Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Стоматолог

Практична пародонтологія

Стимуляція епітелізації

Кератопластичнi препарати

Стимулюють епітелізацію уражень слизової оболонки порожнини рота, їх застосовують для полiпшення регенерацiї слизової оболонки порожнини рота при ерозивно-виразкових ураженнях, опiках, трiщинах губ, трофiчних виразках.
Вiтамiн А та ретиноїди пiдвищують кiлькiсть мiтозiв в епiтелiальних клiтинах, запобiгаючи накопиченню в них кератогiалiну. Ретинол та його похiднi стимулюють епiтелiзацiю, запобiгають надмiрному зроговiнню епiтелiю (гiперкератозу) та утворенню рубцiв. Вiтамiн А розглядають як натуральну складову частину епiтелiальних клiтин, що пiдтримує синтез РНК i сульфатованих глiкозамiноглiканiв, якi вiдiграють важливу роль у проникностi клiтинних i субклiтинних мембран.
Ретинолу ацетат (флакони по 10 мл 3,44% та 6,88% олiйного розчину). Для мiсцевого лiкування застосовують у виглядi аплiкацiй та змащування, враховуючи добову потребу, яка становить 1,5 мг.
Ретинолу пальмiтат (флакони по 10 мл, 1 мл мiстить 100000 МО) та концентрат вiтамiну А (флакони по 10 мл, в 1 мл – 100000 МО вiтамiну А) застосовують у виглядi аплiкацiй або у складi пов’язок.
Аевiт (ампули по 1 мл, в 1 мл – 100000 МО вiтамiну А та 100 мг вiтамiну Е). Аевiт призначають для стимуляцiї загоєння виразок. Крiм того, у виглядi пов’язок та фонофорезу його призначають при дискератозах, ексфолiативному хейлiтi, а при деяких формах екземи та лейкоплакiї аевiт застосовують як мiсцево, так i всередину протягом кiлькох мiсяцiв для пiдвищення бар’єрної функцiї слизової оболонки порожнини рота.
Тигазон (ароматичний ретиноїд) – капсули по 10 мг. Вiдзначається високою бiологічною активнiстю, за фармакологiчною дiєю подiбний до вiтамiну А. Застосовують головним чином для лiкування червоного плоского лишаю у виглядi аплiкацiй на вогнища ураження паралельно з призначенням препарату всередину.
Цитраль (1% спиртовий розчин у флаконах по 30 мл) за хiмiчною будовою подібний до бiчного ланцюга молекули вiтамiну А. Застосовують по 30-40 крапель на 1/2 склянки води для полоскань, зрошень, аерозолю. Цитралю, крiм пластикостимулювальної, властива дезодорувальна, антисептична, фунгiцидна, десенсибiлiзувальна, анестезуюча дiя.
Олiя облiпихи (у флаконах по 100 мл) мiстить сумiш каротину i каротиноїдiв (a-, b-, g-), токоферолiв, лiкопiну та глiцеридiв, олеїнової, лiнолевої, пальмiтинової та стеаринової кислот. Стимулює процеси регенерацiї слизової оболонки порожнини рота, Має протизапальну, бактерицидну i знеболюючу дію. Як природний антиоксидант пригнiчує процеси перекисного окиснення лiпiдiв, запобiгаючи катаболiзму нуклеїнових кислот i бiлкiв, а отже, процесу розпаду тканини. При курсовому застосуваннi облiпихова олiя полiпшує стан «факторiв захисту», бар’єрної функцiї, регiонарного кровообiгу, процеси регенерацiї й iмунний статус органiзму. Застосовують для змащувань, аплiкацiй та пов’язок.
Олiя шипшини (у флаконах по 100 i 250 мл) мiстить ненасиченi та насиченi жирнi кислоти, каротиноїди, токофероли. Застосовують так само, як i облiпихову олiю.
Каротолiн (у флаконах по 100 i 250 мл) – олiйний екстракт iз м’якотi плодiв шипшини. Лiкувальний ефект зумовлений вмiстом токоферолiв, ненасичених жирних кислот тощо. Застосовують, як i облiпихову олiю.
Хлорофiло-каротинова паста (отримують із хвої сосни). Лiкувальний ефект зумовлений наявнiстю каротиноїдiв, хлорофiлу, вiтамiну Е, фiтостеринiв, терпенiв. Застосовують 30% водний розчин для аплiкацiй (по 15-20 хв 2 рази на добу).
Вiнiлiн (бальзам Шостаковського) – полiвiнiлбутиловий спирт. Застосовують при лiкуваннi ерозивно-виразкових уражень та запальних процесiв слизової оболонки порожнини рота як окремо, так i в складi лiнiментiв та емульсiй.
Вінізоль – аерозольний препарат, що мiстить вiнiлiн, лiнетол, цитраль. Застосовують при лiкуваннi запальних процесiв слизової оболонки порожнини рота та трофiчних виразок. Наносять препарат, розпиляючи над ураженою слизовою оболонкою, 1-3 рази на день.
Анiлiновi барвники: 1% водний або глiцериновий розчин метиленового синього, метиленовий синiй з глюкозою (1 г метиленового синього + 50 мл 40% глюкози), «Фукорцин» (рiдина Кастелланi), етакридину лактат (риванол) – 1:500, 1:1000; метилвiолет (пiоктанiн 1%). Застосовують для змащування та аплiкацiй.
Лiоксазоль (аерозольнi балони по 50 або 25 г) застосовують як засiб запобiгання розвитку й лiкування гострих мiсцевих променевих уражень шкiри та слизової оболонки порожнини рота I-II ступеня, що виникають унаслiдок променевої терапiї або радiацiйної травми. Лiоксазоль запобiгає появi раннього спазму артерiй глибокого судинного сплетення, що виникає пiд впливом iонiзуючої радiацiї, полiпшує кровозабезпечення у вогнищі опромiнення та прискорює репаративнi процеси в епiтелiї. Препарат наносять на вогнище ураження тонким шаром. Для профiлактики його застосовують одразу або не пiзнiше ніж через 1 год пiсля сеансу опромiнення, протягом усього курсу радiотерапiї. Використовують його також для лiкування перших клiнiчних ознак променевих уражень слизової оболонки порожнини рота (1 раз на добу).
Дибунол (5% лiнiмент) застосовують при опiках рiзної етiологiї, а також при трофiчних та променевих виразках, що тривалий час не загоюються, млявому перебiгу пiсляоперацiйних та травматичних ран. Крiм того, його призначають при обмороженнях, у тому числi й для ведення хворих пiсля крiодеструкцiї патологiчних процесiв слизової оболонки порожнини рота.
Лінетол – препарат iз льняної олiї. Застосовують у виглядi 5% мазi при ерозивно-виразкових ураженнях слизової оболонки порожнини рота для полiпшення епiтелiзацiї.
Лівіан – аерозольний препарат, до складу якого входять лiнетол, риб’ячий жир, токоферолу ацетат, анестезин, цимiналь, соняшникова та лавандова олiї, етиловий спирт. Застосовують для лiкування опiкiв, ерозiй, виразок.
Фогем. Випускають у тубах по 30 г. Мiстить гемiн (складник гемоглобiну), димексид, кальцiю стеарат, дистильовану воду. Препарат має фотозахисну активнiсть i здатний запобiгти розвитковi фотодинамiчного запалення. Застосовують при ураженнях, пов’язаних з порушенням порфiринового обмiну, i як лiкувально-профiлактичний засiб при червоному вовчаку, сонячнiй екземi, актино-алергiйному хейлiтi. Втирають у попередньо вимиту шкiру обличчя та губ: у 1-й тиждень – 3 рази на добу, у 2-й – 2, далi – 1 раз на 2-3 доби.

Кератолiтичнi засоби

Препарати цiєї групи здатнi розчиняти кератини, лiквiдувати зроговiння епiтелiю та епiдермiсу, а тому їх застосовують для лiкування кератозiв та деяких хронiчних запальних процесiв, що супроводжуються зроговiнням або паракератозом (лейкоплакiя, червоний плоский лишай, еритематоз, волосатий (чорний) язик, хронічна трiщина, ексфолiативний хейлiт Мiкулiча-Кюммеля тощо).
Сiрки преципiтат Має кератолiтичну, протимiкробну, антипаразитарну дію. Застосовують у виглядi присипки та 2-10% мазi.
Кислота салiцилова дiє кератолiтично i протизапально. Застосовують для лiкування лейкоплакiї, волосатого (чорного) язика та iнших кератозiв: 5-10% розчин готують ex tempore на водянiй банi й наносять на дiлянку зроговiння пензликом або тампоном, остерiгаючись потрапляння розчину на неуражену слизову оболонку порожнини рота (можливий опiк). У разi потреби манiпуляцiю повторюють за 3–5 дiб.
Резорцин Має кератолiтичну й антисептичну дію. Застосовують 3-5% розчин для лiкування волосатого (чорного) язика. Аплiкацiї розчину роблять 2 рази на добу до одержання клiнiчного ефекту.
Льонок звичайний. Має кератолiтичну, фунгiцидну й протизапальну дію. З лiкувальною метою застосовують вiдвар, настiй та мазь.
Вiдвар: 1 столову ложку трави на 1 склянку води, кип’ятять 5 хв, настоюють 4 год, процiджують. Для аплiкацiй.
Настiй: 2 чайнi ложки трави заливають 1 склянкою окропу, настоюють 8 год, процiджують. Просякненi настоєм марлевi серветки накладають на ураженi дiлянки 2 рази на добу по 20 хв.
Мазь: висушену i розтерту на порошок траву змiшують з розтопленим свинячим чи кiстковим жиром (1:5). Пiсля настоювання протягом 12 год сумiш пiдiгрiвають i процiджують. Маззю змащують ураженi дiлянки 2 рази на добу пiсля аплiкацiй настоєм чи вiдваром трави льонку.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання