Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Моніторування протоколу надання медичної допомоги при хронічному тубулоінтерстиціальному нефриті

Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання протоколу
Моніторування проводиться по всій території України.

Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ, визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікувально-профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніторування ГСТ письмово.

Моніторування включає:
- збір інформації: проведення пацієнтів з хронічним ТІН у лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів, включаючи спеціалізовані нефрологічні та урологічні заклади (відділення);
- аналіз отриманих даних;
- складення звіту про результати проведеного аналізу;
- представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Харківський обласний клінічний центр урології і нефрології.

Вихідними даними про моніторування є:
- медична документація – карти пацієнта;
- тарифи на медичні послуги;
- тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хвороби, амбулаторні картки пацієнтів з хронічним ТІН, інші документи.
Картки пацієнтів заповнюються у медичних закладах, визначених переліком моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після закінчення зазначеного терміну.
Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової вибірки. Число проаналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
- критерії включення та виключення з Протоколу,
- переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
- переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
- наслідки захворювання,
- вартість виконання медичної допомоги по протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку ускладнень
Інформація про побічні ефекти і ускладнення, що виникли у процесі діагностики лікування хворих, реєструються в Карті пацієнта.

Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважався включеним у моніторування при заповненні на нього Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).
У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

Проміжна оцінка внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводить 1 раз на рік за результатами аналізу зведень, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводить в випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’я пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін, вимог Протоколу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.

Параметри оцінки якості життя при виконання протоколу
Для оцінці якості життя пацієнта з хронічним ТІН при виконання протоколу використовують аналогову шкалу.

Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко-економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних документів.

Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів виконання вимог Протоколу, в статистичних даних (захворюваності, смертності від хронічного ТІН), показників діяльності медичних закладів (ліжко-день, летальність хворих з хронічним ТІН).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні результати, отримані при розробці медичних карт, їхній якісний аналіз, висновки, пропозиції з актуалізації Протоколу.
Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберігаються в Українському інститут громадського здоров’я МОЗ України.

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання