Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Моніторування протоколу надання медичної допомоги хворим із необструктивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним із рефлюксом

Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання протоколу

Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ, визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікувально-профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніторування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
- збір інформації про ведення пацієнтів із необструктивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним із рефлюксом у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);
- аналіз отриманих даних;
- складання звіту про результати проведеного аналізу;
- представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інститут громадського здоров’я МОЗ України.

Вихідними даними при моніторуванні є:
- медична документація – карти пацієнта;
- тарифи на медичні послуги;
- тарифи на лікарські препарати.
При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хвороб, амбулаторні карти пацієнтів із необструктивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним з рефлюксом, та інші документи.
Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком з моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 до 30 січня) і передаються у заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після закінчення зазначеного терміну.
Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
- критерії включення і виключення з Протоколу,
- перелік медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
- перелік лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
- наслідки захворювання,
- вартість виконання медичної допомоги по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не передбачена.

Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку ускладнень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли у процесі діагностики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.

Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом). У цьому випадку Карта направляється до закладу, відповідального за моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зведень, отриманих при моніторуванні.

Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність у ГСТ вимог, які наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоколу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.

Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта із необструктивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним з рефлюксом, при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу.

Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко-економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних документів.

Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів виконання вимог протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від необструктивного хронічного пієлонефриту, пов’язаного з рефлюксом), показників діяльності медичних закладів (ліжко-день, летальність хворих із необструктивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним з рефлюксом).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні результати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки, пропозиції з актуалізації Протоколу.
Звіт представляється у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберігаються в Українському інституті громадського здоров’я України.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання