Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Уролог

Діючі протоколи надання медичної допомоги

Характеристика вимог до протоколу надання медичної допомоги хворим на доброякісну гіперплазію передміхурової залози

6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – доброякісна гіперплазія передміхурової залози.
Код за МКХ-10: N40.0.

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: странгурія, відчуття неповного спорожнення сечового міхура, почащене сечовипускання, переривистий струмінь сечі, імперативні поклики до сечовипускання, ніктурія.

6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
- пацієнти з ДГПЗ;
- стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної моделі пацієнта.

6.1.3. Вимоги до амбулаторно-поліклінічної діагностики.

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно-поліклінічної діагностики:
- симптоматична оцінка з використанням шкали I-PSS;
- фізикальне обстеження: огляд зовнішнього отвору сечівника, пальпація яєчок, пальцеве ректальне дослідження, яке дозволяє оцінити розмір ПЗ та виявити інші захворювання ПЗ;
- креатинін сироватки крові: підвищення рівня останнього свідчить про ниркову недостатність, найчастіше викликану дилятацією верхніх сечовивідних шляхів;
- УЗД: визначає об’єм ПЗ, рівень залишкової сечі (два і більше досліджень), поширення верхніх сечовивідних шляхів, наявність пухлин нирки та сечового міхура, потовщення стінки, камені та дивертикули сечового міхура. Методом вибору є ТРУЗД. Але трансабдомінальне УЗД також можливе;
- PSA сироватки крові: діагностика раку простати, оцінка як замісного параметру розміру залози, ризику гострої затримки сечі та необхідності оперативного втручання;
- загальний аналіз сечі (лейкоцитурія, еритроцитурія, бактеріурія) дозволяє виключити інші, ніж ДГПЗ причини СНСТ (наприклад, сечову інфекцію, рак сечового міхура);
- урофлоуметрія допомогає виявити зміни сечовипускання і є обов’язковою перед хірургічним втручанням. Для отримання об’єктивних даних рекомендується проводити два і більше досліджень з об’ємом сечі понад 150 мл;
- бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
- уродинамічне дослідження тиску струменя сечі рекомендоване, якщо об’єм сечовипускання менший за 150 мл. Також метод визначає наявність гіпотонії детрузора;
- уретроцистоскопію рекомендується проводити перед ендоурологічними операціями для оцінки контурів залози, а також у пацієнтів з макрогематурією, стриктурами уретри, раком сечового міхура, після хірургічних втручань на нижньому сечовому тракті.
Візуалізація верхніх сечовивідних шляхів із застосуванням радіологічних методів дослідження (УЗД та екскреторна урографія) рекомендована пацієнтам з СНСТ у наступних випадках:
- інфекції сечових шляхів під час обстеження або в минулому;
- уролітіаз в анамнезі;
- перенесені операції на органах сечового тракту;
- пухлини органів сечового тракту в анамнезі (необхідно виконувати УЗД + екскреторну урографію);
- гематурія (УЗД + екскреторна урографія);
- високий рівень залишкової сечі;
- дивертикули сечового міхура (УЗД + низхідна цистографія у двох проекціях).

6.1.5. Вимоги до амбулаторно-поліклінічного лікування.

6.1.6. Вимоги до діагностики в умовах стаціонару.

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної діагностики:
- симптоматична оцінка з використанням шкали I-PSS;
- фізикальне обстеження: огляд зовнішнього отвору сечівника, пальпація яєчок, пальцеве ректальне дослідження, яке дозволяє оцінити розмір ПЗ та виявити інші захворювання ПЗ;
- креатинін сироватки крові: підвищення рівня останнього свідчить про ниркову недостатність, найчастіше викликану дилятацією верхніх сечовивідних шляхів;
- УЗД: визначає об’єм ПЗ, рівень залишкової сечі (два і більше досліджень), поширення верхніх сечовивідних шляхів, наявність пухлин нирки та сечового міхура, потовщення стінки, камені та дивертикули сечового міхура. Методом вибору є ТРУЗД. Але трансабдомінальне УЗД також можливе;
- PSA сироватки крові: діагностика раку простати, оцінка як замісного параметру розміру залози, ризику гострої затримки сечі та необхідності оперативного втручання;
- загальний аналіз сечі (лейкоцитурія, еритроцитурія, бактеріурія) дозволяє виключити інші, ніж ДГПЗ причини СНСТ (наприклад, сечову інфекцію, рак сечового міхура);
- урофлоуметрія допомогає виявити зміни сечовипускання і є обов’язковою перед хірургічним втручанням. Для отримання об’єктивних даних рекомендується проводити два і більше досліджень з об’ємом сечі понад 150 мл;
- бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
- уродинамічне дослідження тиску струменя сечі рекомендоване, якщо об’єм сечовипускання менший за 150 мл. Також метод визначає наявність гіпотонії детрузора;
- уретроцистоскопію рекомендується проводити перед ендоурологічними операціями для оцінки контурів залози, а також у пацієнтів з макрогематурією, стриктурами уретри, раком сечового міхура, після хірургічних втручань на нижньому сечовому тракті.

Візуалізація верхніх сечовивідних шляхів із застосуванням радіологічних методів дослідження (УЗД та екскреторна урографія) рекомендована пацієнтам з СНСТ у наступних випадках:
- інфекції сечових шляхів під час обстеження або в минулому;
- уролітіаз в анамнезі;
- перенесені операції на органах сечового тракту;
- пухлини органів сечового тракту в анамнезі (необхідно виконувати УЗД + екскреторну урографію);
- гематурія (УЗД + екскреторна урографія);
- високий рівень залишкової сечі;
- дивертикули сечового міхура (УЗД + низхідна цистографія у двох проекціях);
- загальний аналіз крові: анемія, лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підвищення ШОЕ.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.

6.1.9. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медикаментів і виконання немедикаментозної допомоги.
Планове хірургічне лікування ДГПЗ виконується після повного обстеження пацієнта, яке визначає вид втручання.
Стаціонарне лікування рекомендується також у випадках таких ускладнень ДГПЗ, як ГЗС, гостра сечова інфекція (ГСІ), ниркова недостатність. Воно направлене на ліквідацію цих ускладнень та підготовку хворого до радикального оперативного втручання або, як мінімум, виконання першого етапу простатектомії – епіцистостомії.
У випадку ГСІ (гострий пієлонефрит, гострий простатит, гострий епідидиміт) після отримання зразків сечі для бактеріологічного дослідження негайно розпочинають емпіричну антибактеріальну терапію антибіотиком широкого спектру дії (фторхінолонового ряду, цефалоспоринами III покоління або амінопеніцилінами). Застосування аміноглікозидів на сучасному етапі обмежене внаслідок їх нефро- та ототоксичності. Доведена ефективність пероральної антибактеріальної терапії. Більш важкі хворі, які не можуть приймати антибіотик орально, отримують парентерально фторхінолони, цефалоспорини або амінопеніциліни. Після отримання результатів антибіотикограми терапію коригують згідно її результатів.
При покращенні загального стану хворий може бути переведений на пероральний прийом одного з вищенаведених препаратів для завершення 2-4-тижневого курсу терапії.
Із фторхінолонів ефективні норфлоксацин 0,4 г 2 рази на добу, офлоксацин 0,2-0,4 г 2 рази на добу, ципрофлоксацин 0,5 г 2 рази на добу або ципрофлоксацин пролонгованої дії 1,0 г 1 раз на добу, левофлоксацин 0,5 г 1 раз на добу, гатифлоксацин 0,4 г 1 раз на добу, спарфлоксацин 0,2 г 1 раз на добу.
Широко використовують цефалоспорини: цефтріаксон 1,0 г 1-2 рази на добу, цефотаксим 1,0 г 2 рази на добу, цефтазідим 1,0 г 2 рази на добу та цефоперазон 1,0 г 2-3 рази на добу. Також є ефективним амоксицилін/клавуланова кислота 0,375 г 3 рази на добу або 1,0 г 2 рази на добу.
Рекомендується до застосування оптимізована схема ліквідації ГЗС: прийом альфа-адреноблокатора (тамсулозин) протягом 3-4 діб на тлі постійного катетера Фолі, що збільшує шанси відновлення сечовипускання.
Дезінтоксикаційна терапія повинна бути забезпечена адекватним відтоком сечі з сечового міхура і включає внутрішньовенне введення сольових розчинів, сечогінних препаратів (фуросемід) та препаратів, які збільшують нирковий кровотік (еуфілін, пентоксифілін).
Для профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень використовують антикоагулянти прямої дії (фраксипарин, клексан, фрагмін). Препарати вводять підшкірно один раз на добу під контролем протромбінового індексу крові.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
- хворий вважається непрацездатним до ліквідації скарг, пов’язаних з оперативним втручанням (дизурія, макрогематурія, стресове нетримання сечі) та ознак активного запального процесу;
- виключення переохолоджень, великих фізичних навантажень;
- диспансеризація – заповнення шкали I-PSS, УФМ, оцінка рівня залишкової сечі (УЗД), PSA сироватки крові, загальний аналіз сечі, фізикальне обстеження (ПРД). Обстеження виконують за потребою, але не менше 1 разу на рік.

6.1.11. Вимоги по догляду за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.

6.1.12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.

6.1.13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.

6.1.14. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
- при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діагностично-лікувальних заходів, пацієнт переходить до Протоколу ведення хворих з відповідним (виявленим) захворюванням.

6.1.15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

6.1.16. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних документів.

Посібник «Внутрішні хвороби. Підручник, заснований на принципах доказової медицини 2018/19»
Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Придбати довідник

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання