вивiльнюються у процесi ферментативного розщеплення, слугують подразниками рiзних систем органiзму, чим пояснюється ефект стимулюючої дiї аутогемотерапiї.
Аутогемотерапiю проводять i з використанням аутогемолiзованої кровi. Продукти розпаду еритроцитiв є сильним стимулятором функцiй системи макрофагiв (ретикулоендотелiальної), тому лiкувальний ефект цiєї методики значно вищий.
Для приготування аутогемолiзованої кровi в стерильний шприц з 2-5 мл бiдистильованої води беруть iз вени 3-7 мл кровi. Через 20-30 с, коли процес руйнацiї еритроцитiв завершиться, гемолiзовану кров уводять внутрiшньовенно чи внутрiшньом’язово. Курс – 7-8 сеансiв з промiжками 1-2 доби.
Апiлак (таблетки по 0,01 г, 0,6% крем, 3% мазь у тубах). Являє собою суху речовину нативного маточного молочка. Нормалiзує трофiчнi процеси, тонiзує судини, стимулює нервову систему. Призначають по 1 таблетцi сублiнгвально 3 рази на день протягом 10-15 дiб.

Бiогеннi стимулятори

Застосовують для лiкування захворювань, що розвинулися на тлi пригнiченої iмунологiчної реактивностi.
Екстракт алое (рiдина для iн’єкцiй в ампулах по 1 мл) стимулює i прискорює процеси регенерацiї тканин. Вводять по 1 мл пiдшкiрно щодня при хронічному рецидивному афтозному стоматиті, перманентнiй формi багатоформної ексудативної еритеми, червоному плоскому лишаю, трофiчних виразках. Курс лiкування – 25-30 дiб.
Під впливом екстракту алое відбувається неспецифічна активація системи макрофагiв (ретикулоендотеліальної), посилюється фагоцитоз. На введення екстракту алое можлива алергійна реакція у вигляді поліморфного висипу на шкірі. У таких випадках потрібно відмінити препарат.
Солкосерил (ампули по 2 i 10 мл, мазь i желе в тубах по 20 г) – екстракт кровi великої рогатої худоби, що мiстить пурини, дезоксирибонуклеотиди, амiно-, кето- й оксикислоти та iншi біологічно активні речовини. Застосовують для полiпшення процесiв обмiну та прискорення регенерацiї тканин при трофiчних виразках, пролежнях слизової оболонки порожнини рота, ерозивно-виразковiй формi червоного плоского лишаю, багатоформній ексудативній еритемі, опiках, пiслярентгенiвському та променевому стоматитi. Вводять внутрiшньом’язово по 2-4 мл 1 раз на добу до епiтелiзацiї рани. Желе наносять на ранову поверхню для вiдходження струпу; мазь – у перiод грануляцiй, до повної епiтелiзацiї виразки чи ерозiї.
Спленiн (ампули по 1 мл) – препарат iз селезiнки великої рогатої худоби. Посилює дезiнтоксикацiйну функцiю печiнки, нормалiзує бiлковий обмiн та вегетативнi функцiї. Застосовують для профiлактики променевої хвороби, особливо в перiод рентгенотерапiї. Через 30-60 хв пiсля опромiнювання рекомендують внутрiшньом’язово ввести 2 мл спленiну. При променевiй хворобi щодня вводять по 2-4 мл протягом 3-4 тижні. При хронiчних неспецифiчних запальних процесах травного каналу, що супроводжуються явищами iнтоксикацiї, – по 2 мл щодня. На курс лiкування – 20-30 iн’єкцiй.
Склисте тiло (ампули по 2 мл). Розм’якшує i розсмоктує рубцеву тканину, дає знеболювальний ефект при захворюваннях периферійних нервiв, стимулює утворення кiсткового мозоля. Призначають при нервовiй та фiзичній перевтомi, астенiзацiї, невриті, полiневриті, невралгiї, глосодинiї, а також для профiлактики надмiрного розростання сполучної тканини, для розсмоктування рубцiв, стимуляцiї репаративних процесiв при виразках та опiках слизової оболонки порожнини рота. Уводять склисте тiло по 2 мл пiдшкiрно щодня. На курс лiкування – 8-10 iн’єкцiй.
Бiосед (ампули по 1 мл). Має загальнотонiзувальну, протизапальну дію, полiпшує процеси обмiну, посилює регенерацiю тканин. Застосовують для стимуляцiї обмiнних та регенераторних процесiв. Призначають по 1-2 мл пiдшкiрно 1 раз на добу. На курс лiкування – 25-30 iн’єкцiй.
Гумiзоль (ампули по 1-2 мл). Прискорює регенерацiю тканин. Застосовують при трофiчних виразках та хронiчних ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота. Уводять внутрiшньом’язово по 1-2 мл 1 раз на добу. На курс лiкування – 30 iн’єкцiй.
Суспензiя плаценти (ампули по 2 мл). Пiдвищує захиснi властивостi органiзму, прискорює епiтелiзацiю ран. Застосовують для пiдвищення iмунологiчної реактивностi органiзму та при хронiчних ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота. Уводять по 2 мл пiдшкiрно 1 раз на 7-10 дiб. На курс лiкування – 3-4 iн’єкцiї. Через 2-3 мiс. лiкування можна повторити.
Екстракт плаценти (ампули по 1 мл) – препарат iз консервованої холодом плаценти людини. Прискорює епiтелiзацiю ран, пiдвищує захиснi властивостi органiзму. Вводять пiдшкiрно по 1 мл щодня або через день. На курс лiкування – 25-30 iн’єкцiй.
Плазмол (ампули по 10 мл). Препарат iз кровi людини. Має неспецифiчну знеболювальну дію. Застосовують при симптоматичному стоматитi, що розвинувся на тлi бронхiальної астми, виразки дванадцятипалої кишки, артриту, при невралгiї трiйчастого нерва, больових синдромах. Уводять пiдшкiрно по 1 мл щодня або через день. На курс лiкування – 10 iн’єкцiй.
АЦС – антиретикулярна цитотоксична сироватка О.О. Богомольця (ампули по
1 мл). Застосовують для пiдвищення неспецифiчної реактивностi органiзму в комплексi з iншими препаратами мiсцевої та загальної дiї. Сироватку, розведену в
10 разiв iзотонiчним розчином натрiю хлориду, вводять пiдшкiрно по 0,2-0,5 мл 1 раз на 2-3 доби. На курс лiкування – 3-10 iн’єкцiй.
Спедiан – лiнiмент, який мiстить спермацет, анестезин, дикаїн та спермацетовий жир. Полiпшує репаративнi процеси, сприяє дозрiванню грануляцiйної тканини, полiпшенню епiтелiзацiї; має анальгетичнi властивостi. Застосовують при опiках та виразках рiзного походження. Уражену поверхню зрошують лiнiментом 4-6 разiв на добу.
Натрiю нуклеїнат при мiсцевому застосуванні пригнiчує надмiрне утворення грануляцiй, стимулює iнтенсивнiсть регенерацiї уражених тканин. Застосовують 2% розчин з новокаїном для аплiкацiй.
Хонсурид (флакони по 10 мл; у флаконi мiститься 0,05 чи 0,1 г сухого препарату). Одержують хонсурид з гiалiнових хрящiв трахей великої рогатої худоби. Хондроїтинсульфат i гiалуронова кислота, що мiстяться в препаратi, беруть участь в утвореннi основної речовини сполучної тканини, стимулюють репаративнi процеси. Призначають при млявому перебiгу процесiв регенерацiї, трофiчних виразках, пролежнях. Вiдповiдно до маси порошку вмiст флакона розчиняють 5 або 10 мл новокаїну, наносять на 2 шари марлевої серветки i прикладають до рани. Можна вводити за допомогою фонофорезу. При млявому перебiгу хронічного рецидивного афтозного стоматиту, стоматитi Сеттона, ерозивно-виразковiй формi червоного плоского лишаю хонсурид вводять пiд елементи ураження за типом iнфiльтрацiйної анестезiї.
Колагенова плiвка. Її компоненти (колаген шкiри i сухожиль великої рогатої худоби, борна кислота, фурацилiн, хондроїтинсульфат) надають препарату антисептичних властивостей та здатностi прискорювати процеси регенерацiї. Використовують, як i хонсурид. Плiвку дiстають з упаковки, занурюють в iзотонiчний розчин натрiю хлориду чи 0,25% розчин новокаїну, а потiм накладають на виразку чи ерозiю так, щоб краї плiвки дещо перекривали межi ураження.
Лiнiмент алое (флакони з оранжевого скла по 50 г) мiстить 78 частин соку алое, 10,1 – частини рицинової олiї, 10,1 – емульгатора, 0,2 – кислоти сорбiнової, 0,1 – олiї евкалiпту, 1,5 частини натрiю карбоксиметилцелюлози. Полiпшує регенерацiю та епiтелiзацiю тканин. Лiнiмент тонким шаром наносять на ерозивно-виразковi чи променевi ураження слизової оболонки порожнини рота або губ 2-3 рази на добу.
Сiк алое (флакони по 100 мл). Посилює регенерацiю та епiтелiзацiю тканин, дiє протизапально, стимулює захиснi механiзми органiзму. Застосовують для аплiкацiй, а при поширених ураженнях слизової оболонки порожнини рота – для аерозольного оброблення дiлянок десквамацiї, ерозiй, виразок.
Фітовіт – капсули тверді № 100. Капсула містить сухі екстракти лікарських рослин. Терапевтична дія препарату зумовлена компонентами рослинного походження, що входять до його складу. Фітовіт Має адаптогенну, антистресову, імуностимулюючу дію, підвищує працездатність. Призначають по 1 капсулі на добу протягом 3-4 міс.

Iмуномодулятори

Левамiзол (таблетки по 0,05 та 0,15 г) – протигельмiнтний препарат, стимулює iмунну систему, вибiрково стимулює регуляторну функцiю Т-лiмфоцитiв. Застосовують при ураженнях слизової оболонки порожнини рота, що розвинулися на фонi захворювань легень, ревматоїдного артриту, хронiчного нефриту, виразкової хвороби тощо. Призначають усередину по 75-150 мг щодня або 3 рази на тиждень протягом 1-2 мiс. (пiд контролем показникiв кровi, який здiйснюють 1 раз на 2 тиждень). Якщо через 10 год пiсля першого приймання в дозi 150 мг кiлькiсть лейкоцитiв у кровi знижується до 3 х 109/л або число нейтрофiльних гранулоцитiв зменшується до
1 х 109/л, то подальше приймання левамiзолу припиняють.
Тималiн (флакони по 10 мг стерильного лiофiлiзованого порошку). Вiдновлює iмунологiчну реактивнiсть органiзму, регулює кiлькiсть i спiввiдношення Т- i В-лiмфоцитiв, стимулює клiтинний iмунiтет. Посилює фагоцитоз, процеси регенерацiї i кровотворення. Активує метаболiчнi процеси. Призначають при iмунодефiцитних станах, якi супроводжують захворювання слизової оболонки порожнини рота, по
10-30 мг внутрiшньом’язово, щодня, протягом 5-20 дiб. За потреби курс лiкування повторюють через 1-3 мiс. Для iн’єкцiї вмiст флакона розчиняють у 1-2 мл iзотонiчного розчину натрiю хлориду до утворення суспензiї (не можна допускати утворення пiни).
Імунал (імунорм) – імуностимулюючий препарат з ехінацеї. Підвищує активність неспецифічних факторів захисту, стимулює фагоцитарну активність гранулоцитів і макрофагів, викликає збільшення кількості лімфоцитів у організмі. Пригнічує розмноження мікроорганізмів. Приймають по 20 крапель 3 рази на день, протягом 3 тиж.
Глутоксим (1%, 3% розчин для ін’єкцій) – імуностимулятор класу тіопоетинів із системною цитопротекторною дією. Модулює внутрішньоклітинні процеси тіолового обміну регуляції генетичних і метаболічних процесів у клітинах і тканинах. Регулює окисно-відновні процеси в клітинах, у трансформованих клітинах індукує процеси апоптозу. Призначають по 1 ампулі (10-30 мг) внутрішньом’язово, на курс – 10 ін’єкцій.
Галавіт (порошок для ін’єкцій у флаконах по 10 мл) – імуномодулятор з протизапальною дією. Зворотно інгібує гіперактивність макрофагів, утворення перекисних сполук, відновлює функції Т-лімфоцитів. Препарат підвищує бактерицидну активність нейтрофільних гранулоцитів, посилює фагоцитоз, активність неспецифічних факторів захисту. Призначають по 0,1 в ізотонічному розчині натрію хлориду внутрішньом’язово, на курс – до 10 ін’єкцій.
Лікопід (таблетки по 0,001 г). Активує основні популяції клітин імунної системи (макрофаги, Т- і В-лімфоцити), посилює експресію HLA-DR-антигенів, підвищує активність лізосомальних ферментів, посилює цитотоксичний ефект макрофагів щодо бактеріальних агентів, вірусів тощо. Призначають по 0,001 г 1 раз на добу. Курс лікування – 10 діб.
Поліоксидоній (ампули по 0,003 г і 0,006 г ліофілізованого порошку). Стимулює утворення антитіл, підвищує стійкість мембран клітин до цитотоксичної дії. Призначають по 0,006 г в ізотонічному розчині натрію хлориду внутрішньом’язово 1 раз на добу, на курс – до 10 ін’єкцій.
Натрiю нуклеїнат (порошок). Прискорює процеси регенерацiї, посилює лейкогенез, стимулює дiяльнiсть кiсткового мозку, зумовлює лейкоцитарну реакцiю шляхом посилення обмiну нуклеопротеїдiв. Пiдвищує активнiсть макрофагiв, стимулює мiграцiю i кооперацiю Т- i В-лiмфоцитiв. Застосовують при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, якi супроводжуються лейкопенiєю, агранулоцитозом. Призначають усередину по 0,25-0,5 г пiсля їди 3-4 рази на добу. Внутрiшньом’язово вводять по 5–10 мл 5% розчину 1–2 рази на добу. Курс лiкування – 10-15 дiб. У мiсце iн’єкцiї спочатку вводять 2-3 мл 0,5% новокаїну.
Продигiозан (ампули по 1 мл 0,005% розчину). Високомолекулярна сполука полiсахаридної природи, що видiлена iз Вac. prodigiosum. Стимулює неспецифiчний iмунiтет, активує Т-систему: систему макрофагiв, утворення iнтерферону, пiдвищує фагоцитарну активнiсть лейкоцитiв кровi, вмiст гамаглобулiну в сироватцi кровi. Активує функцiю кiркової речовини надниркових залоз, гальмує ексудативнi процеси у вогнищі запалення, зменшує проникнiсть кровоносних судин. Застосовують для зменшення набряку у вогнищі запалення та прискорення утворення грануляцiй при виразках, опiках, хронічному рецидивному афтозному стоматиті, багатоформній ексудативній еритемі, змiнах слизової оболонки порожнини рота унаслiдок хiмiо- та рентгенотерапiї.
Призначають внутрiшньом’язово по 15 мкг, попередньо перевiривши реакцiю на препарат. При добрiй переносимостi через 3 доби вводять 0,5-0,6 мл 0,005% розчину i надалi цю дозу вводять 1 раз на 4-7 дiб. Курс лiкування – 6 iн’єкцiй. Можливi бiль у животi, пронос, загострення супутнiх хвороб, короткочасне пiдвищення температури тiла, головний біль, лейкопенiя, яка змiнюється на лейкоцитоз.
Метилурацил (таблетки по 0,5 г). Має виражену протизапальну дію, посилює процеси регенерацiї, активує дiяльнiсть системи макрофагiв (ретикулоендотелiальної), пiдвищує лейкоцитарну активнiсть кровi, сприяє виробленню антитiл. Застосовують при рiзних виразково-некротичних ураженнях слизової оболонки порожнини рота по 0,5 г 3-4 рази на добу пiд час або пiсля споживання їжi протягом 3-4 тижнів.
Пентоксил (таблетки по 0,2 г, вкритi оболонкою). Стимулює лейкопоез, посилює рiст i розмноження клiтин, вироблення антитiл та фагоцитарну реакцiю, Має протизапальну дію. Застосовують у тих випадках, що i метилурацил. Призначають по 0,2-0,4 г 3-4 рази на добу протягом 15-20 дiб. Протипоказаний (як i метилурацил) при лiмфогранулематозi, злоякiсних хворобах кiсткового мозку та iнших тяжких захворюваннях кровотворної системи.

Препарати з анаболiчною активнiстю

Можуть бути стероїднi i нестероїднi, позитивно впливають на азотистий обмiн, стимулюють синтез бiлка, прискорюють репаративнi процеси у тканинах. Їх призначають у перiод одужання та реабiлiтацiї пiсля перенесених тяжких уражень слизової оболонки порожнини рота, що тривалий час супроводжувалися гарячкою.
Ретаболiл (ампули по 1 мл 5% олiйного розчину). Ефект розвивається повiльно, досягає максимуму на кiнець тижня i триває не менше нiж 3 тижні. Ретаболiл застосовують при хронiчних захворюваннях з явищами посиленого розпаду бiлка (туберкульоз, кахексiя), при станах, що супроводжуються негативним азотистим балансом, iнфекцiйних захворюваннях, пiсля лiкування цитостатичними засобами, рентгено- та радiотерапiї. Призначають по 0,025-0,05 г 1 раз на 3 тижні. На курс – 3-5 iн’єкцiй.
Феноболiн – ампули по 1 мл 1% i 2,5% олiйного розчину. Призначають внутрiшньом’язово по 1-2 мл 1 раз на тиждень; на курс – 3-5 iн’єкцiй.
Метандростенолон (таблетки по 0,005 г). Призначають по 1-2 таблетки на добу (по 0,005 г 1-2 рази на день перед їдою протягом кiлькох дiб), надалi дозу знижують до підтримуючої – по 1/2 таблетки 1-2 рази на добу. Курс лiкування – 1-2 мiс.

Калiю оротат (таблетки по 0,5 г) – вихiдний продукт бiосинтезу нуклеїнових кислот. Має анаболiчнi властивостi. Показаний хворим з ураженнями слизової оболонки порожнини рота, зумовленими iнтоксикацiєю при захворюваннях печiнки, а також з алiментарно-iнфекцiйною гiпотрофiєю, деякими формами дерматостоматиту. Призначають за 1 год до їди (або через 4 год пiсля споживання їжi) по 1/2-1 таблетцi (0,25-0,5 г) 2–3 рази на добу. Курс лiкування – 20-40 дiб. У разi потреби його повторюють через 1 мiс.
Рибоксин (ампули по 10 i 20 мл 2% розчину i таблетки по 0,2 г). Пiдвищує активнiсть ряду ферментiв циклу Кребса, стимулює синтез нуклеотидiв, полiпшує кровообiг, пiдвищує енергетичний потенцiал мiофiбрил. Призначають по 0,2 г 3-4 рази на добу. За потреби вводять внутрiшньовенно повiльно або краплинним способом по 10-20 мл 2% розчину 1 раз на добу. Курс лiкування – 1-3 мiс.

Вiтамiннi препарати

Безпосередня участь вiтамiнiв у процесах обмiну речовин визначає їх особливе значення в лiкуваннi захворювань слизової оболонки порожнини рота. При патологічних процесах потреби органiзму у вiтамiнах значно зростають, тому їх лiкувальнi дози перевищують профiлактичнi в 2-2,5 рази. До призначення вiтамiнних препаратiв здебiльшого вдаються у таких випадках: а) за потреби проведення патогенетичної та замiсної терапiї; б) для полiпшення процесiв обмiну, регуляцiї функцiонального стану окремих органiв i систем; в) для отримання неспецифiчного фармакодинамiчного ефекту з урахуванням фонової патологiї.
Суттєве значення мають правильний пiдбiр спiввiдношень вiтамiнiв (можливi синергiзм вiтамiнiв С-Р, В1-В2, А-D i антагонiзм вiтамiнiв А-С, В1-В6, В1-В12, В1-В3), урахування їх взаємодiї з мiкроелементами, гормонами, біологічно активними речовинами та фармакологiчними засобами при одночасному ендогенному введеннi.
Вiтамiн Е – токоферолу ацетат (ампули по 1 мл 10% та 30% олiйного розчину, а також розчин у флаконах). Цьому вiтамiну належить головна роль у регуляцiї перекисного окиснення лiпiдiв: вiн є найпотужнiшим основним природним антиоксидантом, гальмує обмiн бiлкiв, нуклеїнових кислот i стероїдiв, зменшує проникнiсть та ламкiсть капiлярiв. Застосовують при лiкуваннi червоного плоского лишаю, склеродермiї та iнших колагенозiв. Вводять внутрiшньом’язово по 1 мл через день
(5-6 iн’єкцiй). Пiсля перерви 1 тиж. знову проводять курс з 5-6 iн’єкцiй. Всього на курс лiкування – 10-12 iн’єкцiй.
Вiтамiн Е в капсулах (по 0,2 мл 50% олiйного розчину) призначають по 1 капсулi 2 рази на день протягом 2-3 тижнів.
Вiтамiн А (ретинолу ацетат) – драже по 0,001 г (3300 МО), таблетки по 0,01 г (33000 МО), капсули по 0,05 г (3300 МО), капсули по 0,15 г (33000 МО), 3,44% олiйний розчин у флаконах по 10 мл (100000 МО), 3,44% олiйний розчин в ампулах по 1 мл. Стимулює обмiн речовин, окисно-вiдновнi процеси, синтез бiлкiв, лiпiдiв, глiкозамiноглiканiв, сприяє розвитку та росту органiзму, необхiдний для забезпечення функцiонального стану епiтелiю, забезпечує нормальну дiяльнiсть органа зору, сприяє функцiї сльозових, сальних та потових залоз. Пiдвищує стiйкiсть органiзму проти iнфекцiй, хвороб слизової оболонки верхнiх дихальних шляхiв та кишок. Добова потреба – 1,5 мг (5000 МО). Мiститься в продуктах тваринного походження (вершкове масло, яєчний жовток, печiнка трiски, морського окуня, тюленя), а провiтамiн А (каротин) – у продуктах рослинного походження (морква, петрушка, зелень цибулi, червоний перець, персики, абрикоси, томати). Дефiцит вiтамiну А в органiзмi призводить до розвитку гiповiтамiнозу А, який проявляється сухiстю та блiдiстю шкiри, появою на нiй виразок, вугрiв; сухiстю, ламкiстю волосся, крихкiстю нiгтiв. Ураження очей починається з кон’юнктивiту, згодом розвиваються ксерофтальмiя, кератомаляцiя, у тяжких випадках – слiпота.
Застосовують синтетичнi препарати: ретинолу ацетат та ретинолу пальмiтат (по 3300 МО) та 3,4% олiйний концентрат у флаконах по 10 мл (1 мл вiдповiдає 100000 МО вiтамiну А). Призначають вiтамiн А мiсцево i всередину при порушеннях кератинiзацiї слизової оболонки порожнини рота, ерозивно-виразкових ураженнях у стадiї епiтелiзацiї, опiках, ексфолiативному хейлiтi та синдромах, що супроводжуються гiпер- чи паракератозом. Одноразова доза вiтамiну А не повинна перевищувати 50000 МО. Добова доза для дорослих становить 100000 МО.
При лейкоплакiї призначають по 2-3 таблетки (1 таблетка вiдповiдає 33 000 МО) протягом 2-3 мiс.; при гiперкератозi слизової оболонки порожнини рота і губ, червоного плоского лишаю – по 5-6 драже (1 драже – 3300 МО) на добу, або 3,44% розчин ретинолу ацетату по 2 краплi 3 рази на добу, або 3,44% розчин в ампулах по 1 мл внутрiшньом’язово щодня (на курс лiкування – 20 iн’єкцiй).
Аевiт (ампули по 1 мл та капсули по 0,2 мг). Олiйний розчин, який мiстить у 1 мл 0,035 г (100000 МО) ретинолу ацетату та 0,1 г токоферолу ацетату. Застосовують при кератозах, виразково-некротичних ураженнях, змiнах слизової оболонки порожнини рота, зумовлених хворобами кровi. Призначають внутрiшньом’язово по 1 мл 1 раз на добу, всередину – по 1-2 капсули 2-3 рази на добу.
Вiтамiни групи В беруть участь у вуглеводному, бiлковому та жировому обмiнах. Значною мiрою впливають на стан нервової системи.
Вiтамiн В1 – тiамiну бромiд (таблетки по 0,01 i 0,02 г та ампули по 1 мл 3% i 6% розчину). Добова потреба – 2 мг. Мiститься в зародках та оболонках зерна пшеницi, вiвса, гречки, у дрiжджах. Застосовують для лiкування невриту та невралгiї, глосодинiї, екзематозного хейлiту, хронічного рецидивного афтозного стоматиту, низки симптоматичних уражень слизової оболонки порожнини рота.
Вiтамiн В2 – рибофлавiн (таблетки по 0,005 i 0,01 г та 5% мазь). Добова потреба – 2,5 мг. Призначають для лiкування трiщин губ, ангулярного хейлiту, печiння губ та язика, а також для усунення побiчної дiї антибiотикiв.
Вiтамiн В3 – нiкотинова кислота, вiтамiн РР (таблетки по 0,05 г). Добова потреба становить 20 мг. Мiститься в печiнцi, нирках, м’ясi, молоцi, рибi, дрiжджах, овочах, фруктах. Застосовують при млявому перебiгу ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки порожнини рота на тлі захворювань травного тракту та атеросклерозу; 1% розчин вводять пiд елементи ураження при лiкуваннi червоного плоского лишаю.
Вiтамiн В6 – пiридоксин (таблетки по 0,01 мг та ампули по 1 мл 1% i 5% розчину). Добова потреба – 2-2,5 мг. Мiститься у м’ясi, рибi, молоцi, яєчному жовтку, неочищених зернах злакiв, частково синтезується мiкрофлорою кишок. Бере участь в обмiнi амiнокислот. Впливає на функцiю серцевого м’язу, печiнки, гемопоез, головним чином, при токсичних ураженнях. Пiридоксин застосовують при комплексному лiкуваннi туберкульозу, променевої хвороби, токсичної анемiї, iнфекцiйного гепатиту, рiзних iнтоксикацiях, а також для запобiгання токсичнiй дiї протитуберкульозних, сульфанiламiдних засобiв. Крiм того, вiн показаний при невралгiї, невритi, оперiзуючому лишаю, хейлiтi. Призначають по 0,01 г 2-3 рази на добу.
Вiтамiн В12 – цiанокобаламiн (ампули по 1 мл з вмiстом у кожнiй по 30, 100,
500 мкг вiтамiну В12). Впливає на стан системи кровотворення, травного тракту, нервової системи. Застосовують при лiкуваннi анемiї Аддiсона-Бiрмера, невралгiї, невриту, глосодинiї, актиноалергiйного хейлiту, хронічного рецидивного афтозного стоматиту, алергiйних проявiв у порожнинi рота. Вводять внутрiшньом’язово по
100-200 мкг 1 раз на 2 доби, паралельно призначаючи фолiєву кислоту, або застосовують таблетки цiанокобаламiну i фолiєвої кислоти (фолікобаламін), в яких міститься 50 мкг ціанокобаламіну і 5 мг фолієвої кислоти. Фолiєва кислота бере участь у процесi бiосинтезу пуринових основ, що важливо для синтезу нуклеїнових кислот.
Вiтамiн В5 – кальцiю пантотенат (таблетки по 0,1 г та ампули по 2 мл 20% розчину). Добова потреба – 10-12 мг. Мiститься у печiнцi, нирках, яєчному жовтку, iкрi риб, дрiжджах, горосi. Пантотенова кислота бере участь у синтезi, активацiї та окисненнi жирних кислот i нейтральних жирiв, у перетвореннях циклу Кребса, лимонної та оцтової кислот, ацетилюваннi холiну. Ацетилхолiн, що утворюється при цьому, є унiверсальним медiатором нервової системи. Вiтамiн В5 полегшує i збiльшує всмоктування калiю з кишок, полiпшуючи тим самим проведення збудження через нервовi синапси, стимулює синтез кортикостероїдiв, зменшує токсичну дiю сульфанiламiдних препаратiв. Призначають по 0,1 г 3-4 рази на день протягом 1 мiс. при порушеннях обмiну, iнтоксикацiї, трофiчних виразках (особливо дiабетичного генезу), алергiчних реакцiях, невралгiї, невритi, парестезiї.
Вiтамiн С (кислота аскорбiнова) бере участь у багатьох окисно-вiдновних реакцiях, обмiнi вуглеводiв, згортаннi кровi, регенерацiї тканин, утвореннi стероїдних гормонiв, активацiї залоз внутрiшньої секрецiї, синтезi колагену та проколагену, а також нормалiзацiї проникностi капiлярiв. Крiм того, цей вiтамiн збiльшує катаболiзм холестерину, пiдвищує адаптацiйнi властивостi органiзму i його опiрнiсть до iнфекцiй. Добова потреба становить 50-100 мг. Для лiкування аскорбiнову кислоту призначають за схемою: у 1-й тиждень – по 200 мг 3 рази на добу, у 2-й – по 150 мг 3 рази на добу, у 3-й – по 100 мг 3 рази на добу. Не слiд забувати, що введення цiєї кислоти у великих дозах протягом тривалого перiоду веде до стiйкого порушення трофiки тканин та органiв унаслiдок зниження проникностi капiлярiв та гiстогематичних бар’єрiв (порушення в мiокардi, ураження органа зору, патологiя вагiтностi, пiдвищення рiвня естрогенiв, патологiчне тромбоутворення, змiни в формулi кровi, дискоординацiя обмiну речовин та гострий авiтамiноз С навiть при незначному дефiцитi аскорбiнової кислоти).
У разi гострої потреби (геморагiчний дiатез, променева хвороба, алергiйнi ураження, капiляротоксикоз, промисловi отруєння свинцем, ртуттю, бензолом) застосовують 5% розчин натрiю аскорбiнату – 1-2 мл внутрiшньовенно чи внутрiшньом’язово. Усередину аскорбiнову кислоту призначають також у виглядi комплексних препаратiв. Препарат iз вмiстом залiза «Фероплекс» (кислота аскорбінова – 30 мг, залiза сульфат – 50 мг) приймають по 2 драже на добу пiсля споживання їжi. Таблетки, що мiстять аскорбiнову (0,12 г) i фолiєву (0,005 г) кислоти, а також таблетки «Аскорутин» (мiстять аскорбiнової кислоти i рутину по 0,05 г) призначають по 2 таблетки 3 рази на добу протягом 1 мiс.
Вiтамiн Р (рутин) – таблетки по 0,02 г. До групи вiтамiну Р належить велика група флавоноїдiв, катехiнiв i халконiв, що мають властивiсть зменшувати проникнiсть та ламкiсть капiлярiв. Вiтамiн Р є природним захисником i синергiстом аскорбiнової кислоти й адреналiну в органiзмi. Як антиоксидант вiн запобiгає їх надмiрному окисненню, зберiгає їх бiологiчну активнiсть. Разом з тим, рутин знижує активнiсть гiалуронiдази, стабiлiзуючи мiжклiтинну речовину, а вiдтак зменшує проникнiсть судинної стiнки. Призначають по 0,02-0,05 г 2-3 рази на добу протягом 1-2 мiс.
Вiтамiн U – метилметiонiнсульфонiю хлорид (таблетки по 0,05 та 0,1 г). Лiкувальний ефект досягається завдяки властивостi вiтамiну U метилювати гiстамiн, перетворюючи його на неактивний метилгiстамiн. Препарат має знеболюючу та антинекротичну дію, сприяє нормалiзацiї обмiну натрiю та калiю в тканинах. Завдяки вираженiй антигiстамiннiй активності, благотворно впливає на загоєння ран, виразок, ерозiй, зменшує запальну реакцiю. Застосовують у виглядi 5% розчину для зрошень слизової оболонки порожнини рота, аплiкацiй або пасти (1 частина вiтамiну U, 2 частини оксиду цинку, замiшаних на лiнiментi сангвiритрину).

Досвiд клiнiки кафедри терапевтичної стоматологiї та кафедри бiохiмiї НМУ ім. О.О. Богомольця показав, що найрацiональнiшим при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота і пародонта є поєднання вiтамiнiв С, Р, В1, В2 та РР. Значний вмiст вiтамiнiв С i Р міститься в лимонному соку, плодах чорної смородини, горобини, зеленiй цибулi, недостиглих волоських горiхах, листi зеленого чаю.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання