Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Медичні довідники серії «Бібліотека «Здоров'я України» Контакт Карта сайту
Професійно лікарю-практику

Содержание

справочника

Лабораторные тесты

Клиническое использование

Биохимическая панель (липидный обмен)

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Альбумин

Аммиак (NH3)

Аполипопротеин А

Аполипопротеин В

Аспартатаминотрансфераза (ACT)

Аспартатаминотрансфераза (ACT)

Белковые фракции

Бикарбонаты (HCO3-)

Билирубин общий

Билирубин прямой

Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ). Гаммаглутамилтранспептидаза (ГГТП)

Железо (Fe)

Калий

Кальций ионизированный (Ca++)

Кальций общий (Са)

Клиренс эндогенного креатинина

Креатинин

Креатинкиназа (СК)/креатинфосфокиназа/креатин-фосфатаза

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

Липаза

Магний (Mg)

Мочевая кислота

Мочевина

Натрий (Na)

Неорганический фосфор (Р)

Общий белок (ОБ)

Панкреатическая альфа-амилаза

Тимоловая проба

Триглицериды (ТГ)

Хлор

Холестерин

Холестерин липопротеидов высокой плотности. (ЛПВП/Холестерин, HDL). Альфа-липопротеиды

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП-Холестерин, LDL)

Холестерин липопротеидов очень низкой плотности. (ЛПОНП/Холестерин), пре-бета-липопротеиды

Холинэстераза (ХЭ)

Церулоплазмин

Щелочная фосфатаза (ЩФ, АР)

Этанол

Довідники Корисне Інформація

Гастроентеролог

Ендокринолог

Педіатр

Сімейний лікар

Дерматолог. Венеролог

Пульмонолог. Фтизіатр

Гінеколог

Дитячий ендокринолог

Офтальмолог

Лабораторні тести

Терапевт (том 1)

Терапевт (том 2)

Дільничний педіатр

Кардіолог

Травматолог

Алерголог

Невідкладні стани

Дитячий гастроентеролог

Дитячий інфекціоніст

Імунолог

Антимікробна терапія

Добове моніторування ЕКГ

Хірург

Психіатр

Дитячий пульмонолог

Інфекціоніст

Стоматолог

Уролог

Клінічний досвід

Референтні норми аналізів

Лікарські засоби

Анкета читача

Про нас

Реклама в довідниках

Наші проєкти

Контакти

Сайт для лікарів та медпрацівників
Умови використання