Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Моніторування протоколу надання медичної допомоги при неспецифічному уретриті

Критерії і методологія моніторингу та оцінки ефективності виконання протоколу
Моніторинг проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, в яких проводиться моніторинг даного ГСТ, визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторинг. Лікувально-профілактичний заклад інформується про включення до переліку до моніторингу ГСТ письмово.

Моніторинг ГСТ включає:
- збір інформації: про ведення пацієнтів із неспецифічним уретритом у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);
- аналіз отриманих даних;
- складання звіту про результати проведеного аналізу;
- надання звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інститут громадського здоров’я МОЗ України.

Вихідними даними при моніторингу є:
- медична документація – карти пацієнта;
- тарифи на медичні послуги;
- тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторингу ГСТ можуть бути використані історії хвороби, амбулаторні карти пацієнтів із неспецифічним уретритом та інші документи.
Карти пацієнтів заповнюються в медичних закладах, визначених переліком з моніторингу, щокварталу протягом наступних 10 днів третьої декади кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у заклад, що відповідає за моніторинг, не пізніше ніж через 2 тижні після закінчення зазначеного терміну.
Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової вибірки. Кількість аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
- критерії включення і виключення з Протоколу,
- переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
- переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
- наслідки захворювання,
- вартість виконання медичної допомоги за Протоколом та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація не передбачена.

Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку ускладнень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли у процесі діагностики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.

Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторинг при заповненні на нього Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).
У цьому випадку Карта направляється у заклад, що відповідає за моніторинг, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу даних, отриманих при моніторингу.

Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність у ГСТ вимог, що наносять шкоду здоров’ю пацієнтів,
б) при одержані переконливих даних про необхідність змін вимог Протоколу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.

Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з неспецифічним уретритом при виконанні Протоколу ми пропонуємо наступну шкалу.

Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко-економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних документів.

Порівняння результатів
При моніторингу ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів виконання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності на неспецифічний уретрит), показників діяльності медичних закладів (ліжко-день).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні результати, отримані при розробці медичних карт, і їхній якісний аналіз, висновки, пропозиції з актуалізації Протоколу.
Звіт надається у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберігаються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання