Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Вимоги до протоколу ведення хворих на закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника

Вимоги до протоколу ведення хворих на закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на закрите та ятрогенне непроникаюче пошкодження сечівника.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
При непроникаючому пошкодженні сечівника клінічні прояви залежать від пошкодження шару стінки сечівника: при травматизації внутрішнього шару відзначається уретрорагія, біль при сечовипусканні; при пошкодженні зовнішнього та інтерстиційного шару може спостерігатися набряк в зоні травми, біль при сечовипусканні, але уретрорагія відсутня.
При уретрографії затікання контрасту немає.
При ятрогенному непроникаючому пошкодженні сечівника є зв’язок із попереднім введенням катетера, бужа чи цистоскопа, або проведенням висхідної уретрографії (уретро-венозний рефлюкс).
Діагноз закритого та ятрогенного непроникаючого пошкодження сечівника встановлюють на підставі скарг хворого, результатів огляду, даних висхідної уретрографії.

3. Умови, у яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надаватись в стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні.
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження сечівника та проведення адекватного лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: - загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
- висхідна уретрографія.
Лікування. У хворих із непроникаючим пошкодженням сечівника ефективна консервативна терапія: спокій, холодні компреси, антибіотики. Через 7-8 діб після травми призначають теплові процедури і розсмоктуючі засоби, імуномодулятори, антиоксиданти.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
При підозрі на перелом кісток тазу або розвитку запальних ускладнень травми сечівника необхідно виконати:
- оглядова рентгенографія кісток тазу;
- оглядова, екскреторна урографія;
- огляд хірурга та травматолога;
- бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг при даній моделі клінічного випадку із вказівкою на перелік альтернативних технологій, безпеку для здоров’я, можливі ускладнення, економічні особливості, наукову доказовість очікуваних результатів діагностики і лікування.
При зверненні хворого із підозрою на пошкодження сечівника слід виконати:
- огляд хворого та зібрати анамнез (травма, біль, уретрорагія, набряк промежини й калитки, попереднє введення катетеру, бужа чи цистоскопу, або проведення висхідної уретрографії);
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- оглядову рентгенографію кісток тазу (відсутність перелому кісток тазу);
- УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів (без патології);
- висхідну уретрографію (прохідність сечівника, немає затікання рентгенконтрастної речовини у прилеглі тканини, може бути уретро-венозний рефлюкс);
- огляд хірурга та травматолога (пошкодження кісток та інших органів немає).
На підставі отриманих даних слід виставити діагноз: «Закрите або ятрогенне непроникаюче пошкодження сечівника».
Показане проведення консервативної терапії.
Можливі ускладнення пошкождення сечівника: сечова гарячка, гострий уретрит, гостра затримка сечі, уросепсис.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування, рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.
Для лікарень, в структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень, об’єм достатньої медичної допомоги включає: проведення консервативної терапії, консультацію уролога.
У разі виникнення ускладнень необхідне переведення у профільне урологічне відділення.
У лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідчених урологів, об’єм достатньої медичної допомоги включає: проведення консервативної терапії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відновлення сечовипускання після консервативної терапії та відсутність запалення.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому (у разі необхідності).
Подальшої медичної допомоги не потребує.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після проведення консервативного лікування спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не передбачені.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника»
Пацієнт ______________(Прізвище, ім’я, по батькові)
отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування пошкодження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення лікування.
Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника».
Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання медичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря може призвести до ускладнень.
Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь-які запитання, які стосуються протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника» і отримав на них вичерпні відповіді.
Бесіду провів лікар ____________(Прізвище, ім’я, по батькові)
«__» _____20__ р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника», про що підписався власноручно

_______________(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді

____________(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

____________(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«__» _____20__ р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипускного каналу при дії травмуючого агента. Закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника – гостра патологія, яка потребує спеціальної допомоги у стаціонарних умовах.
2. При встановленому діагнозі закритого чи ятрогенного непроникаючого пошкодження сечівника лікувальна тактика полягає у проведенні консервативної терапії. Обсяг медичної допомоги та необхідне консервативне лікування визначає уролог чи хірург (за відсутності уролога).
3. Можливі наслідки відмови від лікування: сечова гарячка, гостра затримка сечі, уросепсис.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових виданнях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівника.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних документів.

Графічне, схематичне і табличне представлення протоколу

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на закриті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника.

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання