Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Вимоги до протоколу ведення хворих на уропатію, зумовлену міхурово-сечовідним рефлюксом V ст.

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на уропатію, зумовлену міхурово-сечовідним рефлюксом V ст.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлексом, V стадії характеризується незворотньою втратою секреторно-екскреторної функції нирки. Клінічно вона визначається лише при виникненні інфекційно-запальних захворювань у нирці, іноді – септичним станом та бактеріємічним шоком.
Клінічні прояви міхурово-сечовідного рефлюксу V ст. залежать від наявності або відсутності інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка. Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у підребер’ї.
За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншенням паренхіми нирки.
При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки втрачена. Контрастування порожнинної системи не спостерігається на відстрочених знімках. Ниркова миска та сечовід атонічні. Діурезна урографія не виконується.
Клубочкова фільтрація зменшується до 10 мл/хв і менше, що свідчить про термінальне зменшення кількості функціонуючої паренхіми.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надаватись у стаціонарних умовах.
Профіль ліжок – урологічні.
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:
- загальний аналіз крові;
- загальний аналіз сечі;
- рівень креатиніну плазми крові;
- УЗД нирок;
- оглядова урографія;
- екскреторна орографія.
Лікування: оперативне – видалення нирки (нефруретеректомія) при однобічній патології. При двобічній патології нирок видалення нирки виконується лише за життєвими показаннями.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:
- радіоізотопна ренографія;
- динамічна нефросцинтіграфія;
- визначення кліренс-тестів за ендогенним креатиніном;
- аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);
- ретроградна уретеропієлографія;
- антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефростоми);
- бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, економічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування.
При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. Уточнення діагнозу «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом V ст.» проводиться за допомогою рентгенологічних методів обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ретроградна або антеградна пієлоуретерографія. У випадку не підтвердження діагнозу «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом V ст.» виконуються діагностичні заходи для встановлення основного захворювання, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно.
При встановленні діагнозу «Міхурово-сечовідний рефлюкс V ст.» хворому за згоди виконується оперативне втручання – нефруретеректомія. При досягненні очікуваних результатів хворим проводяться реабілітаційні заходи. Диспансерний нагляд проводиться через 3 місяці після операції, через один рік, та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді (рис. 8).
Можливі ускладнення:
- рецидивування гідроуретеру;
- нагноєння післяопераційної рани;
- неспроможність сечовідно-мискового анастомозу;
- нориця;
- пневмонія;
- тромбоемболія;
- порушення мозкового кровообігу;
- порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування, рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.
Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та наявності ниркової недостатності.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження функція єдиної нирки задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого у разі необхідності надання медичної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікування або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, санаторно-курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом V ст.»

Пацієнт__________________________________(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування міхурово-сечовідного рефлюксу V ст., отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення оперативного лікування.
Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання медичної допомоги «Міхурово-сечовідний рефлюкс V ст.».
Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання медичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря може призвести до ускладнень.
Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь-які питання, що стосуються протоколу надання медичної допомоги «Міхурово-сечовідний рефлюкс V ст.» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар _________________________(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 20__ р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги «Міхурово-сечовідний рефлюкс V ст.», про що підписався власноручно ______________________________(підпис пацієнта), що засвідчують присутні при бесіді

 

_______________________________(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

_______________________________(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)))

«____»__________________ 200__ р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Етіологія рефлюксуючого гідроуретеру – вроджене або набуте захворювання, що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції нирки. Причиною його може бути недостатність замикаючого апарату вічка сечоводу, нейрогений сечовий міхур, інфравезикальна обструкція або травматичне пошкодження сечового тракту на різному його рівні.
Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення функції нирки, аж до повної її втрати.
Метод лікування – пластичні, реконструктивні та органовидаляючі операції.
Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостатності – уросепсису.
Можливі ускладнення оперативного втручання:
- рецидивування гідроуретеру;
- нагноєння післяопераційної рани;
- неспроможність сечовідно-мискового анастомозу;
- гострий пієлонефрит;
- сечова нориця;
- пневмонія;
- тромбоемболія;
- порушення мозкового кровообігу;
- порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових виданнях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру з обструкцією мисково-сечовідного з’єднання.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних документів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 8. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на уропатію, зумовлену міхурово-сечовідним рефлюксом V ст.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ

16. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоколу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контрольне обстеження з приводу уропатії, зумовленої міхурово-сечовідним рефлюксом у спеціалізованому урологічному відділенні, профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України протягом календарного року.
Оцінка проводиться за наступними позиціями:
1. Загальна кількість хворих на міхурово-сечовідний рефлюкс, які госпіталізовані у відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на міхурово-сечовідний рефлюкс, яким проведене оперативне втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих з міхурово-сечовідним рефлюксом, яким проведені пластичні операції на міхурово-сечовідному сегменті ________, (_________) % до прооперованих.
Б) Кількість хворих з міхурово-сечовідним рефлюксом, яким проведена нефректомія ________, (_________) % до прооперованих.
В) Кількість прооперованих хворих з міхурово-сечовідним рефлюксом, у яких виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручання ________, (_________) % до прооперованих.
3. Кількість хворих з міхурово-сечовідним рефлюксом, яким виконане контрольне обстеження __________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих з міхурово-сечовідним рефлюксом, при контрольному обстеженні у яких констатоване погіршення функції оперованої нирки _________, (_________) %.
Б) Кількість хворих з міхурово-сечовідним рефлюксом, при контрольному обстеженні у яких відзначений позитивний результат оперативного втручання ________, (_________) %.
Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів направляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня наступного року.

17. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція ураженої та контрлатеральної нирок, наявність гнійного виділення з післяопераційної рани, сечової нориці.
Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження та лабораторними методами.
Ускладнення, що розвинулись у стаціонарі, реєструються.

18. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог, які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових вимог протоколу.
Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

19. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово-сечовідним рефлюксом» проводиться за міжнародним індексом QOL .

20. Оцінка вартості протоколу.
Клініко-економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних документів.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання