Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Вимоги до протоколу ведення хворих на уропатію, зумовлену міхурово-сечовідним рефлюксом ІІІ ст.

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на міхурово-сечовідний рефлюкс ІІІ ст.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Міхурово-сечовідний рефлюкс, ІІІ стадія характеризується наявністю міхурово-сечовідного рефлюксу з помірною ектазією сечоводу і порожнинної системи нирки. Дана стадія клінічно можне не проявлятися, але при загостренні інфекції іноді відзначаються ознаки сепсису та бактеріємічного шоку.
Клінічні прояви міхурово-сечовідного рефлюксу ІІІ ст. залежать від наявності або відсутності інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка. Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у підребер’ї. При ускладненому міхурово-сечовідному рефлюксі у фазі активного запалення визначається позитивний симптом Пастернацького на боці ураження. У загальному аналізі сечі може спостерігатися лейкоцитурія. З допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений розмір нирки, порожнинної системи.
При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки знижена. Контрастування порожнинної системи дозволяє свідчити про зниження секреторно-видільної функції нирки. Ниркова миска та сечовід розширені. При виконанні діурезної урографії стимуляція діурезу визначає спроможність нирки збільшувати діурез і затримку контрасту у верхніх сечових шляхах.
Клубочкова фільтрація зменшується до 35 мл/хв і менше, що свідчить про зменшення кількості функціонуючої паренхіми.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надаватись у стаціонарних умовах.
Профіль ліжок – урологічні.
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- рівень креатиніну плазми крові;
- УЗД нирок;
- оглядова урографія;
- екскреторна урографія;
- діурезна урографія;
Лікування: оперативне – відновлення пасажу сечі на всіх рівнях сечових шляхів.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:
- радіоізотопна ренографія;
- динамічна нефросцинтіграфії;
- визначення кліренс-тестів за ендогенним креатиніном;
- аналіз сечі за Нечипоренком;
- аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);
- ретроградна уретеропієлографія;
- антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефростоми);
- бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, економічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування.
При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виникненні підозри на наявність міхурово-сечовідного рефлюксу ІІІ ст. проводиться рентгенологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ретроградна або антеградна пієлоуретерографія. У випадку не підтвердження діагнозу «Міхурово-сечовідний рефлюкс ІІІ ст.» виконуються діагностичні заходи для встановлення основного захворювання, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу «Міхурово-сечовідний рефлюкс ІІІ ст.» хворому за згоди виконується оперативне втручання – відновлення уродинаміки на всіх рівнях сечового тракту.
При досягненні очікуваних результатів хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування проводиться лікування ускладнень, що виникли, або диспансерний нагляд та при необхідності – повторне оперативне лікування. Диспансерний нагляд проводиться через 3 місяці після операції, через один рік, та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді (рис. 6).
Можливі ускладнення:
- рецидивування гідроуретеру;
- нагноєння післяопераційної рани;
- неспроможність сечовідно-мискового анастомозу;
- нориця;
- пневмонія;
- тромбоемболія;порушення мозкового кровообігу;
- порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування, рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.
Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та наявності ниркової недостатності.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження функція єдиної нирки задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого в разі необхідності надання медичної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікування або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, санаторно-курортне лікування (м. Трускавець, м. Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної допомоги «Гідроуретер ІІІ ст.»
Пацієнт________________________________(Прізвище, ім’я, по батькові)
отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроуретеру, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення оперативного лікування.
Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом
ІІІ ст.».
Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання медичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря може призвести до ускладнень.
Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь-які питання, що стосуються протоколу надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом ІІІ ст.» й отримав на них повні відповіді.

Бесіду провів лікар ______________________(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 20__ р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом ІІІ ст.», про що підписався власноручно _________________________(підпис пацієнта), що засвідчують присутні при бесіді
 

____________________________(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

____________________________(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 20__ р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія міхурово-сечовідного рефлюксу – вроджене або набуте захворювання, що характеризується порушенням уродинаміки у сечових шляхах і функції нирки. Причиною його може бути недостатність замикаючого апарату вічка сечоводу, нейрогений сечовий міхур, інфравезикальна обструкція або травматичне пошкодження сечового тракту на різному його рівні.
2. Прогресування міхурово-сечовідного рефлюксу призводить до поступового погіршення функції нирки, аж до повної її втрати.
3. Метод лікування – консервативний, оперативний (пластичні, реконструктивні операції).
4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостатності – уросепсису.
5. Можливі ускладнення оперативного втручання:
- рецидивування гідроуретеру;
- нагноєння післяопераційної рани;
- неспроможність сечовідно-мискового анастомозу;
- гострий пієлонефрит;
- сечова нориця;
- пневмонія;
- тромбоемболія;
- порушення мозкового кровообігу;
- порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових виданнях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку міхурово-сечовідного рефлюксу.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних документів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 6. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з уропатією, зумовленою міхурово-сечовідним рефлюксом IІІ ст.

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання