Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Моніторування протоколу надання медичної допомоги при пріапізмі

Критерії і методологія моніторингу та оцінка ефективності виконання протоколу
Моніторування проводиться по всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ, визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікувально-профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніторування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
- збір інформації: про ведення пацієнтів з пріапізмом у лікувально-профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);
- аналіз отриманих даних;
- складання звіту про результати проведеного аналізу;
- представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інститут громадського здоров’я МОЗ України.

Вихідними даними при моніторуванні є:
- медична документація – карти пацієнта;
- тарифи на медичні послуги;
- тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хвороби, амбулаторні картки пацієнтів з пріапізмом та інші документи.
Карта пацієнта заповнюється в медичних закладах, визначених переліком з моніторування, щоквартально протягом послідовних 10 діб третьої декади кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після закінчення зазначеного терміну.
Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.
До показників, що підлягають аналізу в процесі моніторування, входять: критерії включення і виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги за Протоколом та інше.

ПРИНЦИПИ РАНДОМІЗАЦІЇ

У даному Протоколі рандомізація не передбачена.

ПОРЯДОК ОЦІНКИ І ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ І РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ

Інформація про побічні ефекти та ускладнення, які виникли у процесі діагностики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.

ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ ПАЦІЄНТА З МОНІТОРИНГУ

Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом). У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

ПРОМІЖНА ОЦІНКА І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОТОКОЛУ

Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зведень, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, які наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог протоколу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається Головним позаштатним урологом МОЗ України.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛУ І ЦІНИ ЯКОСТІ

Клініко-економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних документів.

ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів виконання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, показників діяльності медичних закладів ліжко-день, ускладнення у хворих з пріапізмом).

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ

У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні результати, отримані при розробці медичних карт, та їх якісний аналіз, висновки, пропозиції з актуалізації Протоколу.
Звіт представляється Головному позаштатному урологу МОЗ України. Матеріали звіту зберігаються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання