Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Вимоги до протоколу ведення хворих на відкриті пошкодження сечівника без пошкодження слизової

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкрите проникаюче пошкодження сечівника без пошкодження слизової.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
До відкритих пошкоджень сечівника належать травми з порушенням цілісності шкіри. Розрізняють вогнепальні, колоті, різані, забиті, рвані та укушені рани.

До симптомів відкритих пошкоджень сечівника без пошкодження слизової належать: травма, наявність рани на шкірі, гостра затримка сечі чи утруднення сечовипускання, часті позиви до сечовипускання, біль внизу живота чи в ділянці промежини, збільшений сечовий міхур (але уретрорагія відсутня). При ізольованому пошкодженні сечівника загальний стан хворого задовільний.
Наявність зазначених симптомів дає привід запідозрити відкрите пошкодження сечівника без пошкодження слизової. Для визначення виду, характеру та локалізації поранення, а також виявлення поєднаних пошкоджень застосовують рентгенологічні методи дослідження, зокрема висхідну уретрографію, фістулографію.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надаватись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні.
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження сечівника та проведення адекватного лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: - загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- цукор крові;
- група крові та Rh-фактор;
- УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
- висхідна уретрографія;
- фістулографія.

Лікування. При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до боротьби з анемією і шоком. При забої, дотичному пораненні без пошкодження слизової оболонки надлобкову фістулу не накладають, а сечу відводять катетером.
При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку. Якщо рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими швами. При укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості ускладнення. При укусі собаки чи кішки проводять щеплення проти сказу. У разі рвано-забитої рани, що поєднується з травмами кісток тазу, промежини, прямої кишки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шоком та анемією. Навколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприродний задній прохід.
Контрольні загальні аналізи крові та сечі виконуються 1 раз на тиждень та при виписці із стаціонару.

5. Перелік та обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
При підозрі на перелом кісток тазу або при розвитку запальних ускладнень травми необхідно виконати: оглядову рентгенографію кісток тазу; оглядову та екскреторну урографію; огляд хірурга та травматолога; бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, економічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування.
При зверненні хворого із підозрою на пошкодження сечівника слід оглянути хворого та зібрати анамнез (травма, пошкодження шкіри, кровотеча, біль внизу живота чи у ділянці промежини, гостра затримка сечі або утруднення сечовипускання (але уретрорагія відсутня), часті позиви до сечовипускання, збільшений сечовий міхур, гематома промежини й калитки, перелом кісток тазу, пошкодження інших органів).
Також слід зробити:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- оглядову рентгенографію кісток тазу (наявність перелому кісток тазу);
- УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
- висхідну уретрографію (затікання рентгеноконтрастної речовини у прилеглі тканини немає);
- фістулографію (з’єднання рани шкіри з просвітом сечівника немає);
- огляд хірурга та травматолога (при пошкодженні кісток та інших органів).
В результаті отриманих даних виставляють діагноз «Відкрите пошкодження сечівника без пошкодження слизової».
При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до боротьби з анемією і шоком. При забої, дотичному пораненні без пошкодження слизової оболонки надлобкову фістулу не накладають, а сечу відводять катетером.
При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку. Якщо рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими швами. При укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості ускладнення. При укусі собаки чи кішки проводять щеплення проти сказу. У разі рвано-забитої рани, що поєднується з травмами кісток тазу, промежини, прямої кишки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шоком і анемією. Навколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприродний задній прохід.
Можливі ускладнення відкритого пошкождення сечівника:
- екстрауретральні гематоми;
- нагноєння рани;
- каверніт, спонгіїт;
- імпотенція.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування, рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.
Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень, об’єм достатньої медичної допомоги включає: боротьбу з анемією і шоком, встановлення уретрального катетеру, ревізію та первинну обробку рани, при укушеній рані – щеплення проти сказу.
У лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідчених урологів, об’єм достатньої медичної допомоги включає: боротьбу з анемією і шоком, встановлення уретрального катетеру, ревізію та первинну обробку рани, при укушеній рані – щеплення проти сказу.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відновлення сечовипускання та відсутність запалення, загоєння рани.
При своєчасній первинній хірургічній обробці рани та проведенні адекватної післяопераційної терапії прогноз для життя та видужання сприятливий.
Одним із частих ускладнень травми сечівника без пошкодження слизової є екстрауретральні гематоми, нагноєння рани, каверніт, спонгіїт, імпотенція, смерть пацієнта.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому (при необхідності).
Подальшої медичної допомоги не потребує.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після виконання оперативного втручання необхідне обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації виставляються індівідуально для кожного хворого, враховуючи супутні ураження та особливості перебігу урологічної патології.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника»
Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування пошкодження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення лікування.
Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника».
Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання медичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря може призвести до ускладнень.
Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь-які запитання, які стосуються протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар ____________(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника», про що підписався власноручно __________ (підпис пацієнта), що засвідчують присутні при бесіді __________________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)
 _________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипускного каналу при дії травмуючого агента. Відкриті проникаючі пошкодження сечівника без пошкодження слизової – гостра патологія, яка потребує спеціальної допомоги у стаціонарних умовах.
2. При встановленому діагнозі «Відкрите проникаюче пошкодження сечівника без пошкодження слизової» лікувальна тактика полягає у боротьбі з анемією та шоком, встановленні уретрального катетера, проведенні ревізії рани. Обсяг медичної допомоги та необхідне лікування визначає уролог або хірург (при відсутності уролога).
3. Можливі наслідки відмови від оперативного лікування: шок, кровотеча, гематоми, нагноєння рани, каверніт, спонгіїт, сепсис, смерть.4. Можливі ускладнення оперативного втручання:
- нагноєння післяопераційної рани;
- абсцеси та флегмони клітковини;
- каверніт, спонгіїт;
- сепсис;
- імпотенція;
- пневмонія;
- тромбоемболія;
- порушення мозкового кровообігу;
- порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових виданнях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівника.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних документів.

Графічне, схематичне і табличне представлення протоколу

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на відкриті пошкодження сечівника без пошкодження слизової.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання